Tájékoztató a szentendrei hulladékudvar használatáról

2016. szeptember 1-jétől a pomázi lakosok a lomtalanítást a VSZ. Zrt. hulladék udvarának igénybe vételével tudják megoldani, október 1-jétől pedig bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás.

Lomtalanítás 2016. októberétől

2016. októberétől a lomtalanítás házhoz menő rendszerben fog működni Pomázon.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

MÁR 2016 JANUÁRJÁTÓL!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2016. januárjától!

Örömmel értesítjük Pomáz lakosságát, hogy 2016. januártól a település teljes területén bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

2017. október 14-én és 15-én karbantartási munkák miatt lezárásra kerül Pomáz állomáson a Bihari János utcánál lévő gyalogos átjáró

Kerülő út a Táncsics Mihály utcai gyalogos átkelő felé.

Tájákoztató víz szolgáltatás kimaradásról

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA.

Pomázi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi előadó munkakör betöltésére munkatársat keres

Álláshirdetés

Meghívó az új pomázi óvoda megnyitójára

Időpont: 2017. szeptember 1., délután 3 óra.

FELHÍVÁS a Pomáz Város területére készülő Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi egyeztetésekről

FELHÍVÁS

a Pomáz Város területére készülő

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet

készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi egyeztetésekről

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Pomáz Város Önkormányzata megkezdte a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) készítését. Önkormányzatunk egyúttal megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát a

Pomáz Város területére készülő

Településképi Arculati Kézikönyvre és Településképi Rendeletre

vonatkozóan.

A TAK-kal és a TKR-rel kapcsolatban Pomáz Város Önkormányzatának a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 16/2017. (VII. 17.) rendeletének (a továbbiakban: Önk. rend.) 3.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak, illetve a partnerségi egyeztetési eljárásba bejelentkezhetnek. (Az Önk. rend. megtekinthető a http://www.pomaz.hu/rendeletek_2017 oldalon.)

A készítendő dokumentumokról és a véleményezési eljárásról, az abban részt vevők köréről, annak mikéntjéről részletes tájékoztatót olvashatnak a www.pomaz.hu oldalon.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK és a TKR készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozást megelőzően a

Városháza Nagytermében (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. sz. I. em.)

2017. augusztus 22-én (kedd) 16.00 órai kezdettel

Lakossági Fórumot

tartunk, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismerhetik meg a kézikönyv mintájául szolgáló példákat, valamint a kiadvány tartalmi felépítését!

Tájékoztatom a T. Partnereket, hogy a lakossági fórumon hozzászóló, véleményt nyilvánító, észrevételt tevő Partner tudomásul veszi, hogy a lakossági fórumon a jegyzőkönyvezés érdekében hangfelvétel készül, valamint hogy a hozzászólói íven meg kell adnia az Önk. rend. 5.§ (1) bekezdésben meghatározott azonosító adatait (szervezet esetén annak nevét, képviselőjét, székhelyét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét). A Partner ezen adatok önkéntes megadásával hozzájárul, hogy az eljárás során, azzal összefüggésben az Önkormányzat a megadott adatokat kezelje, jogszabályban előírt esetekben és módon azokat közzétegye és továbbítsa.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet, így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.

Kérem, jelenlétével tisztelje meg az e témában meghirdetett fórumot, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismertetjük a kézikönyv mintájául szolgáló példákat, valamint a kiadvány tartalmi felépítését!

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

Vicsi László

polgármester