Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

Természetesen Pomáz

Logó szavazás!

Pomáz Szelektív naptár II. negyedév (2019)

Ismét igénybe vehető a zöldhulladék elszállítás Pomázon.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉTDÍJ CSEKKEK BEFIZETÉSÉRŐL

Fontos információk!

Felhívás Közoktatásért Díj elnyerésére 2019

Felhívás

Lakótelepi tömegközlekedés Ford kisbuszokkal

Városunk tömegközlekedésében nagy előrelépés várható.

Átadásra került a pomázi rendőrségi szolgálati lakás

A három új Pomázra érkező állandó rendőr számára átadásra került ma a Luppa Vidor utcában egy frissen felújított lakás.

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Ápoló/Gondozó munkakör betöltésére

Állás§

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde óvodai dajka és 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Állás

1848-49-es megemlékezés - POMÁZ 2019 (Pomáz Online videó)

A márciusi ifjak öröksége ma is eleven!

Kötelező eboltás 2019 áprilisában

Tájékoztató

Fakivágások Pomázon

Tájékoztató

2019. ÉVI BEÍRATKOZÁS RENDJE

Felhívás

Vízhiány, nyomáscsökkenés várható Pomáz, település egyes vízellátási területein karbantartási munkavégzés miatt 2019.04.24-én, 8:00-15:00 között

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet szervezési-hagyatéki előadó munkakör betöltésére

Állás

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központ, Idősek Napközbeni Ellátására Ápoló/Gondozó munkatársat keres

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Állás

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Főépítész munkakör betöltésére

Állás

Amazonas terrárium kisállat bemutató Pomázon

2018. október 13-án a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.

 

Meghívó a 2018. március 7.-i Képviselő-testületi ülésére

 

Pomáz Város

Önkormányzata

6/2018.ÖTÜ.

 

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. március 7-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

A település 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

 

3.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjak mértékéről szóló 17/2017.(IX.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné

Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

4.

Az önkormányzat által 2018. évben tervezett közbeszerzésekről szóló éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

5.

Ingatlan ügyek:

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

6.

Belterületbe vonási kérelem Pomáz, Vróci út 9743/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

 

7.

Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagyné Bakai Judit

közigazgatási főelőadó

 

 

 

 

8.

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

 

9.

Egyéni lakossági ügyek.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné

Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

10.

Egyebek.

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2018. március 1.                             

 

 

 

Vicsi László s.k.,     

polgármester