Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

 

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet Közterület-fenntartó munkakör betöltésére

Pomáz Város Önkormányzata

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pomáz Város Önkormányzata

Közterület-fenntartó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Közterület tisztántartása, - Játszóterek működtetése és karbantartása, - Utak és járdák takarítása, - Hó eltakarítása, síkosság és jégmentesítés, - Hulladékok gyűjtése, - Árkok-átereszek , hordalékfogók tisztítása, - Fűkaszálás, bozótirtás, közterületi bokrok nyírása, - Virágágyások telepítése és gondozása, - Közterületi bútorok, hirdetőtáblák, közlekedési táblák karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- 8 Általános,

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Önéletrajz

- Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Közterület-fenntartó.

vagy

- Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

Személyesen a 2013 Pomáz, Kossuth L. u.23. szám alatt Vargáné Márkus Máriánál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.