Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

 

Szülői fórum: Csobánka oldja meg a saját problémáját Csobánkán

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete kezdeményezte a Csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola megszüntetését és ezzel egy időben azt is, hogy a csobánkai tanköteles diákok számára a pomázi általános iskolák jelentsék a kötelező felvételi körzetet. Mindez az 1-8. osztályosok megoszlásában 37 tanuló elhelyezését jelentené. A demográfiai adatokat megvizsgálva jelenleg Csobánka község lakosságának létszáma 3.161 fő, amely évről évre növekedést mutat. Ebből kb. 300 fő az iskoláskorú gyermek. Ilyen nagyszámú gyermek megléte már indokolja Csobánka településen általános iskola fenntartását, illetve ekkora többletlétszámot már nem képes ellátni Pomáz városa. A KLIK és Csobánka vezetése mégsem így gondolja, s meg kívánja szüntetni az iskolát. Pomáz viszont több téren is tiltakozik ez ellen, az egyik ilyen esemény volt a május 24-én lezajlott szülői fórum, sajnos nem túl sok érdeklődővel...

A fórumon minden érintett képviseltette magát, így jelen volt Csepreginé Volosinovszki Mária, a KLIK szentendrei tankerületének igazgatója, Winkler Sándorné Csobánka polgármestere, Vicsi László Pomáz polgármestere, az iskolák képviseletében Bartha Éva és Balogh Ilona igazgatóhelyettesek, Molnár Bruder Géza és Farkas György igazgatók, valamint a szülői munkaközösségek képviseletében Hámornyikné Csermeczki Zita. Az esemény moderátora a Sashegyi SZMK elnöke, Óváryné Herpai Dóra volt, aki első körben a meghívottaknak adott lehetőséget az üggyel kapcsolatos álláspontjuk kifejtésére. Elsőként a KLIK igazgatója szólalt meg, aki elmondta, hogy a köznevelési törvény alapján az arra jogosultaknak véleményezésre bocsájtották az iskolabezárás kérdését. Pomáz önkormányzatának véleményét azért nem kérték ki, mert nem működtető önkormányzat, s nem került kijelölésre tankerületként. Mint mondta, harmadszor merül fel az átszervezés igénye, de eddig mindig falakba ütköztek, az osztálylétszámok Csobánkán azonban nem érik el a törvényi minimumot, s ezért lépniük kellett. Szavait erősítette meg Csobánka polgármestere, aki beszámolt arról, hogy a község önkormányzata idén áprilisban elfogadta a megszűntetést, majd hozzátette, számítottak erre, hiszen az iskola színvonalának csökkenése évtizedes folyamat, melynek ez a vége. Eddig tartott a megszűntetés pártiak első körös beszámolója, majd következhettek az ellenzők, élükön Vicsi László polgármesterrel, aki nagyon határozottan fogalmazta meg álláspontját.

- Kérdéseim vannak! Mégpedig azért, mert adott egy háromezer fős település, ahol adott háromszáznál is több tanköteles gyerek, s adott egy iskola, melybe csak 37 gyerek jár, s amit az önkormányzat nem mindig tudott tökéletesen működtetni. Előfordult, hogy az elromlott kazánt hetekig nem javították meg, s a hidegben tanultak a gyerekek. Pomázon ilyen nem fordulhatna elő!!! Nekem az a dolgom, hogy Pomáz iskoláit védjem, ezért kérdezem: miért kell bezárni az iskolát? Miért nem kérdezték meg a mi véleményünket is arról, hogy akarjuk-e Pomázon fogadni egy szegregált iskola szegregált és problémás tanulóit? Miért ködösít a KLIK vezetője azzal, hogy a tankerületek még nem kerültek kijelölésre, amikor maga is tudja, hogy ha a miniszter aláírja az iskola megszüntetését, Pomázt fogja kijelölni tankerületként?

