Újabb korlátozások a koronavírus miatt

Korlátozott kijárás – március 28. - április 11.

Pomáz Város Önkormányzata kéri, hogy a rendelkezéseket mindenki tartsa be.

Bezárnak a pomázi iskolák, óvodák és a bölcsőde

2020. március 16-tól a zárva tartanak az iskolák, óvodák és a bölcsőde. Ügyelet lesz az intézményekben.

Otthonunk fertőtlenítése a koronavírus idején

Intézkedések Pomázon a koronavírus terjedésének megelőzésére

Átmeneti gyermekorvosi eljárási rend Pomázon

Boltvezetőknek, kereskedőknek szóló kérés a koronavírus miatt

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. II. negyedév

Kérdések-válaszok a koronavírusról

 

MEGHÍVÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. MÁRCIUS 4-I ÜLÉSÉRE

Pomáz Város

Önkormányzata

4/2020.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. március 4-én ( szerdán ) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

A település 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése.

Könyvvizsgálói jelentés

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

2.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának középtávú tervezésével kapcsolatban.

 

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

3.

a) Pomázi Zenekastély Kft. ügyvezetőjének támogatási kérelme.

b) Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Terve

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

Előterjesztés Pomáz névhasználatára vonatkozóan.

Leidinger István polgármester

6.

Az önkormányzat által 2020. évben tervezett közbeszerzésekről szóló éves összesített terve elfogadása.

Leidinger István polgármester

 

7.

A 15/2019.(XII.7.) PM rendelet előírásai szerinti intézményi Alapító Okiratok felülvizsgálata.

  1. Pomáz Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása.
  2. Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása.
  3. Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Alapító Okirata módosítása.
  4. Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okirata módosítása.

Leidinger István polgármester

 

8.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

 

 

Pomáz, 2020. február 27.

 

  

  Leidinger István s.k.

        polgármester