Ügyintézési lehetőségek a védelmi intézkedések szigorításának időszakában a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2021. áprilisi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. II. negyedév (április-június)

 

Polgármesteri határozatok

1/2021 (I.07.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói tisztségének betöltéséről szóló Z-199/2020 (XI.27.) számú önkormányzati határozat módosításáról

2/2021 (I.14.) önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

3/2021. (I.14.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

4/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozata az Önkormányzati Ingatlan Vagyon Kataszteri Nyilvántartás részletes adatainak felülvizsgálatára, feldolgozására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötéséről

5/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének jóváhagyásáról

6/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozata A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására vonatkozó szabályozási koncepció jóváhagyásáról

7/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről

8/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozata Pomáz, Kökény utca és annak környezetében lévő, magasabban fekvő, a Kökény utca felé lejtő közterületeken összegyűlő csapadékvíz elvezetésére vonatkozó koncepció kidolgozására

9/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Települési Értéktár 2020. második félévi beszámolójának elfogadásáról

10/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz, „Goethe köz útfelületének felújítására a Goethe köz és Goethe utca kereszteződésétől a Goethe köz 1462 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatáráig”

11/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

12/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2021. évi beiratkozási rendjének meghatározásáról

13/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának elfogadásáról

14/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz Város területén az általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezéséről

15/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozatala tárgyában

16/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezéséről

17/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában

18/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában

19/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról és új beszerzési eljárás lefolytatásáról

20/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata A Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla emlékmű elfogadására és anyagköltség vállalásáról

21/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata A Hősök tere 2. szám alatti ingatlan többlethasználati díjának megállapításához kapcsolódó döntésről

22/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, 790/6 hrsz.-ú 123 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

23/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzata és a település Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

24/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Szerb Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

25/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

26/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata használatba adási szerződés jóváhagyásáról a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonát képező 664 hrsz. ingatlan vonatkozásában

27/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Dera-patak mentén élő hódok élőhelyére vonatkozó helyi jelentőségű védett természeti terület létesítéséről

28/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulásáról a Pomáz, Bolyai utca 2. alatti, 3040 hrsz telek beépítési kötelezettségének törlése tárgyában

29/2021 (I.29.) számú önkormányzati határozata A közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés elbírálására

30/2021 (II.03.) számú önkormányzati határozata Az ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásról

31/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat A helyi zajvédelem szabályozásával összefüggő kérdésekről

32/2021. (II.11.) számú költségvetési kitekintő határozat

33/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről

34/2021 (II.11.) számú határozat a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat a 63/2021 (III.16.) határozattal módosítva: Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározásáról

36/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat a Pomáz, 935/8 hrsz.-ú 52 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

37/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztásáról

38/2021. (II.11.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú alatti ingatlan („Szlovák-ház”) hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban Bírálóbizottság létrehozásáról

39/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozat Pomáz város honlapjának megújítására

40/2021 (II.11.) Önkormányzati határozat a Pomázi Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában vállalkozási keretszerződés megkötéséről

Z-41/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan (egységes szerkezetben a 42/2021(II.15.) számú önkormányzati határozattal)

42/2021 (II.15.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó Z-41/2021. (II.11.) önkormányzati határozat módosításáról

43/2021 (II.16.) számú Önkormányzati határozat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

44/2021(II.16.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozataláról szóló 15/2021.(I. 28.) határozat módosításáról

45/2021. (III.01.) önkormányzati határozat a könyvvizsgálati tevékenység 2021. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakban történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

46/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat A Művelődési Ház Büféjének hasznosítására kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

47/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadásáról

48/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat a Művelődési Ház és az Alza.hu Kft. között létrejövő területbérleti szerződés jóváhagyásáról

49/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – BERKENYE UTCA

50/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – EPER KÖZ

51/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – MAJDÁN UTCA

52/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – PANORÁMA UTCA 

53/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – SZARKALÁB UTCA

54/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat a Dera-patak mentén élő hódok életterének megóvása, a hódokkal való zavartalan együttélés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges intézkedési terv kidolgozására

55/2021. (III.09.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú ingatlan („Szlovák Ház”) hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban a nyertes pályázó kiválasztásáról

56/2021 (III.11.) számú Önkormányzati határozata a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2021. évi pályázaton való részvételről

57/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozat a 67/2021(III.25.) határozattal módosítva: Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

58/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nyílt beszerzési eljárás lefolytatásáról

59/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, 9877/2 hrsz.-ú 87m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

60/2021. (III.16.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020 évi szakmai beszámolójának és 2021-es munkatervének elfogadásáról

61/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

62/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének 2020. évi az Önkormányzat közbiztonsági helyzetéről készített beszámolójáról

63/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata A Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározására vonatkozó 35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat módosításáról

64/2021 (III.24.) számú Polgármesteri határozata a Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszának burkolat felújítása tárgyában kiírt beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozataláról

65/2021 (III.24.) számú Önkormányzati határozata a 2021. évi kátyúzás, padka-helyreállítás, útburkolati jelek festése tárgyában kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési döntésről

66/2021 (III.24.) számú Önkormányzati határozata a Marschalkó villa tetőfelújításának tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás beszerzési döntésének meghozataláról

67/2021 (III.25.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat 2021-ik évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 57/2021 (III.16.) számú önkormányzati határozat mellékletének javításáról

68/2021 (III.29.) számú Önkormányzati határozata a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételről

69/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő használati megállapodás jóváhagyásáról

70/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyásáról

71/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Dr. Schmidt Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés megszűnéséről

72/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Katharosz Med Kft. feladat-ellátási szerződésének megszűnéséről

73/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet működtetéséről

74/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzetének működtetéséről

75/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezéséről

76/2021 (III.30.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítása 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan

77/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat a Teleki -Wattay Kastélyszálló panzióként történő üzemeltetésének elfogadásáról

78/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat  A Beniczky utca 58. szám alatti ingatlanban található önkormányzati helyiség bérbeadásáról

79/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat a rászoruló csoportok részére térítésmentesen biztosítandó személyszállítási szolgáltatás Pomáz Kft. általi biztosításáról

Z-80/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozata az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft-t érintő személyi döntések meghozataláról

81/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. létesítő okiratának módosításáról

82/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Pomáz Kft. állományába – munkáltatói jogutódlás útján történő - átcsoportosításáról

83/2021. (IV.15.) számú önkormányzati határozat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat megvalósítása és finanszírozása tervezett ütemezéséről

84/2021 (IV.15.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének a biztosításáról

 

Letöltések