Erkel Ferenc utcai vízelvezetés rendezése

Az Erkel Ferenc utcába az önkormányzat egy évek óta visszatérő problémát orvosol a napokban.

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ELADÓ INGATLANRÓL

Figyelem: A regisztráció kérése, feltétele a licitálásnak, azaz a vételi ajánlat megtételének!

Főépítészi változások

Tájékoztató

Már használható a kerékpárút

Még néhány előírt elem hiányzik, de figyelmesen, kellő körültekintéssel lehet rajta közlekedni.

Ezer évnél is több múlt el az államalapítás óta

Vicsi László polgármester elhangzott beszéde a cikkben.

Figyelem! Hamis választási felmérő!

Felhívás!

Rendelő felújítás

Ebben az évben is a nyári időszakban sor került városunk háziorvosi rendelőjének éves karbantartására.

2019 Pomáz Naptár

naptár

Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Állás

Megemlékezés és gyertyagyújtás az Aradi Vértanúk tiszteletére

Beszédet mond: Kósa Anikó alpolgármester

 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődésszervező munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiállítások szervezése; Programok szervezése, felügyelése; Városi rendezvények, ünnepek szervezése. Rugalmas munkaidő beosztás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Művelődésszervező,

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Felhasználói szintű számítógépes ismeret

- Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat előny, de pályakezdő jelentkezését is várjuk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz

- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány/ok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Huszár utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/204 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

vagy

- Elektronikus úton Kósa Anikó Intézményvezető részére a pmhk@pomaz.hu E-mail címen keresztül

 - Személyesen: Kósa Anikó Intézményvezető, Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár utca 3. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.pomaz.hu - 2019. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.