Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde óvodai dajka és 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Állás

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Főépítész munkakör betöltésére

Állás

2019 Pomáz Naptár

naptár

Sikeres rendőrségi razzia!

Elfogott drogos elkövetők és körözött bűnözők Pomázon

Felhívás az óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről a 2019/2020-as nevelési évben

Felhívás

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Családsegítő munkakör betöltésére

Állás

Átadásra került a pomázi rendőrségi szolgálati lakás

A három új Pomázra érkező állandó rendőr számára átadásra került ma a Luppa Vidor utcában egy frissen felújított lakás.

Természetesen Pomáz

Logó szavazás!

Amazonas terrárium kisállat bemutató Pomázon

2018. október 13-án a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.

 

Meghívó 2016. 08. 31.

Pomáz Város

Önkormányzata

15/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. augusztus 31-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

Az október 23-i ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása.

Szóbeli előterjesztés

Vicsi László

polgármester

 

3.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

 

4.

Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2015/2016. évi munkájáról

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin intézményvezető

5.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a szociális intézmények tevékenységéről, a város egészségügyi ellátottságáról.

Halászné Gambár Mária

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

6.

Ingatlan ügyek:

  1. Pomáz, 10226/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
  2. Pomáz, 9857/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
  3. Pomáz, 8302/6-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása, 8302/5 hrsz-ú út ajándékozása
  4. 9211-34 ingatlan belterületbe vonása, 9211-35 út ajándékozása pdf

 

 

Zsebe Zsolt VKB elnök

Kiss Gabriella  főépítész

 

7.

Előterjesztés Pomáz, 0371/3 hrsz-ú ingatlan rendezésére

 

Zsebe Zsolt VKB elnök

Kiss Gabriella  főépítész

 

8.

Költségvetési rendelet negyedéves módosítása

 

Vicsi László polgármester

Baloghné Berend Gabriella Viktória

pénzügyi csop. vezető

 

9.

Pomáz Város Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadása.

Vicsi László polgármester

Baloghné Berend Gabriella Viktória

pénzügyi csop. vezető

 

 

10.

a.) Előterjesztés 857/3 hrsz. ingatlan adásvételére

b.) Előterjesztés  857/7 hrsz-ú ingatlan adásvételére.

 

 

Hámornyikné Csemeczki Zita

főtanácsos

 

 

 

11.

950/7 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetének rendezése telekcserével. 

 

Vicsi László polgármester

Hámornyikné Csemeczki. Zita

főtanácsos

12.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

 

Zsebe Zsolt VKB elnök

Nagy Attiláné

Közigazgatási és Népjóléti csop. vezető

13.

DMRV-vel kapcsolatos előterjesztések

  1. Vagyonértékelés elfogadása
  2. Részvény vásárlás jóváhagyása
  3. Bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása
  4. Kiegészítő megállapodás jóváhagyása

 

Vicsi László polgármester

dr. Varga László

aljegyző

 

14.

Közbeszerzési kiírás a Béke utca 273/18 hrsz-ú ingatlanra tervezett óvoda kivitelezőjére

 

Vicsi László polgármester

 

15.

Margitliget úti járda építésének közbeszerzési kiírása

Vicsi László

polgármester

 

16.

Liliom utca felújításának közbeszerzési kiírása

Vicsi László

polgármester

 

17.

Előterjesztés önkormányzati bérlakás pályázat ügyében.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László

polgármester

szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

18.

Egyéni lakossági kérelem

ZÁRT  ÜLÉS !

Vicsi László

polgármester

 

19.

Egyebek.

 

a.).Előterjesztés Diófa utcai gyalogos híd felújítására.

 

b.) Előterjesztés az 56-os emlékmű pályázata alapján történő beruházás önkormányzati önrészének biztosítására.

 

 

 

 

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási előadó

 

 

 

 

 

Pomáz, 2016. augusztus 26.

 

 

 

                                                                                    Vicsi László 

polgármester