Figyelem! Elfogadásra került ,,A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól,, szóló önkormányzati rendelet

Tájékoztató

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde Napsugár Tagintézménye pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Állás

A szelistyei játszótér tiszta!

Az ősz folyamán zárhatóvá teszik a játszóteret nyitvatartási idővel, valamint a számtalaszor szétvert és tönkretett vizesblokkot is kinyitják.

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 15. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődésszervező munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Tájékoztatás - Anyakönyvi ügyintézés, Hagyatéki ügyintézés vonatkozásában

Tájékoztatás

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 17. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

Kisfilm a Pomázi Polgárőr Egyesület 25. évének fennállása alkalmából rendezett eseményről (Pomáz Online videó)

Negyed század a lakosság szolgálatában.

Szedd Magad Pomázon 2018

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napján.

Új köztéri padok és kukák Pomázon

A Szent István parkban lévő összes padot kicserélte Önkormányzatunk, valamint...

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde óvodapedagógus munkatársat keres

Foglalkozotatás jellege - Teljes munkaidő

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 10. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

Hősök Napja - koszorúzás Pomázon (Pomáz Online videó)

Tisztelet a Hősöknek!

Tájékoztató az elektronikus adóügyintézésről

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások - Űrlapkitöltés - Meghatalmazás

Köszönetnyilvánítás

Vicsi László polgármester és a teljes városvezetés köszönetét fejezi ki minden Pomázinak, aki élt demokratikus jogával és részt vett a tegnapi országgyűlési választáson.

2018. augusztus 20-i események (Pomáz Online videó)

Szent István búcsú, Pomáz Város Szent István napi rendezvény.

Gazdasági együttműködési megállapodás köttetett Changchenggel

A testület megtárgyalta és elfogadta a Magyar–Kínai Gazdasági Kamara elnökének felvetését.

Zebrák újrafestése

Önkormányzati kezelésben lévő zebrák újrafestése.

Fő utcai faültetés

A faültetések jövőre folytatódnak.

Advent Pomázon

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi programajánlója.

 

Meghívó 2017. május 17-i Képviselő-testületi ülésre

  Pomáz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Város

Önkormányzata

6/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. május 17-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

Beszámoló a Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi működéséről.

 

Beszámoló a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága 2016. évi működéséről.

Andresz Csaba tü. őrnagy tűzoltóparancsnok

 

Leidinger István

tűzoltóparancsnok

3.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolója

Dikácz Péter

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

4.

Gyermekorvosi Rendelő felújításának közbeszerzési eljárása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

5.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevár Tagóvoda ivóvíz és szennyvíz csatlakozás kiépítésének közbeszerzési eljárása.

Az írásos anyag feltöltve: 2017. 05. 12-én.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Széll Henrietta beruházási főelőadó

6.

Éves összesített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

7.

Előterjesztés az 1997.évi XXXI .tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

8.

Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet elkészítésének megrendelése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

9.

Pomáz Város közútjainak, gyalogos és kerékpáros útvonalainak forgalomtechnikai felülvizsgálata aktualizálása

 

 

 

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

10..

Pomáz Város belterületén meglévő KRESZ táblák felmérése, javaslat hiányzó táblák pótlására

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Előterjesztés 2938/5 hrsz-ú kivett beépítetlen terület adásvételére

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

12.

Pályázat kiírása Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

Ternovszky Béla bizottsági elnök

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

13.

Előterjesztés a 2017/2018. évben indítható óvodai csoportok számáról

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

14.

Előterjesztés maximális csoportlétszám engedélyezésére.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

15.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

16.

Pedagógiai szakképesítéssel nem rendelkező nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők törvény szerinti illetmény emelése.

Vicsi László polgármester

17.

Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okirat módosítása Védőnői Szolgálat szolgáltatási helyének megváltoztatása miatt.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

18.

Egyes önkormányzati rendeletek tartalmi deregulációja, egyes önkormányzati rendeletek, rendelkezések hatályon kívül helyezése, módosítása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

19.

Javaslattétel Pomáz Közoktatásáért Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Ternovszky Béla bizottsági elnök

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

20.

Egyebek

a.) Előterjesztés a Pomáz Kőhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyására vonatkozóan.

Helyben osztott anyag.

Feltöltve: 2017. május 18-án.

 

Vicsi László polgármester

 

 

Pomáz, 2017. május 11.

                                                                                 

Vicsi László s.k.,

                                                                                              polgármester

 

Letöltések