Főépítész

Balázs Adrienn főépítész

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pomáz Városában 2013.01.01 óta nem működik építésügyi hatóság. Építésügyekben Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 7. (2000 Szentendre Városház tér 4.) tud ügyet intézni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy hatósági bizonyítványt csak „településképi bejelentési eljárás” ügyben van illetékessége a Polgármesternek kiállítani, egyéb ügyekben a fenti szervhez fordulhatnak.

Főépítészi ügyintézés illetve szakmai konzultációk az alábbi ügytípusokban szükségesek az illetékes hatósági engedélyezés  bejelentés, vagy engedély nélkül végezhető építési tevékenységet megelőzően:

– építési vagy fennmaradási engedélyek esetében a polgármester által kiadott településképi vélemény kéréséhez szakmai konzultáció

– településképi vélemény kérés ügyintézése ETDR rendszeren keresztül (3000 Ft illetékfizetési köteles, melyet a postán vásárolható illetékbélyeg megvásárlásával, vagy a  Pomázi Polgármesteri Hivatal 10403057-50485456-57481084 számú bankszámlára való utalással róhat le. Utalás esetén a közleményben kérjük feltüntetni az ingatlan „helyrajzi számát „és a befizetés célját: „településképi vélemény„)

– egyszerűsített bejelentéshez kötött építési engedélyekhez szükséges szakmai konzultáció

– a polgármester által jóváhagyásra kerülő településképi bejelentéshez kötött tevékenységekhez szükséges szakmai konzultáció

– településképi bejelentés kérés ügyintézése (3000 Ft illetékfizetési köteles, melyet a postán vásárolható illetékbélyeg megvásárlásával, vagy a  Pomázi Polgármesteri Hivatal 10403057-50485456-57481084 számú bankszámlára való utalással róhat le. Utalás esetén a közleményben kérjük feltüntetni az érintett ingatlan „helyrajzi számát „és a befizetés célját: „településképi  bejelentés„)

– lakossági tájékoztatás egy ingatlan beépíthetőségéről, telekalakítási lehetőségekről

– iratbetekintés az 1975-2012.12.31 között keletkezett építésügyi iratokba. (2013.01.01 után keletkezett építésügyi iratokkal nem rendelkezünk.)

– helyettesítéses rendben a jegyzői hatáskörbe tartozó előzetes szakhatósági állásfoglalás telekalakítási és egyéb joszabály által kijelölt szakhatósági ügyekben.

Főépítész nyomtatványai

Helyi építésügyi rendeletek

A FŐÉPÍTÉSZI SZAKMAI KONZULTÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓRÓL:

A településképi követelményekkel kapcsolatban a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, vagy megbízottja legalább egy alkalommal köteles szakmai konzultációt kezdeményezni.

Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi konzultációra a tervezőnek – a munka készültségi fokának megfelelő, munkaközi dokumentációt (terv-vázlatot) kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek
a) a terv digitális feldolgozása esetén – elektronikus úton (.pdf formátumban) – a szakmai konzultációt legalább 5 nappal megelőzően meg kell küldenie, – a foepitesz@pomaz.hu E-mail címre- vagy
b) a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia
a főépítésznek.

A főépítész által ellátott további feladatok:

  • Ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat (véleményezési eljárás irányítása, szervezése, biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát). Fogadja a településrendezési terv módosítására irányuló kérelmeket, javaslatokat.
  • Nyilvántartást vezet a település területére készült településrendezési eszközökről és kérésre tájékoztatást ad az abban foglaltakról.
  • Közreműködik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.
  • Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről.
  • Véleményezi a kihelyezendő reklámokat, hirdetéseket.
  • Vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot.
  • Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását.
  • Döntésre előkészíti a belterületbe vonási kérelmeket. Lebonyolítja az eljárást, melynek során együtt működik a kérelmezővel, az ingatlan tulajdonosával.
  • Előkészíti a településrendezési szerződéseket.

Letöltések

További híreink

Vadriasztás, vadelejtés belterületen

Vadriasztás, vadelejtés belterületen

Augusztus 31-ig minden nap délután 16 és reggel 6 óra között helyi megbízott vadászok a lakosok biztonságának maximális szem előtt tartásával megkezdik a vadak riasztását indokolt esetben kilövését. Kérjük, hogy ebben az időpontban, az alábbi területeken lehetőség...

Kertmozi a Placcon

Kertmozi a Placcon

Június 9-én nyitja meg kapuit a PMHK Kertmozija a Placcon, a Művelődési Ház újközösségi terén! Elsőként egy klasszikus magyar filmet, A legényanyát tekinthetik meg. Jegyek elővételben a könyvtárban a nyitvatartási ideje alatt kaphatóak, valamint a helyszínen a vetítés...

Dr. Telegdi András és dr. Csiba-Tóth Csaba szabadságon lesznek

Dr. Telegdi András és dr. Csiba-Tóth Csaba szabadságon lesznek

 Dr. Csiba-Tóth Csaba június 7-én (szerdán) nem rendel. Helyettesítését dr. Buda Andrea látja el saját rendelési idejében, 7-11 óra között.   Dr. Telegdi András június 8-án és 9-én szabadságon lesz. A doktor urat dr. Vas János helyettesíti a saját rendelési...

Pomáz 2 millió forintos különdíjat kapott

Pomáz 2 millió forintos különdíjat kapott

„Fenntartható közösség” kategóriában városunk 2 millió forintos különdíjat kapott az OTP Bank – Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) partnerségével – kiírt önkormányzati pályázaton. A díjat Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese és...