Ma is folytatódott a kerítésfestés a szelistyei játszótéren

Közel 1000nm felületű kerítés lefestésébe kezdtek bele tegnap a pomázi kormánypárti képviselők és segítőik.

2019 Pomáz Szelektív naptár III. negyedév

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár .

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil szervezetek részére

Pomáz város napja idén szeptember 14-én kerül megrendezésre.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

állás

Főépítészi változások

Tájékoztató

1848-49-es megemlékezés - POMÁZ 2019 (Pomáz Online videó)

A márciusi ifjak öröksége ma is eleven!

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Hatósági előadó munkakör betöltésére

állás

2019. ÉVI BEÍRATKOZÁS RENDJE

Felhívás

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

Kerítést festenek a képviselők

Pomáz önkormányzati képviselői elkezdték lefesteni a szelistyei játszótér megkopott kerítését.

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

állás

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

11 éves a György Ádám Kastélyakadémia

György Ádám zongoraművész a 10. jubileumi év után idén is megnyitja zongoraakadémiáját Pomázon.

 

MEGHÍVÓ 2019. ÁPRILIS 17-i KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

7/2019.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 17-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

a.) Előterjesztés Pomáz Város 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.

b.) Előterjesztés Pomáz Város 2018. évi zárszámadására.

c.) Pomáz Város 2018. évi zárszámadásának rendelet-tervezete. .

Könyvvizsgálói jelentés Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról. valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről

d.) 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyása.

e.) Előterjesztés Pomáz Város 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória

pénzügyi csop.vez.

3.

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei belső kontroll nyilatkozatának megtárgyalása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

2019. évi intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

6.

Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkéntes Tűzoltóság költségvetéséhez Belügyminisztériumi pályázati forrás igénylése.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

7.

Beszámoló a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről.

 

Dikácz Péter

ügyvezető igazgató

8.

Pilisi Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv bemutatása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

9. Településrendezési szerződés módosítása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

10.

Ingatlan ügyek:

 

 

      Zárt ülés !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

11.

Teleki-Wattay Művészeti Iskola tanulói létszám bővítésének véleményezése szakmai alapdokumentum módosítással.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

12.

Beszámoló a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, javaslattétel az intézményre vonatkozó 2019. évi munkaterv elfogadására

Kósa Anikó

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

13.

Pályázat kiírása Pomáz Közoktatásáért Díj elnyerésére.

Ternovszky Béla Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

14.

Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjak mértékéről szóló 17/2017.(IX.11.) rendelet

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

15.

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018. (II.28.) rendelet módosítására

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

16.

Bizottságok civil támogatási pályázatának az alapítványok  részére juttatott támogatásának Képviselő-testületi jóváhagyása.

ZÁRT ÜLÉS !

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

17.

Egyebek.

 

 

 

 

Pomáz, 2019. április   11.      

 

 

               Vicsi László          

  polgármester

 

Letöltések