Tájékoztatás a korlátozásokról

A MÁV-HÉV és a Volánbusz megállóiban is kötelező a maszkviselés

Kötelező maszkhasználat pomázi közterületeken

Ügyintézési lehetőségek veszélyhelyzet idején a polgármesteri hivatalban

 

Kulturális Egyesületek és Alapítványok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átmentés Alapítvány
Képviselő: Szász Ottó önállóan
A világban szétszóródott magyarok által megteremtett, külföldi örökösök nélküli javak megmentésére és a magyar társadalom javára való felhasználása.

Csikó Kislovas Egyesület
Képviselő: Sebestyén Éva
Az egyesület fő célkitűzései a hagyományok, értékek megismerése, fejlesztése, ápolása és erősítése az Egyesület tagjai, közösségei, családjai között.
 
Emberséggel, Kultúrával Pomázért Közhasznú Alapítvány
2013 Pomáz, Rákóczi u. 72-74.
Képviselő: Hamar Jánosné
Adószám: 18661631-1-13
Pomázi kulturális értékek megőrzése, támogatása, a rászoruló emberek segítése.
 
ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány
2013 Pomáz, Jankovich u. 2.
Képviselő: Dr. Juhár János
Adószám: 18688155-1-13
Egészségügy és szociális tevékenység
 
Felzárkózunk Regionális Fejlesztő-Tanácsadó-Továbbképző Közhasznú Alapítvány
2013 Pomáz, Mátyás kir. u. 4.
Képviselő: Csonkáné Polgárdi Veronika
Adószám: 18682960-1-13
Pedagógusok és gyermekvédelmi szolgáltatást végzők összefogása, szakmai továbbképzésük, munkafeltételeinek javítása.

Hajrá Pomáz Egyesület
2013 Pomáz, Sport u. 10.
képviselő: Egervári Sándor elnök
A város polgári és szellemi erőinek feltárása, összefogása, tömörítése, hogy igazi szakértelemmel, magas szintű erkölcsiséggel elősegítse a város közéleti, infrastrukturális, kulturális és erkölcsi fejlődését, ezen keresztül a lakosság életszínvonalának stabilitását, növekedését .
 
Hét Krajcár Alapítvány a Pomázi 2. számú Óvodáért
2013 Pomáz, Beniczky u. 11.
Képviselő: Vaizerné Scheck Mária
Adószám: 18690998-1-13
A Pomázi 2. sz. óvoda nevelő és oktató munkájának segítése, anyagi támogatása. Testi-szellemi fejlődéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése. A gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása, az óvoda épületének bővítése, valamint az udvar felszereltségének javítása, korszerűsítése. A gyermekek egészségmegőrzése, egészségvédelme, képességfejlesztése. Gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselete. A gyermekek környezetvédelemre nevelése.
 
Holdvilág-árok Országjáró és Kulturális Egyesület
2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Képviselő: Palánkai Imréné elnök.
Adószám: 18684230-1-13
 
Honalapítás Emlékmű Egyesület
Képviselő: Szabó Andrea titkár, Takács László elnök
Emlékmű építése, környék parkosítása, a soknemzetiségű lakosság összetartásának. elősegítése.
 
Huncutka Alapítvány a Pomázi 1-es Óvodáért
2013 Pomáz, József A. u. 4.
Képviselő: Sütő Lászlóné
Adószám:18676415-1-13
Az idejáró gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása, az épület bővítése, tornaszoba, foglalkoztató helység kialakítása. Játékok, szemléltető eszközök beszerzése.
 
Icuri-Picuri Alapítvány a Pomázi IV. számú Óvodáért
2013 Pomáz, Jókai u. 2.
Képviselő: Szalontai Katalin
Adószám: 18680913-1-13
Az óvoda által gondozott gyermekek egészséges életmódjának megteremtéséhez, testi, szellemi és lelki fejlődéséhez szükséges hiányzó szemléltető és készségfejlesztő eszközök, játékok biztosítása.
 
Kartália kulturális, környezetvédő és turisztikai Egyesület
képviselő: Huszár László alelnök, Huszár Lászlóné titkár, Zsebe Zsolt elnök.

Kisgazdapárt
képviselő: Cseh Sándor ( elnök )
A kisgazda hagyományok szellemében történő politikai érdekképviselet.

