Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. III. negyedév (július-szeptember)

MEGHÍVÓ - Pomáz Város Napja 2021

Lakossági felhívás belterületen történő vadelejtésről

Pomázi Polgár 2021. szeptemberi száma

Szeptember 1-től módosul a szociális buszjárat próbamenetrendje

Tüdőszűrés Pomázon

2021. szeptember 28-tól október 15-ig tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban. A vizsgálat ideje: hétfőtől péntekig minden nap 8-18 óráig.

 

Milyen lesz a Dera-patak, a rekonstrukció után?

Az utóbbi időben sajnos sok olyan vád éri a Dera-patak rekonstrukcióját, amely hamis információk tömegével félrevezeti a lakosságot.

A József Attila út mentén kivágott néhány fából erdőírást vizionálnak, betonrengeteget, egyéni nyerészkedéseket stb.

Minden vádra nem tud az önkormányzat a fórumokon reagálni, ezért néhány alapvető adattal szeretnénk segíteni a tájékozottságot.

Az önkormányzat nem szeretne ilyen medert kialakítani a Dera patakban:

A rekonstrukció alapvető céljai között, - a szemét összeszedése mellett - a problémás területek árvíz, illetve omlásveszélyes, vagy a hosszú idő alatt  összetorlódott  szemét, hordalék tömörödése által kialakult torlaszok, megszüntetése, a patak vészhelyzetben, akár gépekkel való megközelítésének biztosítása szerepel, valamint elterelődései miatti partfal omlások további megakadályozása, a meglévő hídvízmű építmények felújítása/karbantartása tisztítása. A munkálatok több mint 350 Millió forintos nagyságrendűek, mely kevés hozzáadott önkormányzati forrás mellett 100%-os intenzitású állami támogatás. Hosszú évek óta először fordítódik ekkora költség a patakra, mely munkálatok most már halaszthatatlanná váltak.

A önkormányzat a munkákkal meg szeretné védeni az emberi életet, vagyont és a magát a természetet is, mert mi ilyen patakot álmodtunk:

Mindezekből következik, hogy az önkormányzat nem végez fairtást és nem fogja elpusztítani a patak partján lévő összes növényzetet, fákat, élővilágot.  A megtisztult patak melletti élővilág a maga ritmusában helyre fogja állítani magát és innentől már csak fenn kell tartani a megfelelő állapotot, mely az önkormányzat számára mint a patak fenntartójára kötelezettségként is hárul. Az önkormányzat folytatja a már megkezdett faültetési koncepciót és a kivágott helyett a város egyéb területein közel kétszer annyi fát szándékozik elültetni. A munkálatok során mint eddig mindig fokozottan figyelünk a meglévő élővilágra, természetre.

Pomáz Város Önkormányzata