Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. IV. negyedév

 

II.c_ A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

• Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

• Kommunikációs támogatás: helyi újság és Pomáz TV működtetése

• Intézményfenntartás: zeneiskolai oktatás kiegészítő támogatása 2012. december 31-ig.


• A mindenkori éves költségvetésben meghatározottak szerint helyi kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak támogatása és egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

• Testvérvárosi kapcsolat működtetési költségei

• Orvosi ügyelet és vérvételi hely működési támogatása