Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. májusi száma

MEGHÍVÓ - Tesla Napok Pomázon

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. II. negyedév (április-június)

 

Meghívó a január 27-ei képviselő-testületi ülésre

Január 27-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel Pomáz Város Önkormányzatának képviselő-testülete ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, amire várnak minden érdeklődőt.

Élőben az Önkormányzati TV honlapján (https://onkormanyzati.tv/) követhető az ülés, ahonnan később teljes egészében, vagy napirendi pontokként is visszanézhető.

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 2021. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2022. évi célfeladat meghatározása

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr. Tóth Ibolya aljegyző

4.

Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 2021. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2022. évi célfeladat meghatározása

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr. Tóth Ibolya aljegyző

5.

Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár helyiségek bérbeadási szabályzatának felülvizsgálatára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

6.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens, Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

7.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményegységeiben a nyári zárvatartás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

8.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozás időpontjának meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

9.

Előterjesztés a 2022/2023 tanévre vonatkozóan Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

10.

Előterjesztés a Pomázi Futó Bajnokok SE által megrendezendő Omszki-tó körüli, valamint Skanzenfutás Szentendrén rendezvények támogatására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

11.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése a 2022. évre vonatkozólag

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

12.

Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár Bizottság 2021. második félévi beszámolójának megismerésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

13.

Előterjesztés a Pomáz belterület 1057/1 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

14.

Előterjesztés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételre

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

15.

Képviselői kérdések

 

16.

ZÁRT Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

 

Pomáz, 2022.01.21.

 

 

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester