Pomázi Advent - Vasárnap lesz a jégpálya megnyitója a Szent István parkban

Időpont: november 28. délután 17 óra

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. IV. negyedév (október-december)

Lakossági felhívás belterületen történő vadelejtésről - város déli területein

Lakossági felhívás belterületen történő vadelejtésről - város északi területein

Pomázi Polgár 2021. novemberi száma

Pomázi Advent programjai a Szent István parkban

 

Elbúcsúztatták dr. Czink József nyugalmazott jegyzőt

Október 5-én, életének 80. évében, elhunyt dr. Czink József, aki 1990-től nyugdíjba vonulásáig volt a város jegyzője, majd 2006 és 2010 között önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vezetője. Dr. Balogh Pál jegyző dr. Czink Józsefet a közszolgálat halottjává nyilvánította. Búcsúztatása október 22-én a Városháza előtti parkban volt, ahol Leidinger István polgármester mondott búcsúbeszédet, amely alább olvasható.

 

Kedves Megemlékezők!

 

Pomáz Város Önkormányzata nevében búcsúzom városunk volt jegyzőjétől.

Czink Jóskát sokan szerették, bizonyára voltak, akik nem szerették, de ők is elismerték kiváló jogi szaktudását, hivatalvezetői, vezetői képességét.

Budapesten született 1941. április 3-án, szülei kisnyugdíjasok voltak, a szomszédos Budakalászon élt kis családi házukban szüleivel és két fiú testvérével. Itt járt általános iskolába is, majd az akkor alakult Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban móriczos lett. Érettségi után az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett summa cum laude minősítésű diplomát.

1964-65-ben bírósági fogalmazóként dolgozott a Pest Megyei Bíróságon, illetve a Pest Vidéki Járásbíróságon. 1965. augusztusában a Járási Tanács igazgatási osztály vezetőjévé nevezték ki. 1970-től a Dunabogdány és Vidéke ÁFÉSZ igazgatósági elnöke tisztét töltötte be. 1975-77 között a pomázi Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat jogtanácsosa volt. 1977-ben nevezték ki Pomáz Nagyközségi Tanács VB titkárává.

1990-től megbízott jegyző, majd a nagyközség, később város jegyzője volt nyugállományba vonulásáig. Munkája elismeréséül címzetes főjegyzői címet kapott, szakértelmét érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el. Mindenki a maga keresztjének a kovácsa – mondta akkor. 2006-2010 között önkormányzati képviselő lett, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot vezette.

27 év tisztán közigazgatásban töltött idő, 26 év vb-titkárként, illetve jegyzőként.

Hány jogszabály változott meg a negyed évszázad alatt, amit olvasnia, ismernie, tudnia kellett? Vajon hány ügyiratot, határozatot, végzést, levelet, szerződést írt, szignált ki, adományozott ki? Hány ügyfélnek intézte a hivatali ügyeit? Lehet-e egy ember munkáját statisztikai számokban mérni?

Vagy inkább nézzük meg, hogy mi történt Pomázzal 1977 és 2003 között? Víz, gáz, csatorna, telefon, intézményfejlesztések, tornatermek, civil szervezetek alakulása. Működtetni kellett a települést, a közszolgáltatásokat, a közigazgatást. Átvezetni a települést a tanácsi rendszerből az önkormányzati rendszerbe, országgyűlési, helyhatósági választásokat, népszámlálásokat intézni, és a nagyközségből várossá lett Pomáz. Vagy a képviselő testületeknek mennyi anyagot kellett döntés-előkészíteni? A döntéseket természetesen nem ő hozta, az a mindenkori képviselő-testületek feladata volt. Voltak jó, helyes, előremutató döntések és kétségtelen, voltak rossz döntések is. De minden döntés mögött ott volt a törvényességi felügyelet, a szabályosság és a lelkiismeretes munka. És ez volt a jegyző feladata.

Neve, személyisége, munkássága nyomot hagyott Pomáz történelmében. Most Martyni Dezső, Arany János, dr. Kara Pál, Pálos Mihály volt pomázi jegyzők mellett ott van dr. Czink József neve is, akire tisztelettel emlékezünk, munkáját köszönjük!

Jegyző Úr, Nyugodjon békében!