Pomázé az ország egyik legátláthatóbb honlapja- írja az edemokracia.hu

A pomaz.hu magasan felülmúlja az országos átlagot!

Adventi programok Pomázon (2018)

Pomáz Online programajánló videó.

Fával fűtők téli rezsicsökkentésével kapcsolatos felhívás

Felhívás

2018. augusztus 20-i események (Pomáz Online videó)

Szent István búcsú, Pomáz Város Szent István napi rendezvény.

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztató

Sikeres rendőrségi razzia!

Elfogott drogos elkövetők és körözött bűnözők Pomázon

Városunk szeretettel várja az új rendőröket!

Szolgálati lakás került kialakításra az új pomázi rendőrök érkezését várva. Bővül a pomázi állandó rendőri állomány.

BAJNOKOK KAMERÁJA - Pomáz - 2018 (Pomáz Online videó)

Egy nap a Honvédelemért című filmünk egy vágatlan nyersanyaga.

Új Pomáz térkép, új utcákkal

A városban található 11 db. tájékoztató táblákon is hamarosan kicseréljük a térképeket az aktuális verzióra.

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 9. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

Tájékoztató az elektronikus adóügyintézésről

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások - Űrlapkitöltés - Meghatalmazás

Megemlékezés és gyertyagyújtás az Aradi Vértanúk tiszteletére

Megemlékezés

Faültetés Pomázon

A mai napon – Pomáz Város Önkormányzata megbízásából –  Pomáz főutcáján faültetések kezdődtek.

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 3. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

Figyelem! Elfogadásra került ,,A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól,, szóló önkormányzati rendelet

Tájékoztató

Béke utca és Vróci út felújítása Pomázon (Pomáz Online videó)

Ezen beruházás által egy nagyon régi álma valósult meg Pomáznak.

Zebrák újrafestése

Önkormányzati kezelésben lévő zebrák újrafestése.

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 6. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

Első adventi gyertyagyújtás

2018. december 2-án a Városháza parkjában.

 

MEGHÍVÓ 2017. SZEPTEMBER 6-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

10/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. szeptember 6-án ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok. .

 

Vicsi László polgármester

2.

Az október 23-i ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása.

Szóbeli előterjesztés.

 

Vicsi László polgármester

3.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese adócsoport vezető

 

4.

a.) Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2016/2017. évi munkájáról.

b.)  Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde többcélú közös igazgatású intézmény Pedagógiai Programja.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin  intézményvezető.

 

5.

Anyakönyvi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

6.

Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról.

Ternovszky Béla Pomázi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

7.

Budapesti agglomeráció területrendezési tervéről valamint az országos terület rendezési tervről szóló törvények véleményezése

Az írásos előterjesztés pótlólag kerül megküldésre.

Feltötve: 2017. 09. 01-én

előterjesztés mellékletének elérhetősége::  http://torveny-trt.e-epites.hu/ 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

8.

Ingatlanügyek:

   Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2017. szeptember 7-én

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

9.

 

 

Gyermekvédelmi beszámoló kiegészítése

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

10.

a.) Beniczky u. 46. szám alatti önkormányzati lakás ingatlanra bérlő kijelölése.

b.) Szőlőtelep u. 28. szám alatti önkormányzati lakás ingatlanra bérlő kijelölése.

ZÁRT ÜLÉS !

 

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

11.

Köztemető üzemeltetőjének 2016. évi beszámolója, köztemető temetői díjainak felülvizsgálata.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

12.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

13.

Szociális Szövetkezet Alapító Okirata.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

14.

a.) Pomáz 0395/2 hrsz-ú külterületi erdő művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása.

(1. eladó )

 

b.) Pomáz 0395/2 hrsz-ú külterületi erdő művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása.

(2. eladó )

 

ZÁRT ÜLÉS !

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

15.

Egyebek.

 

 

 

Pomáz, 2017. augusztus 31.                                               

                       

Vicsi László

                                                                                              polgármester

 

Letöltések