Mesedombi Óvoda körüli járda építés

A járda által az intézménybe járó kicsik és az arra járó gyalogosok mindennapi közlekedése könnyebbé válhat.

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Családsegítő munkakör betöltésére

Állás

Fakivágások Pomázon

Tájékoztató

Kötelező eboltás 2019 áprilisában

Tájékoztató

Lakótelepi tömegközlekedés Ford kisbuszokkal

Városunk tömegközlekedésében nagy előrelépés várható.

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet szervezési-hagyatéki előadó munkakör betöltésére

Állás

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Állás

Sikeres bejáráson vagyunk túl

Tájékoztató kutak bejelentéséhez

A határidő közeleg: 2018. december 31.

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Főépítész munkakör betöltésére

Állás

Sikeres rendőrségi razzia!

Elfogott drogos elkövetők és körözött bűnözők Pomázon

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központ, Idősek Napközbeni Ellátására Ápoló/Gondozó munkatársat keres

Tájházak napja Pomázon

Néprajzi Gyűjtemény épületében 2019. április 27-én szombaton 10 és 17 óra között.

Vízhiány, nyomáscsökkenés várható Pomáz, település egyes vízellátási területein karbantartási munkavégzés miatt 2019.04.24-én, 8:00-15:00 között

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Hirdetmény

2019. ÉVI BEÍRATKOZÁS RENDJE

Felhívás

Pomáz Szelektív naptár II. negyedév (2019)

Ismét igénybe vehető a zöldhulladék elszállítás Pomázon.

Átadásra került a pomázi rendőrségi szolgálati lakás

A három új Pomázra érkező állandó rendőr számára átadásra került ma a Luppa Vidor utcában egy frissen felújított lakás.

Gazdasági együttműködési megállapodás köttetett Changchenggel

A testület megtárgyalta és elfogadta a Magyar–Kínai Gazdasági Kamara elnökének felvetését.

Országos tűzgyújtási tilalom

Március 29. péntektől az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe .

Amazonas terrárium kisállat bemutató Pomázon

2018. október 13-án a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.

 

Meghívó 2017. május 17-i Képviselő-testületi ülésre

  Pomáz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Város

Önkormányzata

6/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. május 17-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

Beszámoló a Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi működéséről.

 

Beszámoló a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága 2016. évi működéséről.

Andresz Csaba tü. őrnagy tűzoltóparancsnok

 

Leidinger István

tűzoltóparancsnok

3.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolója

Dikácz Péter

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

4.

Gyermekorvosi Rendelő felújításának közbeszerzési eljárása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

5.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevár Tagóvoda ivóvíz és szennyvíz csatlakozás kiépítésének közbeszerzési eljárása.

Az írásos anyag feltöltve: 2017. 05. 12-én.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Széll Henrietta beruházási főelőadó

6.

Éves összesített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

7.

Előterjesztés az 1997.évi XXXI .tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

8.

Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet elkészítésének megrendelése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

9.

Pomáz Város közútjainak, gyalogos és kerékpáros útvonalainak forgalomtechnikai felülvizsgálata aktualizálása

 

 

 

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

10..

Pomáz Város belterületén meglévő KRESZ táblák felmérése, javaslat hiányzó táblák pótlására

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Előterjesztés 2938/5 hrsz-ú kivett beépítetlen terület adásvételére

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

12.

Pályázat kiírása Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

Ternovszky Béla bizottsági elnök

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

13.

Előterjesztés a 2017/2018. évben indítható óvodai csoportok számáról

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

14.

Előterjesztés maximális csoportlétszám engedélyezésére.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

15.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

16.

Pedagógiai szakképesítéssel nem rendelkező nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők törvény szerinti illetmény emelése.

Vicsi László polgármester

17.

Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okirat módosítása Védőnői Szolgálat szolgáltatási helyének megváltoztatása miatt.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

18.

Egyes önkormányzati rendeletek tartalmi deregulációja, egyes önkormányzati rendeletek, rendelkezések hatályon kívül helyezése, módosítása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

19.

Javaslattétel Pomáz Közoktatásáért Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Ternovszky Béla bizottsági elnök

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

20.

Egyebek

a.) Előterjesztés a Pomáz Kőhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyására vonatkozóan.

Helyben osztott anyag.

Feltöltve: 2017. május 18-án.

 

Vicsi László polgármester

 

 

Pomáz, 2017. május 11.

                                                                                 

Vicsi László s.k.,

                                                                                              polgármester

 

Letöltések