NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ELADÓ INGATLANRÓL

Figyelem: A regisztráció kérése, feltétele a licitálásnak, azaz a vételi ajánlat megtételének!

Pomázi Polgár 2019. augusztusi száma

PDF verzió.

Gázszünet várható Pomáz szerte!

A TIGÁZ Zrt. közleménye

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Hatósági előadó munkakör betöltésére

állás

ELADÓ INGATLANOK AZ ALCSEVICÁN

Pomáz Város Önkormányzata értékesítésre hirdet meg az Alcsevicán található ingatlanai közül több 782 m2 és 977 m2 közötti nagyságú területet.

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Elkészült a Waldangelloch tér

Waldangelloch és a környékén lévő települések tisztelete örök!

2019 Pomáz Naptár

naptár

ÚJRA INDUL, A VÖRÖSMARTY LAKÓTELEPI MINIBUSZ JÁRAT!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Vörösmarty lakótelep helyi buszjáratának indításához az iratok és az engedélyek beszerzése a végéhez közeledik.

Szépül a játszótér! (Pomáz Online videó)

Pomáz önkormányzatának képviselői elkezdték lefesteni a szelistyei játszótér megkopott kerítését.

Családsegítő munkatársat keres az SZSZK

állás

2019 Pomáz Szelektív naptár III. negyedév

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár .

Erkel Ferenc utcai vízelvezetés rendezése

Az Erkel Ferenc utcába az önkormányzat egy évek óta visszatérő problémát orvosol a napokban.

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődésszervező munkakör betöltésére

állás

Ezer évnél is több múlt el az államalapítás óta

Vicsi László polgármester elhangzott beszéde a cikkben.

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde logopédus munkatársat keres

állás

Augusztus elején indul a Vörösmarty lakótelepi minibusz járat

Elkészült az első busz műszaki átalakítása és kijelölésre kerültek a megállók is.

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Berendező, karbantartói munkatársat keres 8 órás főállású munkakörbe

állás

Rendelő felújítás

Ebben az évben is a nyári időszakban sor került városunk háziorvosi rendelőjének éves karbantartására.

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil szervezetek részére

Pomáz város napja idén szeptember 14-én kerül megrendezésre.

Kerítést festenek a képviselők

Pomáz önkormányzati képviselői elkezdték lefesteni a szelistyei játszótér megkopott kerítését.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde kisgyermeknevelő munkatársat keres

állás

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

állás

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár csapata is kivette a részét a szelistyei játszótér kerítésfestéséből

A festés folytatódik...

Megjött városunk új "dolgozója"

Pomáz város önkormányzata beruházott egy Yanmar 424-es traktorra.

Főépítészi változások

Tájékoztató

 

Közigazgatási- és Népjóléti Csoport

 

 

 

 

 

Közigazgatási csoport:


Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
(A volt Építéshatóság épülete!)

 

Csoportvezető: Nagy Attiláné
Telefon:
26/814-301
E-mail: nagy.attilane@pomaz.hu

 

Párth Szilvia anyakönyvvezető

26/814-332

E-mail: parth.szilvia@pomaz.hu

 

Berecz Patricia

26/814-308

E-mail: berecz.patricia@pomaz.hu

 

Nagyné Bakai Judit

26/814-310

E-mail: nagyne.bakai.judit@pomaz.hu

 

Szabó Andrásné

26/814-305

E-mail: szabo.andrasne@pomaz.hu

 

Nyáriné Zánczky Mária

26/814-360

E-mail: nyari.maria@pomaz.hu

 

Népjóléti csoport:

 

Magyar Beatrix

26/814-350

E-mail: magyar.beatrix@pomaz.hu

 

Kollárné Derecskei Éva

26/814-353

kollarne.derecskei.eva@pomaz.hu

 

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

26/814-367

E-mail: borosne.horvath.lilla@pomaz.hu


Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.

 


Feladatkör*:
*A csoport részletes/hivatalos feladatkörét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 

IV. Közigazgatási- és Népjóléti Csoport

 

Közigazgatási ágazat általános és igazgatási feladatai:

 

1. Ügyfelek érdeklődésére a megfelelő tájékoztatás megadása, kérelmek átvétele.

 

2. Elvégzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal hivatalos küldeményeivel kapcsolatos teljeskörű ügyviteli tevékenységét. Ellátja a hivatalos iratok postai szolgáltatónál történő átvétellel/átadással kapcsolatos feladatokat.

 

3. Végzi a hivatal ügyiratkezelését, működteti a központi iktatási rendszert, az ügyiratok irattározását, selejtezését. Kapcsolatot tart az illetékes levéltárral.

 

4. A csoport ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyviteli és adminisztrációs teendőket.

 

5. Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó hulladékokkal kapcsolatos feladatokat.