Magyar Hagyományőr Világszövetség
képviselő: Kertész Zsolt elnök
A magyar és egyéb őstermészeti katonai hagyományok ápolása, felelevenítése és népszerűsítése. Hasonló jellegű szervezetek tevékenységének összehangolása. Kulturális és hagyományőrző tevékenységet folytató szervezetekkel együttműködés kialakítása.

Magyar Vár Alapítvány
2013 Pomáz, Rákóczi F. u. 77.
képviselő: Erdei Katalin titkár
Adószám: 18690754-1-13
Minden olyan gondolat, törekvés és tevékenység támogatása, amely a magyarok történelmének, kultúrájának széleskörű megismertetését és gazdagítását szolgálja. Pomáz és a Pilis-hegység idegen- forgalmának fellendítése.
 
Napsugár Alapítvány / a Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapítványa /
2013 Pomáz, Beniczky u. 53.
Képviselő:
Adószám: 19179942-1-13
Az iskola oktató munkáját segítő eszközök, könyvtár bővítése, nyelvtanulás, vetélkedés, sport és egyéb rendezvények költségeinek támogatása.
 
Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesület
2013 Pomáz, Beniczky u. 30.
Képviselő: Krunityné Sósity Anica
Adószám: 18668102-1-13
Magyar, szerb és délszláv népszokások, néptáncok gyűjtése, ápolása.
 
Őszi Napfény Alapítvány az Aktív Időskorért
2013 Pomáz, Hunyadi J. u. 1.
Képviselő: Mohácsiné Kovács Lenke
Adószám: 18698697-1-13
Időskorúak szociális helyzetének javítása, ennek érdekében szociális, rehabilitációs, stb. ellátások biztosítása. Kis lakóotthonok létesítése.
 
Pest Megyei Ifjúságért Egyesület
2013 Pomáz, Gábor Á. u. 3.
képviselő: Viasz Tibor elnök
Kultúra, sport, határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés. Kulturális, oktató programok szervezése.
 
Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Képviselő: Gáspárné Monostori Judit
Adószám: 18668360-1-13
 
Pomázi Egervári - Halmai Focisuli Sport Egyesület
2013 Pomáz, Fáy A. u. 46.
Képviselő Halmai Gábor, Petroff Miklós
Labdarúgó utánpótlásképzés. Gyermekek részére tartandó elméleti és gyakorlati labdarúgó foglalkozások. Gyermekek egészséges életmódra nevelése.
 
Pomázi Harcművészeti Sport Alapítvány
2013 Pomáz, Május 1. út 19.
Képviselő: Tóth Ildikó
Adószám: 18686294-1-13
Nevelő. oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenység a keleti harcművészetek gyakorlásával.
 
Pomázi Horgászegyesület
2013 Pomáz, Sport u. 3.
Képviselő: Falics Béla
 
Pomázi Közművelődési és Környezetvédő Egyesület
2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Képviselő: Radnay József
Adószám: 18711815-1-13
 
Pomázi Lokálpatrióták Egyesülete
2013 Pomáz, Kurucz u. 5.
Képviselő: Potzta Béla ( elnök )
Összefogás, együttműködés lehetőségeinek megteremtése Pomázon. Pomáz Város fejlesztésének támogatása, helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése, történelmi értékek, hagyományok felelevenítése, megőrzése, közterületek építése, szépítése, munkahelyteremtés elősegítése, támogatása. Természetes és épített környezet védelme, idegenforgalom fejlesztése, biztonságos város létrehozása, bűnmegelőzés erősítése.
 
Pomázi Nebulókért Alapítvány
2013 Pomáz, Mátyás kir. u. 2.
Képviselő: Bihariné Kis  Zsuzsanna
Adószám: 19183196-1-13
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, vetélkedők, iskolai kirándulások, diák sportversenyek támogatása. Az iskola jelenlegi és volt tanulói részére betegségmegelőző programok támogatása és a megbetegedett tanulók, gyógyító, műtéti kültségeihez támogatás nyújtása.
 
Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 48. / Közösségi Ház/
Képviselő: Sztrányayné dr. Striegler Rosemarie
Adószám: 19181730-1-13
Német nemzetiségek közösségének megteremtése, érdekképviselete, német nemzetiségi hagyományok ápolása.
 
