Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

2019 Pomáz Naptár

naptár

2019 Pomáz Szelektív naptár III. negyedév

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár .

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

2019. ÉVI BEÍRATKOZÁS RENDJE

Felhívás

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil szervezetek részére

Pomáz város napja idén szeptember 14-én kerül megrendezésre.

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

Főépítészi változások

Tájékoztató

1848-49-es megemlékezés - POMÁZ 2019 (Pomáz Online videó)

A márciusi ifjak öröksége ma is eleven!

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Hatósági előadó munkakör betöltésére

állás

11 éves a György Ádám Kastélyakadémia

György Ádám zongoraművész a 10. jubileumi év után idén is megnyitja zongoraakadémiáját Pomázon.

 

MEGHÍVÓ 2018. MÁJUS 16-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város Önkormányzata

9/2018.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 16-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

Éves összesített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

Előterjesztés az 1997. évi XXXI. tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Pályázat kiírása Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

5.

Előterjesztés a 2018/2019-es évben indítható óvodai csoportok számáról.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

6.

Előterjesztés maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére a 2018/2019-es nevelési évben.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

7.

a.) Pomáz 9831 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

b.) Pomáz 056/34-47 és 055/3 ingatlanok belterületbe vonása

c.) Pomáz 039/46-48, 354 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

8.

a.) Pomáz, külterület 0286 hrsz.-ú ingatlan törzsvagyonból való kivétele

b.) Pomáz, külterület 0286 hrsz.-ú ingatlan adásvétele

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

9.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

10.

Javaslattétel Pomáz Közoktatásáért Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

11.

Egyéni lakossági ügy.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

12.

Egyebek.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és a Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület között kötendő kozművelődési megállapodásra

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

Pomáz, 2018. május 10.                                                                  

Vicsi László                        

polgármester