Ügyintézési lehetőségek veszélyhelyzet idején a polgármesteri hivatalban

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2021. I. negyedév

 

Előterjesztések 2021.

1/2021(I.15.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelet II. sz. módosítására

2/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

3/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

4/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának Ingatlan Vagyon Kataszteri Nyilvántartás részletes adatainak felülvizsgálatára, feldolgozására és a tárgyieszköz- nyilvántartással való összekapcsolására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére

5/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének jóváhagyására

6/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (szabályozási koncepció)

7/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről

8/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz, Kökény utca és annak környezetében lévő, magasabban fekvő, a Kökény utca felé lejtő közterületeken összegyűlő csapadékvíz elvezetésére vonatkozó koncepció kidolgozására

9/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Pomázi Települési Értéktár 2020. második félévi beszámolójának elfogadására

Előterjesztés a Pomáz, „Goethe köz útfelületének felújítására a Goethe köz és Goethe utca kereszteződésétől a Goethe köz 1462 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatáráig”

 

 

Letöltések