Átadásra került a pomázi rendőrségi szolgálati lakás

A három új Pomázra érkező állandó rendőr számára átadásra került ma a Luppa Vidor utcában egy frissen felújított lakás.

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Főépítész munkakör betöltésére

Állás

Sikeres bejáráson vagyunk túl

Lakótelepi tömegközlekedés Ford kisbuszokkal

Városunk tömegközlekedésében nagy előrelépés várható.

Tájházak napja Pomázon

Néprajzi Gyűjtemény épületében 2019. április 27-én szombaton 10 és 17 óra között.

Fakivágások Pomázon

Tájékoztató

Kötelező eboltás 2019 áprilisában

Tájékoztató

Tájékoztatás - Anyakönyvi ügyintézés, Hagyatéki ügyintézés vonatkozásában

Tájékoztatás

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Advent Pomázon

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi programajánlója.

 

Meghívó 2017. június 21-i Képviselő-testületi ülésre

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pomáz Város

Önkormányzata

7/2017.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. június 21-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

b.)  116/2017.(V.17.) sz. Ök. határozat visszavonása

Vicsi László polgármester

 

2.

 

Közrend és közbiztonság helyzete:

 

 

 

   Pomáz-Kőhegy PolgárőrEgyesület tevékenységéről szóló tájékoztató

 

 

Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről szóló tájékoztató

 

 

 

Kovács László r. ezredes

Szentendrei Rendőrkapitányságvez.

Verebes Istvánné

Pomázi Polgárőr Egyesület elnöke

Méhes Tamás

Pomáz-Kőhegy Polgárőr Egyesület elnöke

Sarkadi Attila Közbiztonsági tanácsnok

Óváryné Herpai Dóra

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezető

3.

A település 2017. évi költségvetési rendeletének negyedévenkénti kötelező módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez

4.

a.) Előterjesztés utca elnevezésre vonatkozóan.

 

 

 

 

 

b.) Előterjesztés közterület elnevezésére vonatkozóan.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

Halászné Gambár Mária

képviselő

5.

Lapkiadásról szóló rendelet felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

6.

 

Pomáz Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez

7.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevár Tagóvoda telken belüli ivóvíz és szennyvíz csatlakozás közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Széll Henrietta beruházási főelőadó

8.

Kisoroszi, Szigetszentmiklós, Szigethalom és Halásztelek csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

9.

Szent Miklós Alapítvány VEKOP pályázata támogatási ügye.

 

Vicsi László polgármester

10.

a.) Ipartelepi településrendezési szerződés 056/34-47 hrsz.

b.) Pomáz 055/2 hrsz-ú út megosztása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

11.

Ingatlan ügyek:

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki

Zita főtanácsos

12.

Szociális Szövetkezet alapításáról elvi döntéshozatal.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

13.

Szentendre egészségügyi Intézményeinek „ Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése – című VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhíváson való indulás pályázatának támogatásáról..

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

14.

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

15.

Javaslattétel Pomáz Közművelődéséért díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Ternovszky Béla  Kulturális és Sport Bizottság elnök

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

16.

Egyebek.

 

 

 

 

 

Pomáz, 2017. június 15.

                                                                                 

Vicsi László

                                                                                  polgármester

 

Letöltések