Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

 

Pályázat a POMÁZI POLGÁR felelős szerkesztői tisztségére

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot ír ki a tulajdonában lévő Pomázi Polgár című (havonta megjelenő) önkormányzati újság

felelős szerkesztői

tisztségének betöltésére.

 

Az állás határozatlan idejű, megbízási szerződés alapján, betölthető 2020. január 1. napjától.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség

- legalább 2 éves újságírói gyakorlat

- büntetlen előélet

- számítástechnikai ismeretek

Előnyt jelent:

- vállalkozói jogviszony

- lapszerkesztésben szerzett tapasztalat

- tördelő szerkesztői gyakorlat

- jó kapcsolatépítési és kommunikációs képesség

- átfogó, széleskörű pomázi helyismeret

A felelős szerkesztő feladatai

- folyamatos kapcsolattartás a laptulajdonos önkormányzat által kijelölt kapcsolattartóval,

- lapkoncepció és lapterv készítése,

- az egyes lapszámok tartalmának a meghatározása,

- cikkek előkészítése és szerkesztése,

- a lap technikai és határidőre történő megjelentetése, nyomdai munkák koordinálása,

- hirdetések felvétele,

- a külső és belső kommunikáció megszervezése,

- kapcsolatépítés az önkormányzati és köznevelési intézményekkel, a médiatörvény és az újságírói szakmai-etikai kódex betartása és betartatása.

A felelős szerkesztő egyéb feladatai: Városi honlap szerkesztése ,városi Facebook oldal szerkesztése, moderátori feladatok elvégzése, kapcsolattartás a Pomáz TV .üzemeltetőjével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a részletes szakmai önéletrajzot,

- a szerkesztésre vonatkozó elképzeléseket,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát.

- a megbízási díjra vonatkozó igényét.

Felvilágosítás kérhető:

A pályázatot Pomáz Város Önkormányzatának címére (2013.Pomáz, Kossuth Lajos u.23-25.) kell zárt borítékban benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Felelős szerkesztői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő első képviselő testületi ülés, illetve 2019. december 20.