Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődésszervező munkakör betöltésére

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiállítások szervezése; Grafikai munkák, plakátok, szórólapok elkészítése; Programok szervezése, felügyelése; Városi rendezvények, ünnepek szervezése. A munkaidő a heti munkatársi értekezleten megbeszéltek alapján kerül beosztásra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Művelődésszervező,

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Felhasználói szintű számítógépes ismeret

- Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat előny, de pályakezdő jelentkezését is várjuk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz

- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány/ok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Huszár utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

vagy

- Elektronikus úton Kósa Anikó Intézményvezető részére a pmhk@pomaz.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Kósa Anikó, Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.pomaz.hu - 2019. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.