Újabb nagy fejlesztés Pomázon

142.500.000 Ft-ot nyert Városunk a Rákóczi Ferenc és Mátyás Király utca csapadékvíz elvezetésére!

Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Mátyás Király Általános Iskolába konyhai kisegítő munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Pomáz Város Önkormányzata Közterület-fenntartó munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Tájékoztatás a hulladékgyűjtés és a zöldhulladék-gyűjtéssel kapcsolatban

Tájékoztatás

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 10. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet Szociális Szolgáltatási Központ Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

állás

Pomázon járt a Mikulás!!! :)

Ez év Mikulásvárójára lovasszekérrel érkezett meg a Mikulás és segédei.

FELHÍVÁS az át nem vett Erzsébet utalványokkal kapcsolatban!

Felhívás

Hétszínvirág Óvoda - Pomáz takarítónő munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

Bölcsőde építése Pomázon

Sajtóközlemény

Adventi programok Pomázon (2018)

Pomáz Online programajánló videó.

Áramütés veszélye

A napokban, az állomásnál elhelyezett karácsonyi díszkivilágító elemeket többen játszótérnek használták.

Álláspályázat Gondozó - Idősek Nappali Ellátása munkakör betöltésére

állás

Pomáz Város Napjával kapcsolatos lakossági tájékoztatás

Külön kérjük, hogy a tűzijáték ideje alatt a háziállataikra fokozottan figyeljenek a hanghatás miatt!

Zebrák újrafestése

Önkormányzati kezelésben lévő zebrák újrafestése.

Szedd Magad Pomázon 2018

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napján.

BAJNOKOK KAMERÁJA - Pomáz - 2018 (Pomáz Online videó)

Egy nap a Honvédelemért című filmünk egy vágatlan nyersanyaga.

Fával fűtők téli rezsicsökkentésével kapcsolatos felhívás

Felhívás

800 darab árvácskával szépült városunk

Virágosítás

Ismerjék meg Lejtényi Emánuel atyát, a pomázi katolikus közösség új papját (Pomáz Online videó)

Pomáz Online videó.

Roboghat a tűzoltóság

Keeway típusú vadonatúj robogót kapott a tűzoltóság.

Új köztéri padok és kukák Pomázon

A Szent István parkban lévő összes padot kicserélte Önkormányzatunk, valamint...

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztató

Belterületi kerékpárútról és főutcai faültetésről döntött a testület

Október havi rendes testületi ülését tartotta meg Pomáz Város Önkormányzata 2018. október 10-én.

Hősök Napja - koszorúzás Pomázon (Pomáz Online videó)

Tisztelet a Hősöknek!

A tanévnyitón átadták a Sashegyi Iskola megújult udvarát

Számos meglepetés várta a diákokat a tanév kezdetén.

Első adventi gyertyagyújtás

2018. december 2-án a Városháza parkjában.

 

Meghívó 2016. június 14.-i Képviselő-testületi ülés

Pomáz Város

Önkormányzata

13/2016.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. június 14-én  ( kedden )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

Közrend és közbiztonság helyzete, tájékoztató a közbiztonság javítására irányuló tervekről.

Kovács László r. ezredes, Szentendrei Rendőrkapitányság Kapitányságvezető

Polgár Zsolt r. őrnagy,

Pomázi Rendőrőrs őrsparancsnok

 

3.

Tájékoztató a Pomázi Polgárőr Egyesület tevékenységéről.

 

Verebes Istvánné

Pomázi Polgárőr Egyesület elnöke

 

4.

A település 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez..

 

5.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető – helyettesi pótléka.

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin intézményvezető

 

6.

Pomáz Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása.

 

Szabóné

dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

 

7.

Margitliget úti járda építés közbeszerzési kiírása

 

Vicsi László

polgármester

 

8.

Kossuth L. u.48. szám alatti ingatlan műemléképületének pályázatáról tájékoztatás

Vicsi László

polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

9.

Pomáz Ipartelep telekingatlan csere.

Zárt  ülés !

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

10.

a.)  A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és a köztisztasági tevékenységről szóló rendelet módosítása.

b.) Pomáz Város hulladékgazdálkodási szerződésének módosítása.

Vicsi László polgármester

dr. Varga László aljegyző

 

 

 

11.

 Beniczky u. 58. sz. alatti ingatlan adás-vétele

 

Vicsi László

polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

12.

Beniczky. u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakás pályázati kiírás

Vicsi László

polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

 

13.

 

Javaslattétel Pomáz Közművelődéséért Díj  adományozására

ZÁRT ÜLÉS ! 

Ternovszky Béla Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti csop.vez.

 

14.

Egyebek: Pomáz, 929 hrsz.-ú ingatlan kisajátítása

Kiss Gabriella 

főépítész

 

 

 

 

Pomáz, 2016. június 8.

 

 

 

 

                                                                                              Vicsi László

polgármester