Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

 

Az igazságot szeretetben, békességgel és szentséggel kell követni!

Tanúságtétel volt az idei évben is Pomázon és Csobánkán, január 21-től hat napon át együtt imádkozhattak, elmélkedhettek a római katolikus, a református, a görög katolikus, az evangélikus és a szerb testvérek. Az imahét anyagát az indonéz keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”

Az Imahét hagyományos ideje a január 18-25-e közötti napok. Ezt a dátumot még 1908-ban Paul Wattson javasolta. Ezek a napok fogják össze a Szent Péter és Szent Pál ünnepei közötti időszakot. Ezért szimbolikus jelentőségű is ez az időpont. Az idei ökumenikus imahét mottója Mózes törvénykönyvéből származott, s így szólt: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” Az ószövetségi szakaszból kimetszett ige, melyet az imahét jelmondatául választottak, minket is kimetsz az időnkből és a körülményekből, és Isten elé állít. A 21. versben azt olvassuk, hogy „ne plántálj magadnak berket vagy fát” – azaz bálványt – az oltár köré. „Ne készíts és ne állíts magadnak oszlopot sem: gyűlöli azt az Úr, a te Istened.” Ez a bálványoszlop a szerencse, a hatalom, az önimádat. A bálványrengetegből pedig nem sarjad élet, csak hazugság és jogtalanság. Az igazság követése parancs. Ehhez Pál apostol hozzáteszi, hogy az igazságot szeretetben, békességgel és szentséggel kell követni. „Azt kell követni, aki igaz volt minden tekintetben: Jézus Krisztust.”Az idei imahét is az összefogásról, a felekezeteken átívelő hit erejéről szólt. A pomáziak idén tehát ennek szellemében járták az imahét istentiszteleteit és keresték fel egymás templomait, s mindenütt nagy szeretettel fogadták a más felekezethez tartozó híveket. A közös misék után mindenhol szeretetvendégség fogadta a híveket. Kivétel nélkül minden helyszínen – legyen az akár a szerb, a katolikus, a református templom, vagy a Szent Miklós kápolna – a szeretetről, az összefogásról, a közös ima és a felekezetek közötti összetartozás erejéről hallhattunk a legtöbbet.