INFORMÁCIÓ A SZEMÉTDÍJ CSEKKEK BEFIZETÉSÉRŐL

Fontos információk!

Marika néni születésnapi köszöntése

Pomázon nagy hagyománya van a kilencvenedik életévüket betöltött lakótársaink köszöntésének.

Sikeres rendőrségi razzia!

Elfogott drogos elkövetők és körözött bűnözők Pomázon

Tájékoztatás - Anyakönyvi ügyintézés, Hagyatéki ügyintézés vonatkozásában

Tájékoztatás

Sikeres bejáráson vagyunk túl

Erményi Csaba † búcsúztatása

Gyászjelentés

Diósi Gábor † búcsúztatása

Gyászjelentés

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Mesedombi Óvoda körüli járda építés

A járda által az intézménybe járó kicsik és az arra járó gyalogosok mindennapi közlekedése könnyebbé válhat.

2019 első testületi ülése

Ez évi első rendes testületi ülését tartotta Pomáz város önkormányzata 2019. január 22-én.

Pomázi Polgár 2019. februári száma

PDF verzió.

Gazdasági együttműködési megállapodás köttetett Changchenggel

A testület megtárgyalta és elfogadta a Magyar–Kínai Gazdasági Kamara elnökének felvetését.

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

''Pomáznak továbbra is fejlődnie kell, nekem ez a legfontosabb'' - Figyelő hetilap interjú Vicsi László polgármesterrel

Interjú

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

Advent Pomázon

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi programajánlója.

 

Meghívó 2016. 09. 14.

 

Pomáz Város

Önkormányzata

16/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. szeptember 14-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

                           N A P I R E N D

                    E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

2016. évi költségvetési rendelet módosítása.

 

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

 

3.

a.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására.

b.)   A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírásának feltétel rendszere

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

4.

Előterjesztés maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére a 2016/2017-es nevelési évben.

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

5.

Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata

 

Zsebe Zsolt VKB elnök

szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

6.

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról

Ternovszky Béla

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

7.

Ingatlan ügyek:

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

8.

Vróczi út építésére közbeszerzési kiírás

 

 

Vicsi László polgármester

szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási előadó

9.

Előterjesztés 2131/31 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban.

Zárt ülés !

 

Vicsi Lástló polgármester

szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

10.

Egyebek.

a.) Szavazatszámláló Bizottsági póttagok megválasztása.

 

 

 

Pomáz, 2016. szeptember 9.                                                                    

Vicsi László

                                                                                 polgármester