2019 Pomáz Naptár

naptár

Ezer évnél is több múlt el az államalapítás óta

Vicsi László polgármester elhangzott beszéde a cikkben.

Újabb pályázati siker Pomázon

Közel 95 millió forint támogatást kapott városunk.

Rendelő felújítás

Ebben az évben is a nyári időszakban sor került városunk háziorvosi rendelőjének éves karbantartására.

Pomázi Polgár 2019. szeptemberi száma

PDF verzió.

A mai nappal egy ciklus lezárult!

Lezajlott a ciklus utolsó testületi ülése.

EBÖSSZEÍRÁS 2019

Az ebösszeírás időtartama: 2019. augusztus 27. – 2019. október 15.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Visszakerült a helyére a felújított Szent István szobor

A Szelistyénél lévő Szent István szobor felújítása megtörtént, a szobor visszakerült méltó helyére, a Szent István parkba.

Pomáz város napja 2019

Idén is változatos színpadi műsorokat és bemutatókat élvezhettek a résztvevők.

XXII. századot idéző új irodaházat adott át a Batz Hungary Kft.

Vicsi László polgármester - a Batz Hungary Kft. remek példát mutat a helyi vállalkozásfejlesztésre.

Megjött városunk új dolgozója

Pomáz város önkormányzata beruházott egy Yanmar 424-es traktorra.

ELADÓ INGATLANOK AZ ALCSEVICÁN

Pomáz Város Önkormányzata értékesítésre hirdet meg az Alcsevicán található ingatlanai közül több 782 m2 és 977 m2 közötti nagyságú területet.

Lengyel katonai delegáció járt városunkban

Amint azt jól tudjuk, lengyel magyar két jóbarát.

Már használható a kerékpárút

Még néhány előírt elem hiányzik, de figyelmesen, kellő körültekintéssel lehet rajta közlekedni.

Ingyenes Wi-fi pontok létesülnek Pomázon

A Pomázi Művelődési Háznál már működik a Wifi4EU.

Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Állás

Pomáz Szelektív naptár IV. negyedév, 2019

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár.

Figyelem! Hamis választási felmérő!

Felhívás!

Erkel Ferenc utcai vízelvezetés rendezése

Az Erkel Ferenc utcába az önkormányzat egy évek óta visszatérő problémát orvosol a napokban.

A Klissza-domb rövidesen visszakapja eredeti állapotát

Nagyon sok illegális hulladék került a föld mellé, természetesen ezek is elszállításra kerülnek.

Megemlékezés és gyertyagyújtás az Aradi Vértanúk tiszteletére

Beszédet mond: Kósa Anikó alpolgármester

 

Oktatási alapítványok és Egyesületek

 

A Mesekuckó Óvodáért Alapítvány

képviselő: Erdeiné Kelemen Gyöngyi /elnök/
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése.
DGR Hungary Alapítvány
képviselő: Tóth Csaba
Olyan kiadványok, ismeretterjesztő tanfolyamok, programok szervezése Magyarországon és külföldön, amely hatékonyan elősegíti a természetes források betegségmegelőző felhasználását. Ezen belül a vadon termő (gyógy)növények hatásainak, előnyeinek, veszélyeinek megismertetése, a termelés, gyűjtés, tárolás, felhasználás legoptimálisabb gyakorlatának kialakítása, elterjesztése. A széleskörű ismeretterjesztés érdekében előadások, konferenciák és gyógynövény-ismereti túrák szervezése. Az egészségmegőrzéssel valamint a gyógynövény-termesztéssel és felhasználással kapcsolatos kutatás, fejlesztés támogatása.


Ezredforduló Oktatás Fejlesztési Alapítvány
képviselő: Dr. Gyapay Gábor
Segíti a 3. Évezred követelményeinek megfelelő, nemzeti értelmiség létrejöttét, nevelését - vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Taneszköz, tankönyvfejlesztés, fejlesztési eredmények gyakorlati kipróbálása, tehetséggondozás, tanulmányutak szervezése, gyermeküdültetés.

FELZÁRKÓZUNK Regionális Fejlesztő-Tanácsadó-Továbbképző Közhasznú Alapítvány
képviselő: Csonkáné Polgárdi Veronika elnök önállóan, Daritsné Rajzó Éva önállóan
Adószám:18682960-1-13
Pedagógusok és gyermekvédelmi szolgáltatást végzők összefogása, szakmai továbbképzésük, munkafeltételeinek javítása.


G.B.N. Diákhálózat Közhasznú Egyesület
képviselő: Petz Dániel ( elnök )
Szervezett keretek biztosítása bel- és külföldi egyetemi diákszervezetekből álló internetes közösség létrehozásához és működtetéséhez, tanulmányi és szakmai kapcsolatos létrehozása, pályakezdő fiatalok munkavállalási lehetőségeinek felkutatása, az elhelyezkedés elősegítése. Szakmai ismeretek integrálása, szakmai képzések továbbfejlesztése.

Hét Krajcár Alapítvány A Pomázi 2.Számú Óvodáért
képviselő: Szemán Rózsa elnökhelyettes, Vaizerné Schek Mária
Adószám: 18690998-1-13
A Pomázi 2. sz. Óvoda nevelő és oktató munkájának segítése, anyagi támogatása. Testi-szellemi fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése és biztosítása. A gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása, az óvoda épületének bővítése, valamint az udvar felszereltségének javítása és korszerűsítése. A gyermekek egészségmegőrzése, egészségvédelme, képességfejlesztése. Gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet. A gyermekek környezetvédelemre nevelése.

