Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

2019 Pomáz Naptár

naptár

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil szervezetek részére

Pomáz város napja idén szeptember 14-én kerül megrendezésre.

2019 Pomáz Szelektív naptár III. negyedév

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár .

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

állás

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

Kerítést festenek a képviselők

Pomáz önkormányzati képviselői elkezdték lefesteni a szelistyei játszótér megkopott kerítését.

2019. ÉVI BEÍRATKOZÁS RENDJE

Felhívás

Ma is folytatódott a kerítésfestés a szelistyei játszótéren

Közel 1000nm felületű kerítés lefestésébe kezdtek bele tegnap a pomázi kormánypárti képviselők és segítőik.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

11 éves a György Ádám Kastélyakadémia

György Ádám zongoraművész a 10. jubileumi év után idén is megnyitja zongoraakadémiáját Pomázon.

 

Meghívó 2017. május 17-i Képviselő-testületi ülésre

  Pomáz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Város

Önkormányzata

6/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. május 17-én  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

Beszámoló a Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi működéséről.

 

Beszámoló a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága 2016. évi működéséről.

Andresz Csaba tü. őrnagy tűzoltóparancsnok

 

Leidinger István

tűzoltóparancsnok

3.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolója

Dikácz Péter

Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

4.

Gyermekorvosi Rendelő felújításának közbeszerzési eljárása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

5.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevár Tagóvoda ivóvíz és szennyvíz csatlakozás kiépítésének közbeszerzési eljárása.

Az írásos anyag feltöltve: 2017. 05. 12-én.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Széll Henrietta beruházási főelőadó

6.

Éves összesített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

7.

Előterjesztés az 1997.évi XXXI .tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

8.

Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet elkészítésének megrendelése.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

9.

Pomáz Város közútjainak, gyalogos és kerékpáros útvonalainak forgalomtechnikai felülvizsgálata aktualizálása

 

 

 

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

10..

Pomáz Város belterületén meglévő KRESZ táblák felmérése, javaslat hiányzó táblák pótlására

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Előterjesztés 2938/5 hrsz-ú kivett beépítetlen terület adásvételére

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

12.

Pályázat kiírása Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

Ternovszky Béla bizottsági elnök

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

13.

Előterjesztés a 2017/2018. évben indítható óvodai csoportok számáról

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

14.

Előterjesztés maximális csoportlétszám engedélyezésére.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

15.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

16.

Pedagógiai szakképesítéssel nem rendelkező nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők törvény szerinti illetmény emelése.

Vicsi László polgármester

17.

Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okirat módosítása Védőnői Szolgálat szolgáltatási helyének megváltoztatása miatt.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

18.

Egyes önkormányzati rendeletek tartalmi deregulációja, egyes önkormányzati rendeletek, rendelkezések hatályon kívül helyezése, módosítása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

19.

Javaslattétel Pomáz Közoktatásáért Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Ternovszky Béla bizottsági elnök

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

20.

Egyebek

a.) Előterjesztés a Pomáz Kőhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyására vonatkozóan.

Helyben osztott anyag.

Feltöltve: 2017. május 18-án.

 

Vicsi László polgármester

 

 

Pomáz, 2017. május 11.

                                                                                 

Vicsi László s.k.,

                                                                                              polgármester

 

Letöltések