Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. IV. negyedév

 

Előterjesztések

56/2020. (03.30.) számú Előterjesztés 1 fő önkormányzati segédfelügyelő és 1 fő közterület-felügyelő alkalmazásáról

57/2020. (05.02.) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Székely Nemzeti Tanács által „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” címen indított európai polgári kezdeményezésének támogatására

58/2020. (V.4.) számú Előterjesztés Pomáz Közoktatásáért Díj 2020. évi pályázatának meghirdetéséről

59/2020 (V.08.) számú Előterjesztés a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú ingatlanon 122 m2 nagyságú gázvezeték szolgalmi jog alapításáról a 275 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak javára

60/2020 (V.08.) számú Előterjesztés „Pomáz, Középhegy utca és Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú, a Kbt. 115. (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye döntéshozatalra vonatkozóan

61/2020 (V.08.) számú Előterjesztése a Pomáz, Naspolya utca zártkert, 9947 hrsz.-ú 903 m2 nagyságú művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról

62/2020. (V.11.) számú Előterjesztése a Szolidaritási Alap létrehozására

63/2020.(V.14.) számú Előterjesztés A Pomázi Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójáról

64/2020.(V.14.) számú Előterjesztés A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2019.évi beszámolójáról

65/2020.(V.14.) számú Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019.évi évértékelő beszámolójáról

66/2020.(V.18.) számú Előterjesztés a Pomáz, Beniczky utca 8. 660/A/1 hrsz.-ú 40 m2 nagyságú Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan használatba adásáról a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére

68/2020. (V.18.) számú Előterjesztés a Pomáz Közművelődéséért Díj 2020. meghirdetésére

69/2020 (V.19.) számú Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata 2019. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés és az SZ.SZ.K. CSalád-és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló jóváhagyása

70/2020. (V.27.) sz. önkormányzati határozat előterjesztése  a  Pomázi  Művelődési Ház és Könyvtár 2019 évi szakmai beszámolójának és a 2020-as munkatervének elfogadásáról

71/2020. (V.27.) sz. önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának az időpontjairól

72/2020. (V.27.) sz. önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsődében a 2020/2021. évben indítható  óvodai  csoportok számának meghatározásáról

73/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése Maximális óvodai csoportlétszám 2020/2021-es nevelési évben történő túllépésének engedélyezéséről

74/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 664 hrsz-ú 2013 Pomáz, Beniczky utca 2. szám alatti tornaszoba tárgyában

75/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 664 hrsz-ú 2013 Pomáz, Beniczky utca 2. szám alatti tornaszoba tárgyában

76/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 273/18 hrsz-ú 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti Bölcsődei Tagintézmény tárgyában

9/2020. (VI.03.) számú önkormányzati rendeletének előterjesztése a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

77/2020. (VI.05.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése  a köztemető üzemeltetőjének 2019. évi beszámolójának elfogadásáról, a köztemető temetői díjainak éves felülvizsgálatáról

78/2020 (VI.08.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz, „Belterületi kerékpárút” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban közbenső döntéshozatalra vonatkozóan 

79/2020 (VI.10.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, Bagoly utca 5. szám alatt kialakuló zártkert 9223/36 hrsz.-ú 21 m2 nagyságú kivett közút ajándékként való elfogadásáról

80/2020.(VI.11.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése a bölcsődei gondozási díj nyári hónapokban igénybe vett napok alapján történő megállapítása tárgyában

81/2020 (VI.11.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, Goethe utca 1433/2 és a 1434 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításáról szóló a 11/2020 (I.23.) Ök. határozat módosításáról

10/2020 (VI.12.) számú önkormányzati rendeletének előterjesztése a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

82/2020 (VI.12.) számú Önkormányzati határozatának előterjesztése a 36/2017 (II.15.) Ök. határozat kiegészítéséről

83/2020.(VI.17.) számú Önkormányzati határozatának előterjesztése a Pomáz, Mélyút utcában kialakuló zártkert 9850/2 hrsz.-ú 144 m2 nagyságú kivett helyi közút valamint a 9850/4 hrsz.-ú 63 m2 a nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

84/2020. (VI.17.) önkormányzati határozatának előterjesztése a  Pomázi  Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának 2019 évi beszámolója és a 2020-as munkaterve elfogadásáról

85/2020. (VI.17.) önkormányzati (zárt) határozatának előterjesztése Pomáz Közművelődéséért Díj adományozásáról

86/2020 (VI.17.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz, zártkert 9924/26 hrsz.-ú 9446 m2 nagyságú rét megnevezésű ingatlan 800/9446 nagyságú tulajdoni hányad eladása tárgyában való elővásárlási jogról

 

 

 

Letöltések