Újabb korlátozások a koronavírus miatt

Korlátozott kijárás – március 28. - április 11.

Pomáz Város Önkormányzata kéri, hogy a rendelkezéseket mindenki tartsa be.

Otthonunk fertőtlenítése a koronavírus idején

Boltvezetőknek, kereskedőknek szóló kérés a koronavírus miatt

Bezárnak a pomázi iskolák, óvodák és a bölcsőde

2020. március 16-tól a zárva tartanak az iskolák, óvodák és a bölcsőde. Ügyelet lesz az intézményekben.

Átmeneti gyermekorvosi eljárási rend Pomázon

Intézkedések Pomázon a koronavírus terjedésének megelőzésére

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. II. negyedév

Kérdések-válaszok a koronavírusról

 

Újabb korlátozások a koronavírus miatt

A Kormány 46/2020.(III.16.) Korm rendelete alapján 2020. március 17-től:

 1. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben 15:00 óra és reggel 06:00 között tilos tartózkodni! Kivéve az ott foglalkoztatottak, az élelmiszer elvitelre történő megrendelés, átvétel, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.
 2. A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy az otthonmaradást vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Ezt megszervezzük és erről Intézkedést fogok kiadni március 17-én, az érintett 70 év fölöttieket tájékoztatjuk.
 3. Zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.
 4. Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
 5. Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása
 • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
 • a mozinak,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteménynek, közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek.
 •  
 • 6. Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító  üzlet,  továbbá  a gyógyszertár,  a gyógyászati  segédeszközt forgalmazó  üzlet,  az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével  a kereskedelemről  szóló 2005. évi CLXIV.  törvény  2. § 27. pontja  szerinti üzletben (a továbbiakban:  üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak  kivételével tartózkodni tilos.
 •  
 • 7. Aki a fenti előírásokat megszegi, azaz 
  • vendéglátó üzletben,
  • üzletben,
  • rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
  • a rendezvény helyszínén, valamint
  • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik

szabálysértést követ el és a rendőrség pénzbírsággal sújtja, amelynek az összege 5.000-500.000 Forint között lehet.

 

8. 2020. március 17. 0:00 órától Magyarország határai lezárásra kerülnek, külföldiek nem léphetnek az ország területére.