NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ELADÓ INGATLANRÓL

Figyelem: A regisztráció kérése, feltétele a licitálásnak, azaz a vételi ajánlat megtételének!

Szépül a játszótér! (Pomáz Online videó)

Pomáz önkormányzatának képviselői elkezdték lefesteni a szelistyei játszótér megkopott kerítését.

Ezer évnél is több múlt el az államalapítás óta

Vicsi László polgármester elhangzott beszéde a cikkben.

Megjött városunk új "dolgozója"

Pomáz város önkormányzata beruházott egy Yanmar 424-es traktorra.

Pomázi Polgár 2019. augusztusi száma

PDF verzió.

Családsegítő munkatársat keres az SZSZK

állás

Főépítészi változások

Tájékoztató

2019 Pomáz Szelektív naptár III. negyedév

Szelektív- és zöldhulladék szállítási naptár .

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

állás

Augusztus elején indul a Vörösmarty lakótelepi minibusz járat

Elkészült az első busz műszaki átalakítása és kijelölésre kerültek a megállók is.

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Hatósági előadó munkakör betöltésére

állás

2019 Pomáz Naptár

naptár

Kerítést festenek a képviselők

Pomáz önkormányzati képviselői elkezdték lefesteni a szelistyei játszótér megkopott kerítését.

Elkészült a Waldangelloch tér

Waldangelloch és a környékén lévő települések tisztelete örök!

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde kisgyermeknevelő munkatársat keres

állás

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár csapata is kivette a részét a szelistyei játszótér kerítésfestéséből

A festés folytatódik...

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

ÚJRA INDUL, A VÖRÖSMARTY LAKÓTELEPI MINIBUSZ JÁRAT!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Vörösmarty lakótelep helyi buszjáratának indításához az iratok és az engedélyek beszerzése a végéhez közeledik.

Rendelő felújítás

Ebben az évben is a nyári időszakban sor került városunk háziorvosi rendelőjének éves karbantartására.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Gázszünet várható Pomáz szerte!

A TIGÁZ Zrt. közleménye

Erkel Ferenc utcai vízelvezetés rendezése

Az Erkel Ferenc utcába az önkormányzat egy évek óta visszatérő problémát orvosol a napokban.

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil szervezetek részére

Pomáz város napja idén szeptember 14-én kerül megrendezésre.

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődésszervező munkakör betöltésére

állás

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde logopédus munkatársat keres

állás

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Berendező, karbantartói munkatársat keres 8 órás főállású munkakörbe

állás

ELADÓ INGATLANOK AZ ALCSEVICÁN

Pomáz Város Önkormányzata értékesítésre hirdet meg az Alcsevicán található ingatlanai közül több 782 m2 és 977 m2 közötti nagyságú területet.

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

 

Pomázi Mátyás Király Általános Iskola

Címe Pomáz, Mátyás király u. 2.
Telefonszáma, e-mail cime:
06-26-325-545, 06-26-525-119
iroda@matyasiskola.hu, igazgato@matyasiskola.hu
Web címe: www.matyasiskola.hu

Az iskola igazgatójának neve: Molnár-Bruder Géza

Igazgatóhelyettesek neve: Gillich Péterné és Farkas György
Iskolatitkárok: Molnár Anikó és Patai Piroska

Az intézmény alapítványa: a POMÁZI NEBULÓKÉRT ALAPÍTVÁNY (Adószáma: 19183196-1-13 Bankszámlaszáma: 1010-3874-1103-2443-00000000)

Iskolánk jelenlegi helyére az 1981/82-es tanévben költözött. Az indulás évében 548 tanuló 17 tanulócsoportban, 11 tanteremben váltott műszakban tanult. Az építkezések és az iskola környékének rendezése a 90-es évekig tartott, amikor elkészült az eredeti tervekben szereplő gumipályás sportudvar. 1991-től tértünk át az egy műszakos tanításra.

