Elkészült a Petőfi Sándor utca új járda

Vicsi László polgármester és munkatársai rendszeresen egyeztettek az ott lakókkal az építkezés során.

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődésszervező munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

1848 Hőseire emlékeztünk - Kisfilm (Pomáz Online videó)

2018. március 15-én régen látott tömeg jelent meg a Pomáz városháza parkjában rendezett városi ünnepségen.

Belterületi kerékpárútról és főutcai faültetésről döntött a testület

Október havi rendes testületi ülését tartotta meg Pomáz Város Önkormányzata 2018. október 10-én.

Városnap 2018

Jövőre is mindenkit várunk szeretettel egy élménydús, csodálatos napra, Pomáz Város Napjára!

Polgármesteri támogatás a Pomázi Kutyamenhely oltási költségeire

Az elfogadott 2018-as költségvetés után a polgármesteri keretre érkezett kérelmek elbírálása is megkezdődött.

Városi megemlékezés Október 23-án 10 órától

Tisztelet a Hősöknek!

 

Pomáz Város Képviselő-testületének 2018. szeptember 12-i legfontosabb döntései

A hatvanötödik életévét betöltött pomázi személyek részére Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatást szavazott meg a testület, a szép korúak megbecsülése jeléül, Vicsi László polgármester javaslatára, mely támogatást még idén megkapják az érintettek. A 3000 Ft.-os támogatásban hozzávetőlegesen 3000 pomázi lakos fog részesülni évről évre. A Képviselő-testület továbbá döntött idén is a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról és annak önkormányzati keretösszegéről. Az ülésen elfogadásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023), mely dokumentum teljes terjedelmében megtalálható a pomaz.hu weboldalon.

A fontosabb döntések közé tartozik még a Rákóczi Ferenc és a Mátyás Király utcai csapadékvíz elvezetésére nyert 142.500.000 Ft.-ból megvalósuló beruházás nyertes kivitelezőjének (VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.) elfogadása.

A tisztelt testület ismét napirendre vette a HÉV állomás problémáit és döntés született az állomás területén való együttműködési megállapodás szélesítéséről, mely az Önkormányzat és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. között köttetett. Önkormányzatunk önerőből tervezi megvalósítani a már kihelyezett padok és kukák után, hogy a terület járdái is megújuljanak.

 

Alább olvashatnak egy rövid összefoglalót az eddig megtett lépésekről, a nem önkormányzati kezelésben lévő HÉV állomás területének rendezése ügyében.

Pomáz Város Önkormányzata évek óta keresi az együttműködési lehetőségeket a MÁV-HÉV helyiérdekű Vasút Zrt.-vel, az állomás környékének rendezése érdekében. A terület rendezésére 2017-ben a MÁV-HÉV Zrt. jogelődje részére átadásra került egy problémákat felsoroló részletes dokumentum, mely egy fényképekkel is illusztrált 20 oldalas helyzetelemzés volt. Az itt felsorolt problémák között említést tett az Önkormányzat a területen nyilvános WC elhelyezésére is. 2018. márciusában egy személyes találkozó, majd egy helyszíni bejárás után a felek által elkészült egy együttműködési megállapodás is, amely a testületi határozattal jóváhagyásra került. A kölcsönös együttműködés során a területen gyakoribbá váltak a zöldfelületek gondozásai. A városképet romboló kerékpártároló boxok elbontásának jogi és egyéb akadályi elhárultak, az új tárolók létesítésének tekintetében pedig ártárgyalásokat folytat a MÁV-HÉV Zrt. kivitelezőkkel, összehangolva az elbontást és a telepítést. Az utcabútorok tekintetében a szolgáltató új bútorok beszerzését is jelezte, amely 1 éven belül tervezetten 10 db. kuka, 8 db. pad kihelyezését jelenti. A HÉV állomás peronrészének felújítását szóban, előzetes becslés szerint 2019 évre jelezték, melyhez az engedélyezési folyamat már lezajlott.

Pomáz Város Önkormányzata továbbra is fontosnak tartja, hogy nyilvános WC létesüljön a pomázi HÉV állomásnál.