Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. IV. negyedév

 

Új rekortán pálya épül a Sasiban

Az MLSZ TAO programjában lehetőség nyílt arra, hogy a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó salakos tornapálya helyén, egy korszerű rekortán pálya építése kezdődjön meg.

Pomáz Város Önkormányzata még 2019-ben úgy döntött, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő forgalomképes 859-es hrsz.-ú 2555 m2 nagyságú kivett beépítetlen intézményi területet sportpályaként való használatra fölajánlotta a Váci Tankerületi Központ részére, hogy a területtel a Pomázi Sashegyi Sándor Iskola tanulóinak testnevelés oktatásának jobb körülményeit biztosíthassa. 2019. március 6-án a testület döntött arról, hogy a város pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Programjának keretében 20x40-es rekortán pálya építésére. Mára, a pályázati kiírásnak megfelelően az intézmény vezetője, Nagy Koppány Lászlóné igazgató összegyűjtötte a szükséges 50.000.000 Ft TAO támogatást, többnyire pomázi cégektől. Az intézmény vezetője az önrész összegéből is összegyűjtött 6.000.000 Ft-ot, amelyet az MLSZ részére utaltak. A fennmaradó, hiányzó összeg tehát 12.000.000 Ft. A Váci Tankerületi Központ látva, hogy a pályázat sikeres megvalósulása csak az önrész meglétén múlik, fölajánlotta, hogy 5.000.000 Ft-tal hozzájárul az önrész kifizetéséhez. Az Önkormányzatnak így már csak maximum 7.000.000 Ft önrész biztosításáról kellett döntenie.

A pályázatról röviden: A Magyar Labdarúgó Szövetség  sportfejlesztési programként indította el pályaépítési programját, amelynek első eredményei mára kézzelfogható valósággá váltak. A program sikerét nemcsak az elkészült pályák növekvő száma mutatja, hanem az is, hogy egyre több település jelzi építési igényét, és kapcsolódik be a projektbe.  A mai követelményeknek megfelelő futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmasak, mint egyesületek vagy iskolák sportprogramjának segítésére. Az MLSZ a pályaépítések helyszíneit pályáztatás útján választja ki, amelyre Önkormányzatok vagy Egyesületek pályázhatnak.

Nagy Koppány Lászlóné tervei szerint, mivel az MLSZ pályázat csak a focipálya kivitelezését valósítja meg 2020-ban, így a távolugrógödör és a futópálya, valamint a teljes tereprendezés a területen egy következő ütemben valósul majd meg a későbbiekben, egyéb forrásból.

Az új képviselő-testület fontosnak találta, hogy a régi salakos sportpálya helyén felépüljön a korszerű spotpálya, ezért az önrészt az MLSZ részére megfizette. A kivitelezési munkák 2020.szeptember végén kezdődnek.

Az elkészült sportpályát 7:00 – 21:00 óra közötti időben tervezzük üzemeltetni, amelyből 7:00-15:00 óra között kizárólag a Sashegyi Iskola diákjai használhatják iskolaidőben, ezt követően az Egervári-Halmai Focisuli használhatja, a fennmaradó időben Pomáz Város Önkormányzat  jogosult használni. Ennek arányában osztoznak a részvevők a fenntartási költségekben is. A pálya hasznosítása a környező lakókkal folyamatosan egyeztetve történik.

A lakók megnyugtatására csatoljuk a teljes dokumentációt és egy elkészült pálya zajmérési adatait is. (A dokumentumok a lap aljáról letölthetőek.)