2019. ÉVI BEÍRATKOZÁS RENDJE

Felhívás

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

2019 Pomáz Szelektív naptár III. negyedév

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár .

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

1848-49-es megemlékezés - POMÁZ 2019 (Pomáz Online videó)

A márciusi ifjak öröksége ma is eleven!

2019 Pomáz Naptár

naptár

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Hatósági előadó munkakör betöltésére

állás

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil szervezetek részére

Pomáz város napja idén szeptember 14-én kerül megrendezésre.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Főépítészi változások

Tájékoztató

11 éves a György Ádám Kastélyakadémia

György Ádám zongoraművész a 10. jubileumi év után idén is megnyitja zongoraakadémiáját Pomázon.

 

Meghívó 2016. 08. 31.

Pomáz Város

Önkormányzata

15/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. augusztus 31-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

Az október 23-i ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása.

Szóbeli előterjesztés

Vicsi László

polgármester

 

3.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

 

4.

Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2015/2016. évi munkájáról

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin intézményvezető

5.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a szociális intézmények tevékenységéről, a város egészségügyi ellátottságáról.

Halászné Gambár Mária

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

6.

Ingatlan ügyek:

  1. Pomáz, 10226/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
  2. Pomáz, 9857/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
  3. Pomáz, 8302/6-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása, 8302/5 hrsz-ú út ajándékozása
  4. 9211-34 ingatlan belterületbe vonása, 9211-35 út ajándékozása pdf

 

 

Zsebe Zsolt VKB elnök

Kiss Gabriella  főépítész

 

7.

Előterjesztés Pomáz, 0371/3 hrsz-ú ingatlan rendezésére

 

Zsebe Zsolt VKB elnök

Kiss Gabriella  főépítész

 

8.

Költségvetési rendelet negyedéves módosítása

 

Vicsi László polgármester

Baloghné Berend Gabriella Viktória

pénzügyi csop. vezető

 

9.

Pomáz Város Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadása.

Vicsi László polgármester

Baloghné Berend Gabriella Viktória

pénzügyi csop. vezető

 

 

10.

a.) Előterjesztés 857/3 hrsz. ingatlan adásvételére

b.) Előterjesztés  857/7 hrsz-ú ingatlan adásvételére.

 

 

Hámornyikné Csemeczki Zita

főtanácsos

 

 

 

11.

950/7 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetének rendezése telekcserével. 

 

Vicsi László polgármester

Hámornyikné Csemeczki. Zita

főtanácsos

12.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

 

Zsebe Zsolt VKB elnök

Nagy Attiláné

Közigazgatási és Népjóléti csop. vezető

13.

DMRV-vel kapcsolatos előterjesztések

  1. Vagyonértékelés elfogadása
  2. Részvény vásárlás jóváhagyása
  3. Bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása
  4. Kiegészítő megállapodás jóváhagyása

 

Vicsi László polgármester

dr. Varga László

aljegyző

 

14.

Közbeszerzési kiírás a Béke utca 273/18 hrsz-ú ingatlanra tervezett óvoda kivitelezőjére

 

Vicsi László polgármester

 

15.

Margitliget úti járda építésének közbeszerzési kiírása

Vicsi László

polgármester

 

16.

Liliom utca felújításának közbeszerzési kiírása

Vicsi László

polgármester

 

17.

Előterjesztés önkormányzati bérlakás pályázat ügyében.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László

polgármester

szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

18.

Egyéni lakossági kérelem

ZÁRT  ÜLÉS !

Vicsi László

polgármester

 

19.

Egyebek.

 

a.).Előterjesztés Diófa utcai gyalogos híd felújítására.

 

b.) Előterjesztés az 56-os emlékmű pályázata alapján történő beruházás önkormányzati önrészének biztosítására.

 

 

 

 

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási előadó

 

 

 

 

 

Pomáz, 2016. augusztus 26.

 

 

 

                                                                                    Vicsi László 

polgármester