Arculatunkat a dinamikusan fejlődő Pomáz város igénye szerint igyekeztünk kialakítani. E régió kulturális fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulunk a városi rendezvényeken való részvételünkkel. Rendszeresen aktív résztvevők vagyunk Pomáz Város Napján kézműves foglalkozások, családi sportversenyek, főzőverseny megszervezésével.
A soknemzetiségű város története arra kötelez bennünket, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzetiségek történetének, hagyományainak megismertetésére.
Iskolánk a kezdetektől jó kapcsolatot ápol a pomázi civilszervezetekkel. Részt veszünk rendezvényeiken, segítségüket kérjük programjaink lebonyolításához. Különösen jó a kapcsolat a Pomáz Barátai Társasággal, mely munkájával sokat segít az ERDEI ISKOLA programjának megvalósításában, valamint a Helytörténeti Önképzőkör kutatómunkájában. Hasonlóan jó a kapcsolatunk a Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár Klubjával is, de minden újonnan alakuló civilszervezettel együttműködünk, amennyiben programjuk beilleszthető az iskola nevelési elveibe, arculatába (pl. Pomázi Klímakör)
Az egyházaknak biztosítjuk a tantermeket a hittanórákhoz és programjaink összeállításánál figyelembe vesszük az egyházi ünnepeket.

1995 óta gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fenn Ebbw Vale (Wales), Remanzacco (Olaszország), Rangersdorf (Ausztria) és Oberhausen-Reinhausen (Németország) településeinek iskoláival. Az eredményes nyelvtanulás érdekében az Önkormányzat évente változó helyszínnel nemzetközi tábort szervez, melynek alkalmanként házigazdái is vagyunk.
A környezeti nevelés fontossága mindig is kiemelt feladatként szerepelt programunkban, ez különböző iskolai tevékenységeinkben nyilvánul meg, folyamatos foglalkozások keretén belül próbáljuk tanulóinkkal megszerettetni a természetet, és kialakítani bennük a természetvédő szemléletet. Ezért vált elengedhetetlenül szükségessé az erdei iskolai program bevezetése, mind alsó, mind felső tagozaton, kétszer egy hetes időtartamban (ősszel és tavasszal). Ennek során a tanulók szakavatott tanárok, segítők irányításával meghatározott helyszíneken, előre kidolgozott feladatsorok alapján az önálló ismeretszerzés módszerévek differenciált tanulással szereznek gyakorlati tapasztalatokat Pomáz és környékének természeti környezetéről és történelmi értékeiről. Iskolánk a 20062007. tanév óta már kétszer elnyerte (megtartotta) az "Ökoiskola" címet.
Az alsó tagozaton minden évfolyamban indítunk iskolaotthonos osztály(oka)t, melyekben már az 1-3. évfolyamon is tanítjuk az informatika tantárgyat. A többi alsós osztályban biztosítjuk a napköziotthonos ellátást. Felső tagozaton a tanórákra való felkészüléshez tanulószoba igénybevételére van lehetősége diákjainknak. Idegen nyelvként angolt tanítunk a 4-8. évfolyamon, felső tagozaton pedig lehetőséget nyújtunk a nyelv emelt szinten történő elsajátítására.
Az eredményes továbbtanulás érdekében az utolsó két évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk a magyar és a matematika tantárgyakat.
Az alapító okiratban meghatározott fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulók számára inkluzív nevelési-, oktatási keretet valamint habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat tartunk.
Minden tanév elején kiszűrjük a gyógytestnevelésre szoruló tanulókat és számukra speciális foglalkozásokat biztosítunk.
Tanulóink részt vehetnek tanórán kívüli tevékenységként szakkörökön, sportkörökön. Képességeik kibontakoztatására tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő órákat szervezünk.
Tehetséges tanulóinknak lehetőséget adunk különböző szintű szaktárgyi és művészeti iskolai, városi, megyei, országos versenyeken való megmérettetésre, felkészülésüket segítjük.
1-3-5-7. évfolyamon az általunk kidolgozott helyi ERDEI ISKOLAI programot valósítjuk meg.
Minden évben szervezünk táborokat. Hagyományos kulturális, szórakoztató és szabadidős rendezvényekkel, programokkal is erősítjük gyermekeink szociális kompetenciáit.
A társadalom, a pedagógusok és szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Oktató-nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy tanulóink a megszerzett ismereteket az élet minden területén tudják alkalmazni.
Az otthonos, szeretetteljes emberi légkör megteremtésében segítjük elő az optimális tanulási feltételeket. Munkánk legfontosabb mozgatórugója, hogy a ránk bízott gyermekekből szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket neveljünk.
Forrás: www.matyasiskola.hu