Sikeres rendőrségi razzia!

Elfogott drogos elkövetők és körözött bűnözők Pomázon

Pomázi Polgár 2019. februári száma

PDF verzió.

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

Gazdasági együttműködési megállapodás köttetett Changchenggel

A testület megtárgyalta és elfogadta a Magyar–Kínai Gazdasági Kamara elnökének felvetését.

Tájékoztató kutak bejelentéséhez

A határidő közeleg: 2018. december 31.

Mesedombi Óvoda körüli járda építés

A járda által az intézménybe járó kicsik és az arra járó gyalogosok mindennapi közlekedése könnyebbé válhat.

2019. ÉVI BEÍRATKOZÁS RENDJE

Felhívás

Pomázi Polgár 2018. novemberi száma

PDF verzió.

Első adventi gyertyagyújtás

2018. december 2-án a Városháza parkjában.

 

MEGHÍVÓ 2017. DECEMBER 20-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

16/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. december 20-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

2017. évi költségvetési rendelet módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

3.

Belső ellenőrzési terv elfogadása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

4.

Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítására.

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese adó csop.vez.

5.

Jegyző beszámolója a Pomázi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina  jegyző

 

6.

Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság éves munkájáról

 

Ternovszky Béla

Pomázi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

7.

Pomáz, 0271/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

8.

Előterjesztés a HUNGAST Vital Kft. közétkeztetést végző szolgáltató áremelési javaslatának megtárgyalására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

9.

Pomáz 0240 hrsz-ú, Dera patak partfal omlására vis major pályázat

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

10.

Pomáz, Hősök tere 2. 29 hrsz alatti 82 m2 nagyságú 3 és fél szobás kivett lakóház bérletének pályázati kiírása

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

11.

Előterjesztés Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.

 

Vicsi László polgármester

12.

A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

13.

Előterjesztés egyéni lakossági ügyre vonatkozóan.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

14.

Egyebek.

A Karácsonyra való tekintettel csak pozitív hozzászólások lehetségesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2017. december 14.                                                           

 

 

Vicsi László s.k.,

                                                                                                            polgármester