Huncutka Alapítvány a Pomázi 1-es Óvodáért
képviselő: Sütő Lászlóné elnök
Adószám: 18676415-1-13
A cím alatti óvodába járó gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása, az épület bővítése, tornaszoba, foglalkoztató helyiség kialakítása. Játékok, szemléltető eszközök beszerzése.

ICURI PICURI Alapítvány a Pomázi IV.számú Óvodáért
képviselő: Szalontai Katalin (elnök)
Adószám: 18680913-1-13
Az óvoda által gondozott gyermekek egészséges életmódjának megteremtéséhez, testi, szellemi és lelki fejlődéshez szükséges hiányzó szemléltető és készségfejlesztő eszközöket, játékokat biztosítani.
Jézus és Mária Gyermeksége Társulat Szent Krisztiána védelme alatt
képviselő: Kainz Gabriella region. tanácstag
Gyermek- és ifjúságnevelés, hitoktatás, egyházközségi munka, karitatív tevékenység.
Magyarországi Iskolapszichológiai Egyesület
képviselő: Dr. Katona Nóra.

Napsugár a Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapítványa
képviselő: Lázárné Vince Mónika elnök
Adószám: 19179942-1-13
Az iskola oktató munkáját segítő eszközök, könyvtár bővítése, nyelvtanulás, vetélkedés, sport és egyéb rendezvények költségeinek támogatása.

Nemzetközi Egészség Hálózat Alapítvány (NEHA)
képviselő: Endrei Károly
Az egészségügy műszaki ellátását javítandó külföldi és belföldi technikai eszközök, berendezések beszerzése és elosztása, anyagi támogatás biztosítása, ingatlanok és egyéb vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok megszerzésével és átadásával, kórházi műszerek és berendezések, magasabb technikai színvonalú berendezések, új és referencia jellegű készülékek, csúcstechnológiák telepítése, intézmények támogatása, oktatási tevékenység, belföldi és külföldi szakemberképzés, kongresszusok, konferenciák szervezése.

Nimród Alapítvány
képviselő: Havas Pál, Sergyán Szabolcs
A keresztény értékrend, a nemzeti kultúra megőrzéséért tevékenykedő csoportok segítése. Ilyen csoportban tevékenykedők költségeinek fedezése. Vezetőképzés, természet és környezet- védelmi programok szervezése. Cserkész- csoport támogatása.

Pallas Oktatástörténeti Alapítvány
képviselő: Mészáros Ottó
A történelmi Magyarország régi és új oktatástörténeti anyagának gyűjtése, kiállítás, állandó múzeum létrehozása.

Pomáz Oktatását és Nevelését Támogató Egyesület
képviselő: Dombóvári Péter titkár
sajátos nevelésigényű gyermekek és fiatalok oktatása.

Pomázi Cigányokért Alapítvány
képviselő: Kreizler Jenő
Nehéz anyagi helyzetben lévő cigányok támogatása. Iskolás korú fiatalok támogatása, iskolai felszerelés, étkezési hozzájárulás pénzbeni támogatása.
 
Pomázi Egervári - Halmai Focisuli Sport Egyesület
képviselő: Halmai Gábor elnök együttesen, Petroff Miklós főtitkár együttesen
Labdarugó utánpótlásképzés. Gyermekek részére tartandó elméleti és gyakorlati labdarugó foglalkozások. Gyermekek egészséges életmódra nevelése.

Pomázi Magiszter Alapítvány
képviselő: Kovács András
Általános iskolás gyermekek iskola utáni szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, megvalósítása, anyagi támogatás.

Pomázi Nebulókért Alapítvány
képviselő: Bihariné Kis Zsuzsanna elnök
Adószám: 19183196-1-13
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, vetélkedők, iskolai kirándulások, diák sportversenyek támogatása. Az iskola jelenlegi és volt tanulói részére betegségmegelőző programok támogatása és a megbetegedett tanulók gyógyító, műtéti költségeihez támogatás nyújtása.

Sajtkukac Alapítvány
képviselő: Vékony Viktória
Elsősorban Budapest és vonzáskörzetében élők részére óvodai ellátás, testnevelés és úszásoktatás szervezésnek segítése, támogatása. Egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, rehabilitációs célú úszás- és egyéb tanfolyamok biztosítása, illetve ezek biztosításának támogatása.

Szőlőfürt Alapítvány
képviselő: Szabó Tamásné
Támogatást szervezni a Szőlő Gyermektábor működéséhez, hátrányos szociális helyzetű gyermekek üdülési, sportolási, oktatási lehetőség megteremtése. Felkutatni olyan egyéneket, vállalkozókat, akik ezt támogatják.

TÁTIKA Alapítvány a Pomázi III.sz.Óvodáért
képviselő: Bojer Mónika
Adószám:18685107-1-13
Az óvoda gyermekeinek testi-szellemi fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, képességfejlesztés, egészséges környezet biztosítása.

Testvérmúzsák Alapítvány
képviselő: Ásztai Csabáné
Adószám: 18668597-1-13
Különböző művészeti ágak emlékeinek megóvása, összegyűjtése, bemutatása, kiállítások, hangversenyek szervezése, kiemelkedő tehetségű tanulók jutalmazása és hátrányos helyzetűek támogatása.

Tündérkert és Mesepalota Egyesület
képviselő: Kántor Mihály /elnök/
Óvodás gyermekek nevelése, felkészítése további képzésükre. Gyermekek részére szórakoztató rendezvények szervezése.