Ezután Bartha Éva a Sashegyi igazgató helyettese szólalt fel, s elmondta, hosszú éveket dolgoztak a bizalomért, a szülők bizalmáért, melyet nehéz megszerezni, de könnyű elveszíteni. Mint megjegyezte, nyilván oka van annak, hogy a csobánkai iskolában miért nem bíznak a szülők, s a Sashegyi iskola nem szeretné, ha ez az ok a falai között jelenne meg. Azt is kijelentette, hogy Csobánka problémáját helyben kell megoldani! Molnár Brúder Géza, a Mátyás iskola igazgatója is ezen a véleményen volt, amit kiegészített azzal, hogy a gyerekek érdekében, ha segíteni kell, természetesen segítenek, de garanciát kér arra, hogy Csobánka hosszú távon maga oldja meg a problémáját. Balogh Ilona, a Német Nemzetiségi Iskola igazgatóhelyettese is osztozott kollégái véleményében, s elmondta, az ő iskolájuk célja, hogy biztosítsa Pomázon a nemzetiségi oktatást. Ennek megfelelően az iskolába olyan tanulókat szeretnének fogadni, akik tudják teljesíteni az ezzel járó plusz kötelezettségeket. Az igazgatók sorát Farkas György zárta, aki kérdésekre jött válaszolni, s azért, hogy az elmúlt hetekben a csobánkai iskoláról elterjedt igazságtalanságokat visszautasítsa. A szülői munkaközösségek képviseletében Hámornyikné Csermeczki Zita egy hosszú közleményt olvasott fel a három pomázi iskola nevében, s természetesen a közlemény lényege az volt, hogy a szülők sem támogatják a KLIK és Csobánka vezetésének elképzelését.

Ezután a reakciók következtek az elhangzottakra, s a beszélgetés vagy éppen a vita a szabad iskolaválasztásról, a fenntartói kötelezettségekről, a gyerekek helyben oktatásának szükségességéről szólt többek között. Folytathatnánk az eddigi tárgyilagos beszámolót, idézhetnénk minden megszólalót, a szülőket, a felháborodott képviselőket, az iskolájukat és gyermekeiket védő pedagógusokat, SZMK vezetőket, ám mindez nem adná át a felszín alatt megbúvó lényeget. A lényeget, ami nem más, mint az, hogy Csepreginé Volosinovszki Mária KLIK vezető és Winkler Sándorné, Csobánka polgármestere hoztak egy döntést, miszerint megszüntetik a Csobánkai Petőfi Sándor általános iskolát, s ezzel évtizedes problémájukat, s ezt a problémát nemes egyszerűséggel átadják Pomáznak. Minden megnyilvánulásukból ez a cinkos összefogás tükröződött. Hiába kaptak kérdéseket, mintha nem is igazán hallották volna… Próbáltak köntörfalazni, visszakérdezni… Így például Volosinovszki Mária csak a moderátor többször megismételt kérdésére volt hajlandó beismerni, hogy a KLIK javaslata volt az iskola megszüntetése. Sarkadi Attila és Rédei Imre képviselők azon kérdésére, hogy miért a KLIK megszüntetése előtt hoz meg ilyen horderejű döntést, nem is válaszolt. Mint ahogy sok más kérdésre sem tudta a választ. Ilyen volt például az, hogy felmérték-e milyen következményekkel jár a 37 csobánkai tanuló áthelyezése Pomázra. Folyamatosan azzal takarózott, hogy ez még nem eldöntött kérdés, hiszen a tankerületek még nem kerültek kijelölésre. Csak Vicsi László határozott fellépése okán volt hajlandó elismerni, hogy a május 31-i miniszteri döntés vélhetően – városunk polgármestere szerint egész biztosan – Pomázt és a pomázi iskolákat jelöli ki tankerületként. Jutott kérdés Winkler Sándornénak is, aki szintén csak többszöri ismételt kérdések után volt hajlandó beismerni, hogy egyházi fenntartásról tárgyalnak, majd azzal próbált kitérni a kérdés elől, hogy a tárgyalások még nincsenek olyan stádiumban, hogy arról érdemes lenne beszámolnia. Ugyan megjegyezte, hogy iskolaként kívánják tovább működtetni az épületet, de azt nem tudta megmondani, hogy mikor. Összességében tehát megfogalmazható, hogy a KLIK és Csobánka vezetése nem kevés cinizmussal és magabiztossággal vett részt ezen az ülésen, s sajnálatos módon nem igazán érdekelte a pomáziak véleménye. Winkler Sándornét a szomszéd település, Csepreginé Volosinovszki Máriát pedig az általa vezetett tankerület meghatározó településének véleménye. Persze Pomáz másként is tud véleményt kifejteni! Vicsi László polgármester hosszú levélben fejezte ki az önkormányzat tiltakozását Balog Zoltán miniszternek, s a napokban szintén eljuttatja a miniszterhez azt a több mint 2500 tiltakozó aláírást tartalmazó paksamétát, melyet az elmúlt napokban írtak alá a pomáziak. A döntést május 31-ig hozza meg a miniszter. Pomáz mindent megtett, hogy megvédje iskoláit, ami Csobánkáról ugyebár egyáltalán nem mondható el. Reméljük, hogy a miniszter meghallja azokat az érveket, melyek a KLIK tankerületi vezetőjénél süket fülekre találtak.

Hamvas Atanáz


Google+ https://plus.google.com/u/0/photos/107499898473721339060/albums/6289048849321368913