MEGHÍVÓ - Pomáz Város Hete 2020 rendezvényei

 

Hatályos rendeletek

21/1992 (VII.28.) sz. önkormányzati rendelet 6/2003 (III.25.) rendelettel módosítva: A város címeréről és zászlójáról

4/2000 (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 15/2017 (VI.22.) rendelettel módosítva: A közművelődésről

18/2004 (VI.30.) sz. önkormányzati rendelet 23/2009 (VI.24.) rendelettel módosítva: A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjról és eljárási szabályokról

30/2004 (IX.08.) sz. önkormányzati rendelet 11/2017 (V.2.) rendelettel módosítva: A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

26/2006 (X.17.) sz. önkormányzati rendelet 30/2010 (X.26.) rendelettel módosítva: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól

33/2006 (V.19.) sz. önkormányzati rendelet 13/2017 (V.19.) rendelettel módosítva: Az ünnepekhez kötődő közterületi árusítás szabályozásáról

12/2008 (V.6.) sz. önkormányzati rendelet 7/2016 (III.29.) rendelettel módosítva: A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

24/2008 (VII.24.) sz. önkormányzati rendelet: Az elektronikus ügyintézésről

3/2009 (I.26.) sz. önkormányzati rendelet 1/2019 (I.25.) rendelettel módosítva: Pomáz Város névhasználatáról

10/2009 (III.26.) sz. önkormányzati rendelet: A lakáscélú helyi támogatásokról

26/2011 (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet 17/2020. (VIII.28.) rendelettel módosítva: A helyi adókról

7/2012 (III.28.) sz. önkormányzati rendelet 1/2017 (I.20.) rendelettel módosítva: A háziorvosi körzetekről

11/2012 (IV.25.) sz.önkormányzati rendelet 23/2018 (XI.30.) rendelettel módosítva: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

21/2012 (IX.21.) sz. önkormányzati rendelet: A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

3/2014 (II.12.) sz. önkormányzati rendelet: A sporttal kapcsolatos feladatokról

19/2014 (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 9/2020 (VI.3.) rendelettel módosítva: A Közterületi Térfigyelő Rendszerről

1/2015 (II.11.) sz. önkormányzati rendelet 4/2019 (III.7.) rendelettel módosítva: A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról

4/2015 (III.4.) sz. önkormányzati rendelet 15/2019 (IX.19.) rendelettel módosítva: A közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról

5/2015 (IV.8.) sz. önkormányzati rendelet 11/2020(VII.03.) rendelettel módosítva: Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

9/2015 (IV.8.) sz. önkormányzati rendelet: A közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról

15/2015 (V.20.) sz. önkormányzati rendelet 10/2017 (V.2.) rendelettel módosítva: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

2/2017 (I.20.) sz. önkormányzati rendelet: A Pomáz, 804/7 hrsz-ú kivett beépítetlen területű ingatlan forgalomképtelenné való tételéről és közúttá való átminősítéséről

3/2017 (II.20.) sz. önkormányzati rendelet: A Pomáz 2039 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról, forgalomképessé való tételéről és magánúttá való átminősítéséről

4/2017 (II.20.) sz. önkormányzati rendelet: A Pomáz (Alcsevica) kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanok forgalomképtelenné való tételéről és közúttá való átminősítéséről

12/2017 (V.2.) sz. önkormányzati rendelet:. A Pomáz 1596/44 hrsz-ú kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról, forgalomképessé való tételéről és magánúttá való átminősítéséről

13/2017 (V.19.) sz. önkormányzati rendelet: Az egyes önkormányzati rendelet, rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, módosításáról

16/2017 (VII.17.) sz. önkormányzati rendelet: A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök , a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

17/2017 (IX.11.) sz. önkormányzati rendelet 9/2019 (IV.24.) rendelettel módosítva: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

2/2018 (I.26.) sz. önkormányzati rendelet: Az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet megalkotásáról

5/2018 (II.28.) sz. önkormányzati rendelet 10/2019 (IV.24.) rendelettel módosítva: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

8/2018 (III.8.) sz. önkormányzati rendelet: A Pomáz 1606/2 hrsz-ú, kivett közforgalom elöl elzárt magánút megnevezésű ingatlan törzsvagyonba való felvételéről, forgalomképtelenné való tételéről és közúttá való átminősítéséről

10/2018 (IV.19.) sz. önkormányzati rendelet: A település 2017. évi zárszámadásáról

11/2018 (IV.19.) sz. önkormányzati rendelet : Változtatási tilalom elrendeléséről

12/2018 (IV.19.) sz. önkormányzati rendelet 3/2020 (IV.1.) rendelettel módosítva: A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól

13/2018 (V.17.) sz. önkormányzati rendelet: Pomáz, külterület 0286 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról, forgalomképessé való tételéről és magánúttá való átminősítéséről

14/2018 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet: A város Helyi Építési Szabályzatáról

15/2018 (V.25.) sz. önkormányzati rendelet: A településkép védelméről

16/2018 (V.25.) sz. önkormányzati rendelet 1/2019 (I.25.) rendelettel módosítva: A temetők rendjéről

19/2018 (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet: A Pomáz 586/2 hrsz-ú kivett közforgalom elől elzárt ingatlan és a magánúttá való átminősítéséről szóló 1/2018 (I.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2/2019 (I.25.) sz. önkormányzati rendelet: A közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

3/2019 (III.07.) sz. önkormányzati rendelet 13/2020 (VII.17.) rendelettel módosítva: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

6/2019 (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet: A telelpülés 2018. évi zárszámadásáról

8/2019 (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet 20/2019 (2020.I.6.) rendelettel módosítva: A 2019. évi intézményi térítési díjakról

14/2019 (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

1/2020 (III.5.) sz. önkormányzati rendelet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

5/2020 (IV.17.) sz. önkormányzati rendelet: Termelői piac kijárási korlátozás alatti működésének egyes szabályairól

10/2020 (VI.12.) számú önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

12/2020.(VII.07.) sz. önkormányzati rendelet a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről      

14/2020 (VII.17.) sz. önkormányzati rendelet  Pomáz Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

15/2020.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet  Az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

19/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról

20/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a Pomáz városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás  céljára fordítható önkormányzati forrás biztosításáról

21/2020. (VIII.28.) rendelet a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Letöltések