Helyi zajrendelet társadalmi véleményezése

Ügyintézési lehetőségek veszélyhelyzet idején a polgármesteri hivatalban

FELHÍVÁS - Kulturális kerekasztal létrehozására

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2021. I. negyedév

Pomázi Polgár 2021. márciusi száma

 

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pomáz Város Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézmény vezetése, az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása, az intézmény alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény teljes jogkörű képviselete. Felelős a szakszerű és törvényes működésért. Szakszerűen és hatékonyan tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó kulturális munkát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Törvényben előírt szakirányú végzettség,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- magyar állampolgárság;

- cselekvőképesség, büntetlen előélet;

- Hasonló vezetői munkakörben eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Pomáz illetve vonzáskörzetében 10 éven belül hasonló munkakörben történő munkavégzés.

- A településen meglévő közösségek, illetve nemzetiségek hagyományainak ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz

- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Szakmai és vezetői program.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/4162-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

vagy

- Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.pomaz.hu - 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.