Fával fűtők téli rezsicsökkentésével kapcsolatos felhívás

Felhívás

A Volánbusz Zrt. tervezett menetrend módosítás 2018. szeptember 1-től

Tájékoztató

Street Workout sportpark Pomázon

Elkészült a szabadéri kondipark Pomáz futópályájánál.

Sicambria utca rendbetétele

Pomáz Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a forgalmas utcák javítását az anyagi lehetőségeihez mérten.

Fejlemények a pomázi HÉV állomáson

Tájékoztató

Pomázi Polgár 2018. novemberi száma

PDF verzió.

1956 - MEGEMLÉKEZÉS (Pomáz Online videó)

Ünnepi beszédet mondott Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke.

Tájékoztatás a hulladékgyűjtés és a zöldhulladék-gyűjtéssel kapcsolatban

Tájékoztatás

Bölcsőde épül Pomázon

2018. augusztus 8-i testületi ülés döntései.

A szelistyei játszótér tiszta!

Az ősz folyamán zárhatóvá teszik a játszóteret nyitvatartási idővel, valamint a számtalaszor szétvert és tönkretett vizesblokkot is kinyitják.

Roboghat a tűzoltóság

Keeway típusú vadonatúj robogót kapott a tűzoltóság.

Pomázi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje November 30-án és december hónapban

Ügyfélfogadási rend.

2018. augusztus 20-i események (Pomáz Online videó)

Szent István búcsú, Pomáz Város Szent István napi rendezvény.

Ismerjék meg Lejtényi Emánuel atyát, a pomázi katolikus közösség új papját (Pomáz Online videó)

Pomáz Online videó.

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 15. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 11. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

800 darab árvácskával szépült városunk

Virágosítás

Figyeljünk városunk tisztaságára! (Pomáz Online videó)

Felhívás

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 10. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Karácsonyi készülődés Pomázon

Az előző évekhez képest, újabb meglepetés díszek is kikerülnek.

Új köztéri padok és kukák Pomázon

A Szent István parkban lévő összes padot kicserélte Önkormányzatunk, valamint...

Tájékoztatás - Anyakönyvi ügyintézés, Hagyatéki ügyintézés vonatkozásában

Tájékoztatás

Amazonas terrárium kisállat bemutató Pomázon

2018. október 13-án a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.

 

MEGHÍVÓ 2018. ÁPRILIS 18-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

7/2018.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. április 18-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

a.) Döntéshozatali eljárás megismétlése. ( A törvényességi észrevétel nyílt ülésen kerül megtárgyalásra.)

b.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Hősök tere 2. szám alatti ingatlan bérleti jogának átengedésére. ( Zárt ülés ! )

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

3.

a.) Előterjesztés Pomáz Város 2017. évi költségvetési rendelet módosítására.

b.) Pomáz Város 2017. évi költségvetési módosításának rendelet-tervezete

c.) Előterjesztés Pomáz Város 2017. évi zárszámadására

d.) Pomáz Város 2017. évi zárszámadásának rendelet-tervezete.

Könyvvizsgálói jelentés Pomáz Város Önkormányzata 2017.évi zárszámadásáról

e.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi maradvány jóváhagyásáról.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

4.

Döntés a Településfejlesztési Koncepcióhoz, Településszerkezeti Tervhez és a Helyi Építési Szabályzathoz beérkezett véleményekről

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

5.

Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet véleményezésre bocsájtása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

6.

Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről, javaslattétel az intézményre vonatkozó 2018.évi munkaterv elfogadására.

Kósa Anikó

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

 

7.

A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezete.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

8.

Előterjesztés a Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola a felvehető maximális gyermek- és tanulólétszámot érintő változás véleményezésére.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

 

 

 

9.

Előterjesztés a Teleki Wattay Művészeti Iskola telephely létesítésének, tanulói létszámemelésének és új alapfeladat bővülésének véleményezésére.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

10.

Pályázat kiírása Pomáz Közoktatásáért Díj elnyerésére.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

11.

Előterjesztés konténer épület hasznosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

 

12.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

13.

Pomáz, Vörösmarty utca 14. szám alatti, 3174/2/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiség bérletének pályázati kiírása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

14.

Javaslattétel az Év Tűzoltója Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

 

15.

Egyebek.

a.) Változatási tilalom elrendelése

Vicsi László polgármester

 

 

 

 

Pomáz, 2018. április 12.                   

 

 

 

Vicsi László

polgármester

 

Letöltések