Kérdések-válaszok a koronavírusról

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. II. negyedév

Korlátozott kijárás – március 28. - április 11.

Pomáz Város Önkormányzata kéri, hogy a rendelkezéseket mindenki tartsa be.

Bezárnak a pomázi iskolák, óvodák és a bölcsőde

2020. március 16-tól a zárva tartanak az iskolák, óvodák és a bölcsőde. Ügyelet lesz az intézményekben.

Boltvezetőknek, kereskedőknek szóló kérés a koronavírus miatt

Újabb korlátozások a koronavírus miatt

Otthonunk fertőtlenítése a koronavírus idején

Intézkedések Pomázon a koronavírus terjedésének megelőzésére

Átmeneti gyermekorvosi eljárási rend Pomázon

 

TÁJÉKOZTATÓ A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde és Tagintézményei, illetve a Bölcsőde nyári zárva tartásáról 2020

T Á J É K O Z T A T Ó

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde és Tagintézményei, illetve a Bölcsőde nyári zárva tartásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében: „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők — a házirendben meghatározottak szerint — gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”

 

  1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda, Mesevölgyi Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva tartás időpontja:

2020. 07. 20. – 2020. 08. 21. napjáig tart.

Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Mesevár Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda és a Mesedombi Tagóvoda.

  1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Napsugár Tagóvoda, Mesedombi Tagóvoda és a Mesevár Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva tartás időpontja:

2020. 06. 15. – 2020. 07. 17. napjáig tart.

Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Hétszínvirág Óvoda, a Mesevölgyi Tagóvoda.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése értelmében a fenntartó hagyja jóvá a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.

 

  1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde bölcsődei intézményegységében a nyári zárva tartás időpontja:

2020. 08. 03. – 2020. 08. 31. napjáig tart.

 

Pomáz, 2020. január 23.

                                                                                    Pomáz Város Önkormányzata