TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

Kerítést festenek a képviselők

Pomáz önkormányzati képviselői elkezdték lefesteni a szelistyei játszótér megkopott kerítését.

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

2019 Pomáz Szelektív naptár III. negyedév

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár .

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

11 éves a György Ádám Kastélyakadémia

György Ádám zongoraművész a 10. jubileumi év után idén is megnyitja zongoraakadémiáját Pomázon.

 

Európai Parlament tagjainak választása 2019

Helyi Választási Iroda Tájékoztatója

 

Európai Parlament tagjainak 2019. évi választására

vonatkozó

szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó tudnivalókról

 

Tisztelt Választópolgár!

 

A köztársasági elnök 93/2019.(III.1.) KE határozata szerint az

Európai Parlament tagjainak választásának időpontja

2019. május 26. (vasárnap)

 

1. A választópolgár a Nemzeti Választási Irodától a Magyar Posta Zrt. útján 2019. április 5-ig kapja meg a névre szóló értesítőt a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Választópolgár a névjegyzékben nyilvántartott adataiba a választás kitűzésétől 2019. május 24-én 16.00 óráig a helyi választási irodában betekinthet. Tájékoztatjuk arról, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazókörben nem vehet fel választópolgárt személyi azonosító okmánya és lakcíme alapján a névjegyzékre, így amennyiben a szavazás napján ténylegesen nem szerepel a névjegyzéken , az SzSzB visszautasítja és nem szavazhat.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslattal az értesítő megküldését követő három napon belül, de legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig lehet élni a helyi választási iroda vezetőjénél.

Pomáz településen települési szintű lakos választópolgár a 8. számú szavazókörben adhatja le szavazatát cím: Városháza 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 30.

Az a választópolgár, aki a választási értesítőt valamely okból nem kapja kézhez, az a helyi választási irodában személyesen kérheti az értesítő pótlását.

 

2. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

 

3. Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21. napjától lehet benyújtani.

 

4. Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerint eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be személyesen vagy elektronikusan a helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja, 2019. május 24-én 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választás napján Pomáz településen tartózkodó, Pomáz településre átjelentkezést kért választópolgár a 8. számú szavazókörben adhatja le szavazatát cím: Városháza 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 30.

 

5. A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához (amelynek szavazóköri névjegyzékén szerepel a választópolgár)

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy

ac) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani.

Pomáz településre átjelentkezést kért, mozgásában gátolt szavazópolgár a szavazás napján a 8. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságánál adhatja le írásbeli mozgóurna iránti kérelmét.

 

6. Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország külképviseletén szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig módosíthatja a megjelölt külképviseletet. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 

Átjelentkezésre, külképviseleti névjegyzékre vételre irányuló, és mozgóurna iránti kérelemre vonatkozóan kérelmet elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján lehet benyújtani.

 

Választással kapcsolatos ügyintézés és a választással kapcsolatos bármely kérdésével forduljon a helyi választási irodához személyesen vagy telefonon (814-385 vagy 814-367, 814-310 ), továbbá tájékozódhat az Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu).

 

Pomáz, 2019. március 18.

Helyi Választási Iroda