2019 Pomáz Szelektív naptár III. negyedév

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár .

2019 Pomáz Naptár

naptár

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil szervezetek részére

Pomáz város napja idén szeptember 14-én kerül megrendezésre.

Főépítészi változások

Tájékoztató

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Hatósági előadó munkakör betöltésére

állás

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

1848-49-es megemlékezés - POMÁZ 2019 (Pomáz Online videó)

A márciusi ifjak öröksége ma is eleven!

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

állás

2019. ÉVI BEÍRATKOZÁS RENDJE

Felhívás

11 éves a György Ádám Kastélyakadémia

György Ádám zongoraművész a 10. jubileumi év után idén is megnyitja zongoraakadémiáját Pomázon.

 

MEGHÍVÓ 2017. DECEMBER 20-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

16/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. december 20-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

2017. évi költségvetési rendelet módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

3.

Belső ellenőrzési terv elfogadása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

4.

Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítására.

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese adó csop.vez.

5.

Jegyző beszámolója a Pomázi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina  jegyző

 

6.

Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság éves munkájáról

 

Ternovszky Béla

Pomázi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

7.

Pomáz, 0271/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

8.

Előterjesztés a HUNGAST Vital Kft. közétkeztetést végző szolgáltató áremelési javaslatának megtárgyalására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

9.

Pomáz 0240 hrsz-ú, Dera patak partfal omlására vis major pályázat

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

10.

Pomáz, Hősök tere 2. 29 hrsz alatti 82 m2 nagyságú 3 és fél szobás kivett lakóház bérletének pályázati kiírása

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

11.

Előterjesztés Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.

 

Vicsi László polgármester

12.

A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

13.

Előterjesztés egyéni lakossági ügyre vonatkozóan.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

14.

Egyebek.

A Karácsonyra való tekintettel csak pozitív hozzászólások lehetségesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2017. december 14.                                                           

 

 

Vicsi László s.k.,

                                                                                                            polgármester