Házhoz menő lomtalanítás

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. október 3-tól Pomáz településen bevezeti a házhoz menő lomtalanítást.

Iskolai étkezési díj banki átutalással

Tájékoztatás!

Tájékoztató a szentendrei hulladékudvar használatáról

2016. szeptember 1-jétől a pomázi lakosok a lomtalanítást a VSZ. Zrt. hulladék udvarának igénybe vételével tudják megoldani, október 1-jétől pedig bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás.

Hamarosan ismét látogatható lesz a Pomáz, Kossuth Lajos utca 48. szám alatti Műemlék épület és környezete, melyhez Pomáz Város Önkormányzata a lakosság segítségét kéri

Pomáz Város Önkormányzata a lakosság segítségét kéri.

Iskolai ebéd befizetés 2017. szeptember hónapra

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felsorolt napokon kívül nem áll módunkban ebéd befizetési igényt elfogadni!

Gázszünet karbantartás miatt 2017. 06. 28. szerda 07:00 órától 2017. 06. 30. péntek 10:00 óráig

Tájékoztató!

2017-es Pomáz naptár

A Pomáz Város Képekben 2016-os fotópályázat képeiből összeállított naptár.

Tájákoztató víz szolgáltatás kimaradásról

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA.

Másfél év, másfél milliárd Pomáznak

A mai nap 550 millió forint állami támogatás érkezett Pomázra!

Tájékoztatás házi gyermekorvosi rendelés helyének változásáról

Tájékoztatás

Nyári zárva tartás a Pomázi Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztató

Megkezdődött a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola felújítása bruttó 190 millió Ft. állami támogatásból

Megújul a Mátyás suli.

Pomázi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi előadó munkakör betöltésére munkatársat keres

Álláshirdetés

Lomtalanítás 2016. októberétől

2016. októberétől a lomtalanítás házhoz menő rendszerben fog működni Pomázon.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről, 2017

Hirdetmény

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2016. januárjától!

Örömmel értesítjük Pomáz lakosságát, hogy 2016. januártól a település teljes területén bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

MÁR 2016 JANUÁRJÁTÓL!

2017. évi szelektív-hulladékszállítás naptára és a házhoz menő gyűjtés utcabeosztása

Érdemes élni a lehetőséggel!

Változások a gépjárműadóban 2017. évtől

Részletek a cikkben.

Gimnázium Pomázon

Érdeklődés: titkarsag@sashegyi.hu, +3626525169

Közlemények

Tisztelt Választópolgárok!

 

A Köztársasági Elnök 2016. október 2. napjára, vasárnapra tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A népszavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

a) szavazási segítség iránti igényének,

b) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

 

a) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

- az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,

- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

 

A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

 

b) személyes adatai kiadásának megtiltása

A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

 

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

 

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

 

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

 

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna kérelem írásban kérhető, adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

Aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, a kijelölt szavazókör címét a kérelem alapján készített értesítő tartalmazza.

 

A fenti kérelmek benyújthatók

  • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,

  • levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

 

Az elektronikus kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu

A népszavazással kapcsolatos további tájékoztatók (információk, nyomtatványok) a Pomázi Helyi Választási Irodában személyesen, elektronikus úton (http://www.pomaz.hu/nepszavazas_2016_oktober_2 ) vagy telefonon érhetők el.

A népszavazással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Szabóné dr. Bartholaei Krisztina, HVI vezető jegyzo@pomaz.hu 06 26 814 385

Borosné Horváth Lilla, HVI vezető-helyettes borosne.horvath.lilla@pomaz.hu 06 26 814-367

Nagyné Bakai Judit, HVI munkatárs nagyne.bakai.judit@pomaz.hu 06 26 814-310

 

Helyi Választási Iroda címe: Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.

 

Pomáz, 2016. július 13.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk.

jegyző