Megkezdődött a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola felújítása bruttó 190 millió Ft. állami támogatásból

Megújul a Mátyás suli.

Másfél év, másfél milliárd Pomáznak

A mai nap 550 millió forint állami támogatás érkezett Pomázra!

Lomtalanítás 2016. októberétől

2016. októberétől a lomtalanítás házhoz menő rendszerben fog működni Pomázon.

Gázszünet karbantartás miatt 2017. 06. 28. szerda 07:00 órától 2017. 06. 30. péntek 10:00 óráig

Tájékoztató!

Változások a gépjárműadóban 2017. évtől

Részletek a cikkben.

Hamarosan ismét látogatható lesz a Pomáz, Kossuth Lajos utca 48. szám alatti Műemlék épület és környezete, melyhez Pomáz Város Önkormányzata a lakosság segítségét kéri

Pomáz Város Önkormányzata a lakosság segítségét kéri.

Házhoz menő lomtalanítás

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. október 3-tól Pomáz településen bevezeti a házhoz menő lomtalanítást.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről, 2017

Hirdetmény

Pomázi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi előadó munkakör betöltésére munkatársat keres

Álláshirdetés

Gimnázium Pomázon

Érdeklődés: titkarsag@sashegyi.hu, +3626525169

Nyári zárva tartás a Pomázi Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztató

Iskolai étkezési díj banki átutalással

Tájékoztatás!

Iskolai ebéd befizetés 2017. szeptember hónapra

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felsorolt napokon kívül nem áll módunkban ebéd befizetési igényt elfogadni!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

MÁR 2016 JANUÁRJÁTÓL!

Tájákoztató víz szolgáltatás kimaradásról

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2016. januárjától!

Örömmel értesítjük Pomáz lakosságát, hogy 2016. januártól a település teljes területén bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

Tájékoztató a szentendrei hulladékudvar használatáról

2016. szeptember 1-jétől a pomázi lakosok a lomtalanítást a VSZ. Zrt. hulladék udvarának igénybe vételével tudják megoldani, október 1-jétől pedig bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás.

2017. évi szelektív-hulladékszállítás naptára és a házhoz menő gyűjtés utcabeosztása

Érdemes élni a lehetőséggel!

2017-es Pomáz naptár

A Pomáz Város Képekben 2016-os fotópályázat képeiből összeállított naptár.

Tájékoztatás házi gyermekorvosi rendelés helyének változásáról

Tájékoztatás

FELHÍVÁS a Pomáz Város területére készülő Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi egyeztetésekről

FELHÍVÁS

a Pomáz Város területére készülő

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet

készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi egyeztetésekről

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Pomáz Város Önkormányzata megkezdte a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) készítését. Önkormányzatunk egyúttal megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát a

Pomáz Város területére készülő

Településképi Arculati Kézikönyvre és Településképi Rendeletre

vonatkozóan.

A TAK-kal és a TKR-rel kapcsolatban Pomáz Város Önkormányzatának a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 16/2017. (VII. 17.) rendeletének (a továbbiakban: Önk. rend.) 3.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak, illetve a partnerségi egyeztetési eljárásba bejelentkezhetnek. (Az Önk. rend. megtekinthető a http://www.pomaz.hu/rendeletek_2017 oldalon.)

A készítendő dokumentumokról és a véleményezési eljárásról, az abban részt vevők köréről, annak mikéntjéről részletes tájékoztatót olvashatnak a www.pomaz.hu oldalon.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK és a TKR készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozást megelőzően a

Városháza Nagytermében (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. sz. I. em.)

2017. augusztus 22-én (kedd) 16.00 órai kezdettel

Lakossági Fórumot

tartunk, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismerhetik meg a kézikönyv mintájául szolgáló példákat, valamint a kiadvány tartalmi felépítését!

Tájékoztatom a T. Partnereket, hogy a lakossági fórumon hozzászóló, véleményt nyilvánító, észrevételt tevő Partner tudomásul veszi, hogy a lakossági fórumon a jegyzőkönyvezés érdekében hangfelvétel készül, valamint hogy a hozzászólói íven meg kell adnia az Önk. rend. 5.§ (1) bekezdésben meghatározott azonosító adatait (szervezet esetén annak nevét, képviselőjét, székhelyét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét). A Partner ezen adatok önkéntes megadásával hozzájárul, hogy az eljárás során, azzal összefüggésben az Önkormányzat a megadott adatokat kezelje, jogszabályban előírt esetekben és módon azokat közzétegye és továbbítsa.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet, így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.

Kérem, jelenlétével tisztelje meg az e témában meghirdetett fórumot, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismertetjük a kézikönyv mintájául szolgáló példákat, valamint a kiadvány tartalmi felépítését!

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

Vicsi László

polgármester