Pomázi Polgárőrség
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23.
Képviselő: Verebes Istvánné elnök
A működési területen a közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, a közbiztonság erősítése
 
Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány
2013 Pomáz, Hősök tere 1.
Képviselő:
Adószám: 18693829-1-13
A pomázi műemléknek minősülő református templom folyamatos és szakszerű karbantartása, megóvása, hogy a templom külsejében is mindig méltó helyszíne lehessen a helybéli hitéletnek. A parókia karbantartása és restaurálása. Hatékony gyermek- és ifjúságnevelés, és e célból a gyülekezeti ifjúsági ház (KIE ház) bővítése, komfortfokozatának emelése. Az énekkar gazdasági hátterének megteremtése. A környékbeli, idős koruknál vagy szociális helyzetüknél fogva rászorultak támogatása, segélyezése
 
Pomázi Rehabilitációért Alapítvány
2013 Pomáz, Mártírok u. 22.
Képviselő: Becze Ákos
Adószám: 18665484-1-13
A Pomáz Dolina-pusztai Szenvedélybetegek Rechabilitációs Szociális Intézményeiben ápoltak anyagi támogatása. Támogatás nyújtása a vegyes porilú pszichiátriai SARA otthonban ellátottak foglalkoztatásához, ápolásához, rehabilitációjához. Budakalászi Duna-parti Pszichiátriai Rehabilitációs Szociális Otthon intézményeiben ápoltak betegellátása.
 
Pomázi Szerb Kisebbségért Közalapítvány
2013 Pomáz, Szerb u. 8.
Képviselő: Abzsity Döme, Dr. Golub Iván, Nyári Iván
Adószám: 18669316-1-13
Pomáz és környéke szerb hagyományainak támogatása.

Pomázi Tűzoltó Egyesület
2013 Pomáz, Fáy A. u. 47.
Képviselő: Mohai László
Tűz és környezetvédelem
 
Pomázi Zenei Egyesület
Képviselő: Blaskó Mihály elnök.
 
Porpáczi Aladár Kertbarát Egyesület
2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Képviselő: Vicsotka Mihály
Pomáz város kertészeti kultúrájának ápolása és továbbfejlesztése
 
Sashegyi Sándor Alapítvány
2013 Pomáz, Iskola u. 2.
Képviselő: Mészáros Alpár
Adószám: 19180818-1-13
Gyermekek komplex nevelése, támogatása, szabadidejük hasznos eltöltése, szakkörök indítása.
 
Szellemi Honvédelem Alapítvány
Képviselő: Tőkéczy László ( elnök )
Néhai Pethő Sándor újságíró - a Magyar Nemzet c. napilap alapítója - szellemi hagyatékának ápolása. Az ebben a szellemben működő jobboldali nemzeti érzelmű sajtó munkatársainak támogatása.
 
Szent Miklós Alapítvány
2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.
Képviselő: dr. Reguly Zoltán
Adószám: 18685310-1-13
A pomázi Szent Miklós téren lévő kápolna és az egyházközség épületeinek fenntartása, családsegítő szolgálat és népjóléti raktár célját szolgáló épületegyüttes, park fenntartása, üzemeltetése.
 
TÁTIKA Alapítvány a Pomázi III.sz.Óvodáért
2013 Pomáz, Beniczky u. 84.
Képviselő: Bojer Mónika
Adószám: 18685107-1-13
Az óvoda gyermekeinek testi-szellemi fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, képességfejlesztés, egészséges környezet biztosítása.

Testvérmúzsák Alapítvány
2013 Pomáz, Mátyás kir. u. 2.
Képviselő: Polányiné Takács Judit
Adószám: 18668597-1-13
Különböző művészeti ágak emlékeinek megóvása, összegyűjtése, bemutatása, kiállítások, hangversenyek szervezése, kiemelkedő tehetségű tanulók jutalmazása és hátrányos helyzetűek támogatása.
 
Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület
Képviselő: Bendéné Dr. Horn Ildikó elnök, Dr. Erdősi Péter elnökhelyettes Péter elnökhelyettes, Orgona Angelika titkár
A kora újkori magyar történelem, azon belül is hangsúlyosan az erdélyi fejedelemség története témakörében tudományos tevékenység és kutatás
 
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Tömegmozgalom
2013 Pomáz, Mátyás kir. u. 2.
Képviselő: Orgoványi Anikó
Adószám: 19174480-1-13
Környezet és természetvédelem
 
XXI. századi Magyar Kulturális Alapítvány
Képviselő: Kovács Péter elnök
A magyar kultúra, a magyar történelem minél szélesebb körű megismertetése. Lapkiadás, kulturális segédanyagok és az aktuális hírek széleskörű terjesztése.