Beszámoló a koronavírus-járvány miatti közvetlen pénzköltésekről

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. III. negyedév

Tájékoztató vadkárral kapcsolatos jegyzői eljárásról

 

Pénzügyi- és Adócsoport

ADÓCSOPORT:

Az adócsoport elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatója itt érhető el: http://www.pomaz.hu/adocsoport_nyomtatvanyai

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 30.

Nagyné Szalai Emese csoportvezető 26/814-320

E-mail: nagyne.szalai.emese@pomaz.hu;

 

Bánhelyi Ildikó 26/814-303

Pazdera Ferencné 26/814-325

Csordás Erika 26/814-322

Dominik Krisztina 26/814-321 

Domján-Szeifert Lívia

 

PÉNZÜGYI CSOPORT:

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (tetőtér)

(Adócsoport helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 30.)

Szalai Piroska pénzügyi csoportvezető
Telefon: 26/814-302
 
Sasvári Gabriella pénzügyi előadó, ebédbefizetés
Tel: +36/26-814-393, +36/20-912-5070
 
Cifferszkyné Farkas Zsuzsanna pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-396
E-mail: pénzugy@pomaz.hu
 
Tomasevics Gordana pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-352
 
Roóbné Sebesy Andrea pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-377
 
Vendl Mónika pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-391
 
Taberkoktné Kovács Szilvia pénzügyi előadó
Telefon: 26/ 814-395
 
Gizella Endréné pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-390
Pénztári órák: Hétfő:            9.00-12.00 és 14.00-16.30
                     Szerda:          9.00-12.00 és 14.00-15.00
                     Péntek:          9.00-12.00

Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.

Feladatkör*:*A csoport részletes/hivatalos feladatkörét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. SZMSZ

A csoport által ellátott legfontosabb feladatok:
Pénzügyi- és Adócsoport

Pénzügyi általános feladatok:

1. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos alapvető feladatok ellátása. Az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése. A szükséges adatszolgáltatási kötelezettség tartalmának meghatározása, javaslat kidolgozása az előírt adatszolgáltatások teljesítése. A kapott adatok rendszerezése, csoportosítása. Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági terveinek előkészítése, végrehajtása és pénzügyi lebonyolítása.

2. Az önkormányzati intézmények működéséhez a pénzügyi feltételek biztosítása. Kialakítja saját, valamint az intézmények számviteli rendjét. A beszámolási rend biztosítása. A hivatal bizonylati rendszerének kialakítása, a beszámolók elkészítése.

3. Közreműködik a közbeszerzési törvényből, valamint a közbeszerzési szabályzatból adódó feladatok ellátásában, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési ügyeiben.

4. Pénzügyi tevékenységet és intézményfinanszírozást végez

5. Elkészíti az Önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet és a kapcsolódó rendeletek tervezetét. Az elfogadott költségvetésről és egyéb gazdasági folyamatokról, pénzügyi teljesítésekről információt szolgáltat a jogosultak részére. Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.

6. Elkészíti a beszámolók és a zárszámadás tervezetét, ennek keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal.

7. Gondoskodik a jogszabályon alapuló adatszolgáltatásról.

8. Elkészíti a Polgármesteri Hivatal számlarendjét. Kezeli az önkormányzat számláit.

9. Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények folyószámláit, szükség esetén javaslatot tesz a problémák kezelésére.

10. Biztosítja az önkormányzati intézmények pénzellátását.

11. Üzemelteti a házi pénztárat és teljesíti az önkormányzat kifizetéseit.

12. Folyamatosan nyilvántartja az önkormányzat kintlévőségeit, kezdeményezi a hátralékok behajtását.

13. Javaslatot dolgoz ki az önkormányzatot érintő pénzügyi, gazdasági ügyekben, bevételi javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat gazdálkodásához.

14. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 5 millió Ft-ot meghaladó – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket, az adatokban történt változás közzétételéhez adatot szolgálat.

15. Gondoskodik a költségvetési szerv éves szakmai teljesítményének bemutatásáról és értékeléséről, a közzétételhez adatot szolgáltat.

16. A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése. Megállapodások felülvizsgálata tervezetek elkészítése.

17. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, az Önkormányzat könyvvizsgálójával, belső ellenőrével és az Állami Számvevőszékkel.

18. Más csoporthoz nem telepített az önkormányzat és a hivatal számára előírt jogszabályokban meghatározott pénzügyi számviteli és gazdálkodási feladatok ellátása.

19. Pénzügyi Bizottság üléseivel kapcsolatos szakmai feladatok, teendők előkészítése és ellátása.  

 

Adóügyi általános feladatok:

1. Ellátja a különböző adónemekkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat.

2. Előkészíti a helyi adórendeletek tervezetét.

3. Kezeli az adószámlákra történt befizetéseket és teljesíti a túlfizetés visszautalását, valamint az adófolyószámlák közötti átvezetést.

4. Behajtja az adótartozásokat, az idegen adószámlára a befolyt összeget utalja a jogosultnak.

5. Ellátja az adóellenőrzési feladatokat.

6. Végzi a tartozások behajtását.

7. Kiállítja az adó-és értékbizonyítványokat.

8. Előkészíti a méltányossági kérelmeket elbírálás céljából.