Tájházak napja Pomázon

Néprajzi Gyűjtemény épületében 2019. április 27-én szombaton 10 és 17 óra között.

Átadásra került a pomázi rendőrségi szolgálati lakás

A három új Pomázra érkező állandó rendőr számára átadásra került ma a Luppa Vidor utcában egy frissen felújított lakás.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Sikeres bejáráson vagyunk túl

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde óvodai dajka és 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Állás

Pomáz Szelektív naptár II. negyedév (2019)

Ismét igénybe vehető a zöldhulladék elszállítás Pomázon.

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Tájékoztató kutak bejelentéséhez

A határidő közeleg: 2018. december 31.

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Családsegítő munkakör betöltésére

Állás

Advent Pomázon

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi programajánlója.

 

Meghívó 2017. január 18.-i Képviselő-testületi ülés

 

Pomáz Város

Önkormányzata

1/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. január 18-án  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

 

Nemzetiségi Önkormányzatok megállapodásainak felülvizsgálata.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

 Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata az önkormányzat intézményeivel a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításra.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

Ingatlan ügyek:

a.) Pomáz, belterület 1766/9 hrsz.-ú 102 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

b.) Pomáz, belterület 1077/13 hrsz.-ú 71 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

c.) Pomáz, belterület 940/5 hrsz.-ú 227 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására

d.) Pomáz, belterület 804/7 hrsz.-ú 758 m2 nagyságú ingatlan közúttá való minősítése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

 

 

6.

Beniczky u. 46. sz. alatti ingatlan vételi ajánlat ügye.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő.

Tar Andrea főtanácsos

7.

Előterjesztés Vicsi László polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Kósa Anikó alpolgármester

8.

Szociális bérlakás átminősítése szolgálati lakássá.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

9.

Előterjesztés a Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Pomáz Város Önkormányzata részére tárgyú közbeszerzési eljárásban történő döntéshozatalra.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

10..

Egyéni lakossági ügyek. 

Zárt ülés !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

11.

Egyebek.

a.) Előterjesztés a belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése című pályázaton való részvételre és a szükséges önerő biztosítására

b.) Előterjesztés Pomáz Város Képviselő-testületének 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 15.§. - képviselő felvilágosítást kérő jogai - szerinti válaszadásra

c.) Előterjesztés Nemzeti Szabadidő- Egészség Sportpark Program megvalósulási helyszínének megjelöléséről

d.)  Képviselői kérdésre adott válasz

Vicsi lászló polgármester Szakmai előkészítő: Bándi János beruházási főelőadó

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Tar Andrea főtanácsos

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

Pomáz, 2017. január 12.

                                                                                                          Vicsi László s.k.,

             polgármester

 

Letöltések