Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2023. februári száma

 

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pomáz Város Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézmény vezetése, az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása, az intézmény alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény teljes jogkörű képviselete. Felelős a szakszerű és törvényes működésért. Szakszerűen és hatékonyan tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó kulturális munkát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Törvényben előírt szakirányú végzettség,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- magyar állampolgárság;

- cselekvőképesség, büntetlen előélet;

- Hasonló vezetői munkakörben eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Pomáz illetve vonzáskörzetében 10 éven belül hasonló munkakörben történő munkavégzés.

- A településen meglévő közösségek, illetve nemzetiségek hagyományainak ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz

- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Szakmai és vezetői program.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/4162-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

vagy

- Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.pomaz.hu - 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.