Tájékoztató kutak bejelentéséhez

A határidő közeleg: 2018. december 31.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde óvodai dajka és 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Állás

Természetesen Pomáz

Logó szavazás!

Átadásra került a pomázi rendőrségi szolgálati lakás

A három új Pomázra érkező állandó rendőr számára átadásra került ma a Luppa Vidor utcában egy frissen felújított lakás.

1848-49-es megemlékezés - POMÁZ 2019 (Pomáz Online videó)

A márciusi ifjak öröksége ma is eleven!

Vízhiány, nyomáscsökkenés várható Pomáz, település egyes vízellátási területein karbantartási munkavégzés miatt 2019.04.24-én, 8:00-15:00 között

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Főépítész munkakör betöltésére

Állás

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Tájházak napja Pomázon

Néprajzi Gyűjtemény épületében 2019. április 27-én szombaton 10 és 17 óra között.

Gazdasági együttműködési megállapodás köttetett Changchenggel

A testület megtárgyalta és elfogadta a Magyar–Kínai Gazdasági Kamara elnökének felvetését.

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet szervezési-hagyatéki előadó munkakör betöltésére

Állás

Lakótelepi tömegközlekedés Ford kisbuszokkal

Városunk tömegközlekedésében nagy előrelépés várható.

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Ápoló/Gondozó munkakör betöltésére

Állás§

Amazonas terrárium kisállat bemutató Pomázon

2018. október 13-án a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.

 

A jegyző közvetlen irányítása alá tartozó közszolgálati tisztviselők

V. A jegyző közvetlen irányítása alá tartozó közszolgálati tisztviselők

 

1. Főépítész

 

1.1 Településrendezési eszközök hatályosulását figyelemmel kíséri.

 

 

1.2 Ellátja a kulturális örökségvédelméhez kapcsoló, jogszabályban meghatározott feladatokat.

 

1.3 Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását.

 

 

1.4 Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a terület, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását.

 

1.5 Közreműködik a terület- és településrendezési eszközök nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok kialakításában.

 

1.6 Ellátja a településfejlesztési koncepciók, az IVS és településrendezési eszközök elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:

Döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, az adott terület sajátosságainak megfelelően a rendezési tervnek jogszabályban előírt kötelező munkarészein túl szükséges részeit, valamint a tervezési megbízás egyéb feltételeit, gondoskodik a jogszabályban meghatározott nyilvánosság biztosításáról.

 

1.7 Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

 

1.8 Feladata a településrendezési eszközökkel kapcsolatos kártérítési és kisajátítási ügyekben az önkormányzat képviseletében való közreműködés.

 

1.9 Kérelemre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökről.

 

1.10 Végzi a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üléseivel kapcsolatos szakmai feladatok, teendők előkészítésének koordinálását.

 

 

 

2. Humánpolitikai referens

 

2.1 Ellátja az önkormányzat egyéb munkavállalói és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a személyügyi-munkaügyi feladatokat, gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtéséről.

 

2.2 Ellátja az önkormányzat fenntartásában levő intézmények vezetőivel kapcsolatos munkaügyi feladatokat, jegyzői ellenjegyzés előtt ellenőrzi az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak kinevezéseit.

 

 

3. Közigazgatási referens

 

3.1 Szervezi az országgyűlési képviselő, az európai parlamenti képviselő, a polgármester az önkormányzati képviselő, továbbá egyéb jogszabályon alapuló választást, valamint az országos és helyi népszavazást.

 

3.2 Végzi a választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat. Vezeti a választásokhoz szükséges névjegyzéket és az igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok külön jegyzékét. Biztosítja a központi nyilvántartási rendszeren keresztüli választási számítógépes rendszer működtetését.

 

3.3 Biztosítja a választások és népszavazások rendjét, a nyilvánosságot, a jogszabályban engedélyezett adatkezelést és adatszolgáltatást.

 

3.4 Gondoskodik a választásokon közreműködő személyekről és a működésükhöz szükséges feltételek biztosításáról.

 

3.5 Végzi a választási szervek és a választási iroda tagjainak oktatását.

 

3.6 Gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelően a választási iratok megsemmisítéséről.

 

3.7 Figyelemmel követi a magasabb szintű jogszabályok hatályba lépését, változását és ezek alapján előkészíti (közreműködik) az önkormányzati rendelet módosítását, megalkotását, vagy határozat meghozatalát, módosítását és visszavonását.

 

3.8 Közreműködik az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolat feladatainak előkészítésében.”