INFORMÁCIÓ A SZEMÉTDÍJ CSEKKEK BEFIZETÉSÉRŐL

Fontos információk!

Tájékoztató kutak bejelentéséhez

A határidő közeleg: 2018. december 31.

2019 Pomáz Naptár

naptár

Tájékoztatás - Anyakönyvi ügyintézés, Hagyatéki ügyintézés vonatkozásában

Tájékoztatás

Legyünk figyelemmel a gyermekekre!

A Pomázi Polgárőr Egyesület felhívása!

Pomázi Polgár 2018. novemberi száma

PDF verzió.

Pomázi Polgár 2019. februári száma

PDF verzió.

Marika néni születésnapi köszöntése

Pomázon nagy hagyománya van a kilencvenedik életévüket betöltött lakótársaink köszöntésének.

Sikeres rendőrségi razzia!

Elfogott drogos elkövetők és körözött bűnözők Pomázon

Mesedombi Óvoda körüli járda építés

A járda által az intézménybe járó kicsik és az arra járó gyalogosok mindennapi közlekedése könnyebbé válhat.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2019 - (Pomáz Online videó)

Kölcsey Ferenc, 1823. január 22-én tisztázta, szatmárcsekei otthonában a Himnusz kéziratát.

2019 első polgárőri beszámolója

Vicsi László polgármester, polgárőr írása.

Amazonas terrárium kisállat bemutató Pomázon

2018. október 13-án a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.

 

Meghívó 2017. január 18.-i Képviselő-testületi ülés

 

Pomáz Város

Önkormányzata

1/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. január 18-án  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

 

Nemzetiségi Önkormányzatok megállapodásainak felülvizsgálata.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

 Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata az önkormányzat intézményeivel a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításra.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

Ingatlan ügyek:

a.) Pomáz, belterület 1766/9 hrsz.-ú 102 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

b.) Pomáz, belterület 1077/13 hrsz.-ú 71 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

c.) Pomáz, belterület 940/5 hrsz.-ú 227 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

d.) Pomáz, belterület 804/7 hrsz.-ú 758 m2 nagyságú ingatlan közúttá való minősítése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

 

 

6.

Beniczky u. 46. sz. alatti ingatlan vételi ajánlat ügye.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő.

Tar Andrea főtanácsos

7.

Előterjesztés Vicsi László polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Kósa Anikó alpolgármester

8.

Szociális bérlakás átminősítése szolgálati lakássá.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

9.

Előterjesztés a Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Pomáz Város Önkormányzata részére tárgyú közbeszerzési eljárásban történő döntéshozatalra.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

10..

Egyéni lakossági ügyek. 

Zárt ülés !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

11.

Egyebek.

a.) Előterjesztés a belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése című pályázaton való részvételre és a szükséges önerő biztosítására

b.) Előterjesztés Pomáz Város Képviselő-testületének 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 15.§. - képviselő felvilágosítást kérő jogai - szerinti válaszadásra

c.) Előterjesztés Nemzeti Szabadidő- Egészség Sportpark Program megvalósulási helyszínének megjelöléséről

d.)  Képviselői kérdésre adott válasz

Vicsi lászló polgármester Szakmai előkészítő: Bándi János beruházási főelőadó

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

Pomáz, 2017. január 12.

                                                                                                          Vicsi László s.k.,

             polgármester

 

Letöltések