Óvodai gyermekétkeztetés, illetve óvodai, bölcsődei ügyelet igényelhető

Otthonunk fertőtlenítése a koronavírus idején

Boltvezetőknek, kereskedőknek szóló kérés a koronavírus miatt

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020. II. negyedév

Kérdések-válaszok a koronavírusról

 

Polgármesteri határozatok

54/2020.(IV.01.) számú határozat a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium új elnevezésének támogatásáról

55/2020.(IV.01.) számú határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2020. évi beiratkozási rendjének módosításáról

56/2020. (03.30.) számú Önkormányzati határozat 1 fő önkormányzati segédfelügyelő és 1 fő közterület-felügyelő alkalmazásáról

57/2020. (V.2.) számú Önkormányzati határozata Székely Nemzeti Tanács által „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” címen indított európai polgári kezdeményezésének támogatásáról

58/2020. (V.4.) számú Határozat Pomáz Közoktatásáért Díj 2020. évi pályázatának meghirdetéséről

59/2020 (V.08) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú ingatlanon 122 m2 nagyságú gázvezeték szolgalmi jog alapításáról a 275 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak javára

60/2020 (V.08.) számú Önkormányzati határozata „Pomáz, Középhegy utca, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú, a Kbt. 115. (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye döntéshozatalra vonatkozóan

61/2020 (V.08.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Naspolya utca zártkert, 9947 hrsz.-ú 903 m2 nagyságú művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról

62/2020. (V.11.) számú Önkormányzati határozata a Szolidaritási Alap létrehozására

63/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójáról

64/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2019.évi beszámolójáról

65/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019.évi évértékelő beszámolójáról

66/2020.(V.18.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 8. 660/A/1 hrsz.-ú 40 m2 nagyságú Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan használatba adásáról a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére

67/2020.(V.18.) számú Önkormányzati (zárt) határozata a Pomáz Közoktatásáért Díj 2020. évi pályázatának odaítéléséről

68/2020. (V.18.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Közművelődéséért Díj 2020. meghirdetésére

69/2020 (V.19.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzata 2019. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés és az SZ.SZ.K. CSalád-és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló jóváhagyása

70/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata a  Pomázi  Művelődési Ház és Könyvtár 2019 évi szakmai beszámolójának és a 2020-as munkatervének elfogadásáról

71/2020. (V.27.) számú Őnkormányzati határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának az időpontjairól

72/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata  a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsődében a 2020/2021. évben indítható  óvodai  csoportok számának meghatározásáról

73/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata Maximális óvodai csoportlétszám 2020/2021-es nevelési évben történő túllépésének engedélyezéséről

 

 

 

Letöltések