Ügyintézési lehetőségek a védelmi intézkedések szigorításának időszakában a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2021. áprilisi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. II. negyedév (április-június)

 

Előterjesztések 2021.

1/2021(I.15.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelet II. sz. módosítására

2/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

3/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

4/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának Ingatlan Vagyon Kataszteri Nyilvántartás részletes adatainak felülvizsgálatára, feldolgozására és a tárgyieszköz- nyilvántartással való összekapcsolására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére

5/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének jóváhagyására

6/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (szabályozási koncepció)

7/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről

8/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz, Kökény utca és annak környezetében lévő, magasabban fekvő, a Kökény utca felé lejtő közterületeken összegyűlő csapadékvíz elvezetésére vonatkozó koncepció kidolgozására

9/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Pomázi Települési Értéktár 2020. második félévi beszámolójának elfogadására

10/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz, „Goethe köz útfelületének felújítására a Goethe köz és Goethe utca kereszteződésétől a Goethe köz 1462 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatáráig”

11/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

12/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozatnak előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2021. évi beiratkozási rendjének meghatározásáról

13/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának elfogadásáról

14/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz Város területén az általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezéséről

15/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozatala tárgyában

16/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezéséről

17/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában

18/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában

19/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról és új beszerzési eljárás lefolytatásáról

20/2021 (I.28.) számú önkormányzat előterjesztése A Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla emlékmű elfogadására és anyagköltség vállalásáról

21/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A Hősök tere 2. szám alatti ingatlan többlethasználati díjának megállapításához kapcsolódó döntésről

22/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, 790/6 hrsz.-ú 123 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

23/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata és a település Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

24/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Szerb Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

25/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

26/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése használatba adási szerződés jóváhagyásáról a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonát képező 664 hrsz. ingatlan vonatkozásában

27/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Dera-patak mentén élő hódok élőhelyére vonatkozó helyi jelentőségű védett természeti terület létesítéséről

28/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulásáról a Pomáz, Bolyai utca 2. alatti, 3040 hrsz telek beépítési kötelezettségének törlése tárgyában

Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (I.forduló)

29/2021 (I.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés elbírálására

30/2021 (II.03.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Az ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásról

31/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelettervezet véleményezésre bocsátására a

32/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat kitekintő határozatára

2/2021 (II.12.) számú önkormányzati rendelet elkőterjesztése Pomáz Város Polgármesterének a termelői piac kijárási korlátozás alatti működésének egyes szabályairól szóló 5/2020 (IV.17.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére

33/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzati támogatási kérelmére

34/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

35/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Budakalász fél-elkerülő út beruházásához 2021. év február hónapban adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározására

36/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz, 935/8 hrsz.-ú 52 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

37/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztására

38/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú alatti ingatlan („Szlovák-ház”) hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban Bírálóbizottság létrehozására

39/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város honlapjának megújítására

40/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában kötendő vállalkozási keretszerződésről

42/2021 (II.15.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló Z-41/2021. (II.11.) számú önkormányzati határozat módosítására

43/2021 (II.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)

44/2021 (II.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozataláról szóló 15/2021.(I. 28.) határozat módosítására

3/2021(III.01.) számú rendelet előterjesztése a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására

45/2021(III.01.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a könyvvizsgálati tevékenység 2021. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakban történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

Előterjesztés a helyi közforgalmú autóbusz közlekedési feladatok ellátására vonatkozó döntés meghozatalára

46/2021(III.01.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A Művelődési Ház Büféjének hasznosítására kötendő szerződés jóváhagyására

47/2021(III.01.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadására

48/2021(III.01.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A Művelődési Ház és az Alza.hu Kft. között létrejövő területbérleti szerződés jóváhagyására

49,50,51,52,53/2021(III.01.) számú önkormányzati határozatok előterjesztése a Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján befogadott útépítési kezdeményezésekre

54/2021(III.01.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Dera-patak mentén élő hódok életterének megóvása, a hódokkal való zavartalan együttélés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges intézkedési terv kidolgozására 

55/2021(III.09) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú ingatlan („Szlovák Ház”) hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban a nyertes pályázó kiválasztására

56/2021(III.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2021. évi pályázaton való részvételre

4/2021(III.12.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotására (II. forduló)

5/2021(III.12.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

57.2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

58/2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nyílt beszerzési eljárás lefolytatásáról

59/2021(III.16.) számó önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, 9877/2 hrsz.-ú 87 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

60/2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020 évi szakmai beszámolójának és 2021-es munkatervének elfogadására

61/2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2020. évi beszámolójának elfogadására

62/2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Szentendrei Rendőrkapitányság beszámolója Pomáz Város 2020. évi közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati szabályzat megalkotására

Előterjesztés - Pályázati kiírás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 2021

64/2021(III.24.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszának burkolat felújítása tárgyában kiírt beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozatalára

65/2021(III.24.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a 2021. évi kátyúzás, padka-helyreállítás, útburkolati jelek festése tárgyában kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési döntésére

66/2021(III.24.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Marschalkó villa tetőfelújításának tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás beszerzési döntésének meghozataláról

67/2021(III.25.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 57/2021 (III.16.) számú önkormányzati határozat mellékletének javítására

68/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételre

69/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő használati szerződés jóváhagyására

70/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyására

71/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Dr. Schmidt Házi Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés megszűnésére

72/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Katharosz Med Kft. feladat-ellátási szerződés megszűnésére

73/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

74/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város 2. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítésére

75/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezésére

76/2021(III.30.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítása 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan

6/2021(III.31.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019 (IV.24) önkormányzati rendelet módosítására

7/2021(IV.07.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019 (IV.24) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a helyi zajrendelet tervezetéhez érkezett állampolgári vélemények és javaslatok megtárgyalására

77/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Teleki-Wattay Kastélyban működő szálloda panzióvá minősítésére

78/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a liciteljárással értékesített Beniczky u. 58. ingatlan bérleti szerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára

79/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése rászoruló csoportok részére térítésmentesen biztosítandó személyszállítási szolgáltatás Pomáz Kft. általi biztosítására

81/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. létesítő okiratának módosítására

82/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Pomáz Kft. állományába – munkáltatói jogutódlás útján történő - átcsoportosítására

83/2021(IV.15.) számú határozat előterjesztése az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat megvalósítása és finanszírozása tervezett ütemezéséről

84/2021(IV.15.) számú határozat előterjesztése a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás a pénzügyi fedezetének a biztosításáról

 

 

 

Letöltések