Diósi Gábor † búcsúztatása

Gyászjelentés

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

Legyünk figyelemmel a gyermekekre!

A Pomázi Polgárőr Egyesület felhívása!

ÁLLÁSHIRDETÉS: BŐRGYÓGYÁSZT KERES A SZEI

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei kiemelt bérezéssel bőrgyógyász szakorvost keres teljes munkaidőben sürgősen!

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

2019 első testületi ülése

Ez évi első rendes testületi ülését tartotta Pomáz város önkormányzata 2019. január 22-én.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2019 - (Pomáz Online videó)

Kölcsey Ferenc, 1823. január 22-én tisztázta, szatmárcsekei otthonában a Himnusz kéziratát.

Figyeljünk városunk tisztaságára! (Pomáz Online videó)

Felhívás

Pomázi Polgár 2019. februári száma

PDF verzió.

Első adventi gyertyagyújtás

2018. december 2-án a Városháza parkjában.

 

MEGHÍVÓ 2018. MÁJUS 16-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város Önkormányzata

9/2018.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 16-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

Éves összesített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

Előterjesztés az 1997. évi XXXI. tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Pályázat kiírása Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

5.

Előterjesztés a 2018/2019-es évben indítható óvodai csoportok számáról.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

6.

Előterjesztés maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére a 2018/2019-es nevelési évben.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

7.

a.) Pomáz 9831 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

b.) Pomáz 056/34-47 és 055/3 ingatlanok belterületbe vonása

c.) Pomáz 039/46-48, 354 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

8.

a.) Pomáz, külterület 0286 hrsz.-ú ingatlan törzsvagyonból való kivétele

b.) Pomáz, külterület 0286 hrsz.-ú ingatlan adásvétele

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

9.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

10.

Javaslattétel Pomáz Közoktatásáért Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

11.

Egyéni lakossági ügy.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

12.

Egyebek.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és a Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület között kötendő kozművelődési megállapodásra

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

Pomáz, 2018. május 10.                                                                  

Vicsi László                        

polgármester