Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Ápoló/Gondozó munkakör betöltésére

Állás§

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Családsegítő munkakör betöltésére

Állás

Kötelező eboltás 2019 áprilisában

Tájékoztató

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Hirdetmény

Sikeres rendőrségi razzia!

Elfogott drogos elkövetők és körözött bűnözők Pomázon

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Főépítész munkakör betöltésére

Állás

Természetesen Pomáz

Logó szavazás!

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde óvodai dajka és 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Állás

Advent Pomázon

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi programajánlója.

 

MEGHÍVÓ 2017. SZEPTEMBER 6-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

10/2017.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. szeptember 6-án ( szerdán )  14 órakor 

  ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok. .

 

Vicsi László polgármester

2.

Az október 23-i ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása.

Szóbeli előterjesztés.

 

Vicsi László polgármester

3.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese adócsoport vezető

 

4.

a.) Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2016/2017. évi munkájáról.

b.)  Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde többcélú közös igazgatású intézmény Pedagógiai Programja.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin  intézményvezető.

 

5.

Anyakönyvi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

6.

Beszámoló a Pomázi Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról.

Ternovszky Béla Pomázi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

7.

Budapesti agglomeráció területrendezési tervéről valamint az országos terület rendezési tervről szóló törvények véleményezése

Az írásos előterjesztés pótlólag kerül megküldésre.

Feltötve: 2017. 09. 01-én

előterjesztés mellékletének elérhetősége::  http://torveny-trt.e-epites.hu/ 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

8.

Ingatlanügyek:

   Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2017. szeptember 7-én

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

 

 

9.

 

 

Gyermekvédelmi beszámoló kiegészítése

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

10.

a.) Beniczky u. 46. szám alatti önkormányzati lakás ingatlanra bérlő kijelölése.

b.) Szőlőtelep u. 28. szám alatti önkormányzati lakás ingatlanra bérlő kijelölése.

ZÁRT ÜLÉS !

 

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

11.

Köztemető üzemeltetőjének 2016. évi beszámolója, köztemető temetői díjainak felülvizsgálata.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

12.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

13.

Szociális Szövetkezet Alapító Okirata.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

14.

a.) Pomáz 0395/2 hrsz-ú külterületi erdő művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása.

(1. eladó )

 

b.) Pomáz 0395/2 hrsz-ú külterületi erdő művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása.

(2. eladó )

 

ZÁRT ÜLÉS !

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

15.

Egyebek.

 

 

 

Pomáz, 2017. augusztus 31.                                               

                       

Vicsi László

                                                                                              polgármester

 

Letöltések