Pomázé az ország egyik legátláthatóbb honlapja- írja az edemokracia.hu

A pomaz.hu magasan felülmúlja az országos átlagot!

TÁJÉKOZTATÁS a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2018. augusztus havi egyszeri támogatásáról

Átvehetőek az utalványok.

Fejlemények a pomázi HÉV állomáson

Tájékoztató

Karácsonyi készülődés Pomázon

Az előző évekhez képest, újabb meglepetés díszek is kikerülnek.

POMÁZ VÁROS NAPJA 2018 (Pomáz Online videó)

Jövőre is mindenkit várunk szeretettel egy élménydús, csodálatos napra!

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 15. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

KARÁCSONYI KALENDÁRIUM - december 14. (Pomáz Online videó)

Kalendáriumunk december 24-ig, minden napra új mesékkel, versekkel kedveskedik.

1848 Hőseire emlékeztünk - Kisfilm (Pomáz Online videó)

2018. március 15-én régen látott tömeg jelent meg a Pomáz városháza parkjában rendezett városi ünnepségen.

Mesedombi Óvoda körüli járda építés

A járda által az intézménybe járó kicsik és az arra járó gyalogosok mindennapi közlekedése könnyebbé válhat.

A novemberi testületi ülés fontosabb történései

Beszámoló

Zebrák újrafestése

Önkormányzati kezelésben lévő zebrák újrafestése.

Advent Pomázon

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi programajánlója.

 

MEGHÍVÓ 2018. NOVEMBER 28-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

15/2018.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. november 28-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

Előterjesztés a 2018.évi költségvetési rendelet módosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi Csop.vez.

3.

Beszámoló a beruházások időarányos helyzetéről.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

4.

Jegyző beszámolója a Pomázi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

6.

Előterjesztés közétkeztetési szerződés megkötésére.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

7.

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítására.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

8.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó pályázat eredményhirdetése.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

9.

a.) Döntéshozatal az idősek és nagycsaládosok karácsonyi csomagja költségeiről

b.) Döntéshozatal az 90 éven felüli időskorúak ajándékcsomagjai költségeiről

c.) Döntéshozatal a városi gyerekek mikulás csomagjai költségeiről

d.) Döntéshozatal az önkormányzati intézmények dolgozóinak gyerekei részére adandó mikulás csomag költségeiről

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti Csop.vez.

 

10.

Ingatlan ügyek:

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.

Vicsi László

6.számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője

12.

Előterjesztés Pomáz-Szentendre közötti kerékpárút megvalósítása tárgyában.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

13.

Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat elbírálása.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

14.

Egyéni lakossági  ügyek

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti Csop.vez.

15.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti Csop.vez.

16.

a.) A Pomáz 035/37 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen vevő által benyújtott kifogás elbírálása ügyében.

ZÁRT ÜLÉS !

 

b.) A Pomáz 035/37 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen eladó által benyújtott kifogás elbírálása ügyében

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti Csop.vez.

17.

Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2018. november  22.

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            Vicsi László    

                                                                                                                           polgármester

 

 

 

 

 

 

Letöltések