TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

Vízhiány, nyomáscsökkenés: Pomáz, Szelistye sétány feletti területen karbantartási munkavégzés miatt 2019.04.03-án, 8:00-15:00 között

Tájékoztató

Újabb sikeres rendőrségi razzia Pomázon

A november végi sikeres rendőrségi akció után újabb nagyszabású rajtaütés volt péntek este településünkön.

Jó ütemben halad a szelistyei játszótér vizesblokkjának kiépítése

A mosdó időzáras lesz, reggel nyit és este automatikusan lezár.

Tájékoztatás - Anyakönyvi ügyintézés, Hagyatéki ügyintézés vonatkozásában

Tájékoztatás

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Hirdetmény

Tájházak napja Pomázon

Néprajzi Gyűjtemény épületében 2019. április 27-én szombaton 10 és 17 óra között.

Sikeres rendőrségi razzia!

Elfogott drogos elkövetők és körözött bűnözők Pomázon

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Főépítész munkakör betöltésére

Állás

Fakivágások Pomázon

Tájékoztató

Átadásra került a ravatalozó parkolója

Pomáz Város Önkormányzata befejezte a ravatalozó melletti saját ingatlanán a parkoló építését.

Megrongálták a Hősök-terén álló városunk jelképét ábrázoló térplasztikát!

A rongálás városunk címerét gyalázta meg.

Lakótelepi tömegközlekedés Ford kisbuszokkal

Városunk tömegközlekedésében nagy előrelépés várható.

Sikeres bejáráson vagyunk túl

Marika néni születésnapi köszöntése

Pomázon nagy hagyománya van a kilencvenedik életévüket betöltött lakótársaink köszöntésének.

Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy fasor a Vörösmarty utca végében

A Vörösmarty utca végénél egy szép vérszilvafasor található.

Szent István szobor felújítása

Tájékoztató

Gazdasági együttműködési megállapodás köttetett Changchenggel

A testület megtárgyalta és elfogadta a Magyar–Kínai Gazdasági Kamara elnökének felvetését.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Állás

Ne váljon áldozattá - Felhívás unokázós csalásokra

Rendőrségi felhívás!

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Állás

Egyedi támogatást kapott Városunk

infó

Faültetések a ravatalozó parkolójánál

A vérszilvafák rendezett sorban várják a hamarosan megnyíló parkolóban a temetőbe érkezőket.

Megújul a szelistyei játszótér

Pomáz Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. március 6-i ülésén döntött a szelistyei játszótér felújításáról 10M forint értékben.

Felhívás az óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről a 2019/2020-as nevelési évben

Felhívás

Pomáz Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága civil támogatási pályázati kiírása 2019. évben

Pályázati felhívás!

Tájékoztató a Városunk Pomáz Facebook oldal moderálásáról, megfelelő használatáról

Tájékoztató

Folytatódnak a faültetések Pomázon

A mai napon folytatódott a főutca mentén a tavalyi év végén elkezdett faültetés.

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Ápoló/Gondozó munkakör betöltésére

Állás§

''Pomáznak továbbra is fejlődnie kell, nekem ez a legfontosabb'' - Figyelő hetilap interjú Vicsi László polgármesterrel

Interjú

TE SZEDD! - a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár is szedte a szemetet!

TE SZEDD! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

Meghívó a Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezésre

Meghívó

 

Pomázi Mátyás Király Általános Iskola

Címe Pomáz, Mátyás király u. 2.
Telefonszáma, e-mail cime:
06-26-325-545, 06-26-525-119
iroda@matyasiskola.hu, igazgato@matyasiskola.hu
Web címe: www.matyasiskola.hu

Az iskola igazgatójának neve: Molnár-Bruder Géza

Igazgatóhelyettesek neve: Gillich Péterné és Farkas György
Iskolatitkárok: Molnár Anikó és Patai Piroska

Az intézmény alapítványa: a POMÁZI NEBULÓKÉRT ALAPÍTVÁNY (Adószáma: 19183196-1-13 Bankszámlaszáma: 1010-3874-1103-2443-00000000)

Iskolánk jelenlegi helyére az 1981/82-es tanévben költözött. Az indulás évében 548 tanuló 17 tanulócsoportban, 11 tanteremben váltott műszakban tanult. Az építkezések és az iskola környékének rendezése a 90-es évekig tartott, amikor elkészült az eredeti tervekben szereplő gumipályás sportudvar. 1991-től tértünk át az egy műszakos tanításra.