 

6. Ellátja a közút kezelésével kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat.

 

7. Engedélyezi az utak rendeltetéstől eltérő használatát.

 

8. Vonalas létesítményekhez tulajdonosi hozzájárulási ügyek intézése.

 

9. Ellátja az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával (eb, méhek stb.) kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat.

 

10. Közreműködik a vadászattal, a vadkárral kapcsolatos eljárásban.

 

11. Intézi a birtokvédelmi ügyeket.

 

12. Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó ipari(telephely), kereskedelmi, valamint vásár- és piacengedélyezési ügyekben. Végzi ezen ügyekben a hatósági ellenőrzést, vezeti a hatósági nyilvántartásokat.

 

13. Végzi az ipari, kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos panaszok, jelzések, javaslatok kivizsgálását.

 

14. Kezeli a helyi népesség-nyilvántartó regisztert, és a központi címrendszert. Eljár lakcímfiktíválási ügyekben.

 

 

15. A megküldött hirdetményeket kifüggeszti, gondoskodik a visszaküldésről.

 

16. Önkormányzati rendeletben meghatározott szemétszállítási kedvezmények ügyintézése

 

17. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, talált tárgyak értékesítése.

 

18. Hatósági bizonyítványok kiadása.

 

19. Házszámozás hatósági feladatainak ellátása, központi címrendszerben történő vezetése.

 

20. Ellátja a fás szárú növények védelmével kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat

 

21. Jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi hatósági ügyek ellátása

 

22. Megszűnt társulatokkal kapcsolatos feladatok ellátása

 

 

 

Népjóléti ágazat általános és igazgatási feladatai:

 

 

23. Ügyfelek érdeklődésére a megfelelő tájékoztatás megadása, ellátása a megfelelő formanyomtatványokkal, a kitöltött kérelmek átvétele.

 

24. A csoport ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyviteli és adminisztrációs teendőket.

 

25. Közreműködik a szociális ellátórendszer működtetéséhez szükséges információk gyűjtésében.

 

26. Ellátja a szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos önkormányzati, önkormányzati hatósági és az államigazgatási feladatokat. Vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat, gondoskodik a szociális ellátásokhoz kapcsoló bejelentési kötelezettségek teljesítéséről.

 

27. Együttműködik a Szociális és Egészségügyi és Sport Bizottsággal, a bizottságot rendszeresen tájékoztatja a költségvetési keret felhasználásáról. Ellátja a bizottság jegyzőkönyvvezetői feladatát.

 

28. A csoport feladatkörébe tartozóan, gondoskodik a Képviselő-testület és átruházott hatáskörben települési támogatásokról hozott döntések hatósági feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról, ügyviteli feladatok ellátásáról.

 

29. Jogszabályban meghatározott ügykörben környezettanulmányt készít.

 

30. Ellátja a törvényben, vagy a kormányrendeletben jegyző hatáskörébe utalt gyermekvédelmi feladatokat.

 

 

 

Anyakönyvezetés és hagyatéki ügyek

 

31. Ellátja Pomáz település vonatkozásában az elektronikus anyakönyvek vezetését, végzi az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos ügyek intézését, biztosítja és közreműködik az anyakönyvi rendezvények lebonyolításában a hivatal és a Teleki-Watthay kastély kihelyezett házasságkötő termében.

 

32. Előkészíti és bonyolítja az állampolgársággal kapcsolatos eskütételt.

 

33. Előkészíti a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alóli felmentési kérelmeket, továbbítja a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges kérelmeket.

 

34. Indokolt esetben engedélyezésre előkészíti a házasságkötést a hivatal házasságkötő termén kívül.

 

35. Intézi a születési és házassági családi és utónév megváltoztatására irányuló eljárást.

 

36. Jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismeréshez szükséges nyilatkozatot.

 

37. Eljár hagyatéki ügyekben.

 

38. Jogszabályban meghatározott ügyekben (pl. gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyek) leltározási feladatokat végez.

 

Adatszolgáltatást végez jogszabályban meghatározott hatóság felé.

 

Egyéb ügyek

 

39. Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés a MÁK -nál

 

40. Vezeti az óvodáskorúak nyilvántartását és ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat

 

41. A bölcsődei-, óvodai felvétellel kapcsolatosan beadott jogorvoslati kérelmeket elbírálja, statisztika, normatíva ellenőrzése, adatszolgáltatás

 

42. Óvodai beiratkozások szempontrendszerének, időpontjának előkészítése fenntartói jóváhagyásra

 

43. Az induló napközis csoportok létszámáról szóló előterjesztés előkészítése

 

44. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítése, online rögzítése, lebonyolítása

 

45. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság titkári feladatainak ellátása, jegyzőkönyvek készítése

 

46. Feladatkörébe tartozó Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése

 

47. Fenntartói jóváhagyás előkészítése a törvény által szabályozott óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezésére

 

48. A nevelési- oktatási intézmények alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok ellátása