2019 Pomáz Naptár

naptár

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

 

Meghívó 2017. március 8.-i Képviselő-testületi ülésre

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pomáz Város

Önkormányzata

4/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. március 8-án  ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

E L Ő A D Ó

 

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

A település 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

 

3.

Előterjesztés a 2017. évi élelmezési normák és térítési díjak megállapítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Dr. Király Eszter intézményvezető

4.

Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről, javaslattétel az intézményre vonatkozó 2017. évi munkaterv elfogadására.

a.) Előterjesztés a könyvtári nyitva tartás és szolgáltatási díjak változtatására.

 

Kósa Anikó Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

 

 

5.

Előterjesztés Pomáz, belterület 020/133 hrsz-ú 101 m2 nagyságú ingatlan ajándékként való elfogadására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

6.

Az önkormányzat által 2017. évben tervezett közbeszerzésekről szóló éves összesített közbeszerzési terv elfogadása.

.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Dr. Varga László aljegyző

 

7.

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. évi óvodai körzetharainak megállapítása..

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez

 

8.

Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás jóváhagyása.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

 

 

9.

A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása..

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez

 

10.

a.)  Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. törzstőke pótlása

b.) Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

c.) Pomázi Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába tag delegálása

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Dr. Varga László aljegyző

11.

Víztorony építésének jogi rendezése.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

12.

Egyebek.

a.)  Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása ( Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2017. 03. 09-én )

b.) Képviselői kérdésre adott válaszok

( Helyben osztott anyagok. Feltöltve: 2017. 03. 09-én. )

1. Mátyás király Általános Iskola sportpályájának építési munkálatai

2. Margitliget úti járda építési munkálatai

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

Pomáz, 2017. március 2.

 

 

                                                                                                            

Vicsi László

polgármester

 

Letöltések