Arculatunkat a dinamikusan fejlődő Pomáz város igénye szerint igyekeztünk kialakítani. E régió kulturális fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulunk a városi rendezvényeken való részvételünkkel. Rendszeresen aktív résztvevők vagyunk Pomáz Város Napján kézműves foglalkozások, családi sportversenyek, főzőverseny megszervezésével.
A soknemzetiségű város története arra kötelez bennünket, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzetiségek történetének, hagyományainak megismertetésére.
Iskolánk a kezdetektől jó kapcsolatot ápol a pomázi civilszervezetekkel. Részt veszünk rendezvényeiken, segítségüket kérjük programjaink lebonyolításához. Különösen jó a kapcsolat a Pomáz Barátai Társasággal, mely munkájával sokat segít az ERDEI ISKOLA programjának megvalósításában, valamint a Helytörténeti Önképzőkör kutatómunkájában. Hasonlóan jó a kapcsolatunk a Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár Klubjával is, de minden újonnan alakuló civilszervezettel együttműködünk, amennyiben programjuk beilleszthető az iskola nevelési elveibe, arculatába (pl. Pomázi Klímakör)
Az egyházaknak biztosítjuk a tantermeket a hittanórákhoz és programjaink összeállításánál figyelembe vesszük az egyházi ünnepeket.

1995 óta gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fenn Ebbw Vale (Wales), Remanzacco (Olaszország), Rangersdorf (Ausztria) és Oberhausen-Reinhausen (Németország) településeinek iskoláival. Az eredményes nyelvtanulás érdekében az Önkormányzat évente változó helyszínnel nemzetközi tábort szervez, melynek alkalmanként házigazdái is vagyunk.
A környezeti nevelés fontossága mindig is kiemelt feladatként szerepelt programunkban, ez különböző iskolai tevékenységeinkben nyilvánul meg, folyamatos foglalkozások keretén belül próbáljuk tanulóinkkal megszerettetni a természetet, és kialakítani bennük a természetvédő szemléletet. Ezért vált elengedhetetlenül szükségessé az erdei iskolai program bevezetése, mind alsó, mind felső tagozaton, kétszer egy hetes időtartamban (ősszel és tavasszal). Ennek során a tanulók szakavatott tanárok, segítők irányításával meghatározott helyszíneken, előre kidolgozott feladatsorok alapján az önálló ismeretszerzés módszerévek differenciált tanulással szereznek gyakorlati tapasztalatokat Pomáz és környékének természeti környezetéről és történelmi értékeiről. Iskolánk a 20062007. tanév óta már kétszer elnyerte (megtartotta) az "Ökoiskola" címet.
Az alsó tagozaton minden évfolyamban indítunk iskolaotthonos osztály(oka)t, melyekben már az 1-3. évfolyamon is tanítjuk az informatika tantárgyat. A többi alsós osztályban biztosítjuk a napköziotthonos ellátást. Felső tagozaton a tanórákra való felkészüléshez tanulószoba igénybevételére van lehetősége diákjainknak. Idegen nyelvként angolt tanítunk a 4-8. évfolyamon, felső tagozaton pedig lehetőséget nyújtunk a nyelv emelt szinten történő elsajátítására.
Az eredményes továbbtanulás érdekében az utolsó két évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk a magyar és a matematika tantárgyakat.
Az alapító okiratban meghatározott fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulók számára inkluzív nevelési-, oktatási keretet valamint habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat tartunk.
Minden tanév elején kiszűrjük a gyógytestnevelésre szoruló tanulókat és számukra speciális foglalkozásokat biztosítunk.
Tanulóink részt vehetnek tanórán kívüli tevékenységként szakkörökön, sportkörökön. Képességeik kibontakoztatására tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő órákat szervezünk.
Tehetséges tanulóinknak lehetőséget adunk különböző szintű szaktárgyi és művészeti iskolai, városi, megyei, országos versenyeken való megmérettetésre, felkészülésüket segítjük.
1-3-5-7. évfolyamon az általunk kidolgozott helyi ERDEI ISKOLAI programot valósítjuk meg.
Minden évben szervezünk táborokat. Hagyományos kulturális, szórakoztató és szabadidős rendezvényekkel, programokkal is erősítjük gyermekeink szociális kompetenciáit.
A társadalom, a pedagógusok és szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Oktató-nevelő munkánkban arra törekszünk, hogy tanulóink a megszerzett ismereteket az élet minden területén tudják alkalmazni.
Az otthonos, szeretetteljes emberi légkör megteremtésében segítjük elő az optimális tanulási feltételeket. Munkánk legfontosabb mozgatórugója, hogy a ránk bízott gyermekekből szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket neveljünk.
Forrás: www.matyasiskola.hu