Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Mátyás Király Általános Iskolába konyhai kisegítő munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A Volánbusz Zrt. tervezett menetrend módosítás 2018. szeptember 1-től

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2018. augusztus havi egyszeri támogatásáról

Átvehetőek az utalványok.

Kerékpárút épül Pomázon 185 millió forintból, mely csatlakozik az EuroVelo 6 hálózathoz

Több évnyi munka után óriási öröm ez Vicsi László polgármester szavaival élve.

Béke utca és Vróci út felújítása Pomázon (Pomáz Online videó)

Ezen beruházás által egy nagyon régi álma valósult meg Pomáznak.

Bölcsőde épül Pomázon

2018. augusztus 8-i testületi ülés döntései.

Fejlemények a pomázi HÉV állomáson

Tájékoztató

Megoldások Pomáz Város közlekedésének javítására (Pomáz Online videó)

videó

1956 - MEGEMLÉKEZÉS (Pomáz Online videó)

Ünnepi beszédet mondott Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke.

A szelistyei játszótér tiszta!

Az ősz folyamán zárhatóvá teszik a játszóteret nyitvatartási idővel, valamint a számtalaszor szétvert és tönkretett vizesblokkot is kinyitják.

NEM az Önkormányzat megbízásából szedik be a pénzt

Felhívás!

Elkészült a Mesedombi Óvoda körüli járda

Reméljük, hogy könnyebbé válik az új járda által az intézménybe járó kicsik, valamint arra járó dolgozók, gyalogosok mindennapi közlekedése.

Bursa Hungarica 2019 pályázati felhívás

Felhívás

Elkészült a Petőfi Sándor utca új járda

Vicsi László polgármester és munkatársai rendszeresen egyeztettek az ott lakókkal az építkezés során.

Polgármesteri köszönetnyilvánítás az SZSZK dolgozói számára

Valódi hősök Ők, kik köztünk élnek, nem mozivásznon, nem kérkedőn.

Tájékoztatás - Anyakönyvi ügyintézés, Hagyatéki ügyintézés vonatkozásában

Tájékoztatás

Ismerjék meg Lejtényi Emánuel atyát, a pomázi katolikus közösség új papját (Pomáz Online videó)

Pomáz Online videó.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉTDÍJ CSEKKEK BEFIZETÉSÉRŐL

Fontos információk!

A novemberi testületi ülés fontosabb történései

Beszámoló

Advent Pomázon

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi programajánlója.

 

Szervezési- és Titkársági Csoport

 

 

 

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (I. emelet)


Szabó- Majoros Krisztina titkárnő 26/814-374, 26/814-381

Email: majoros.krisztina@pomaz.hu

E-mail: pomaz@pomaz.hu; 

 

Gál Ildikó ülésszervező 26/814-375
E-mail: gal.ildiko@pomaz.hu

Juhász-Hajmási Luca, hagyatéki ügyintéző, szervezés
Tel.: +36 26 814-328
E-mail: juhasz.hajmasi.luca@pomaz.hu

 

Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.Feladatkör*:

 

*A csoport részletes/hivatalos feladatkörét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

I. Szervezési- és Titkársági Csoport

 

A csoport általános feladatai:

 

1. A csoport ellátja a polgármester (alpolgármester) és a jegyző (aljegyző) az önkormányzat működésével, a hivatal vezetésével és irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei-, az idegenforgalmi és a nemzetközi kapcsolatokból eredő, a közművelődési, civil szervezetek, a sport, ifjúságvédelmi tevékenységekkel összefüggő, döntés-előkészítő ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

 

2. Végzi az ügyiratok érkeztetését, a bejövő posta szervezeti egységenkénti bontását, az ügyiratok átvételét. Gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges eszközök beszerzéséről.

 

 

A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök

 

3. A csoport dolgozói részt vesznek a polgármester és az alpolgármester, valamint a jegyző döntéseinek előkészítésében, az általuk előkészített és előterjesztett képviselő-testületi döntések elkészítésében. A bizottsági és testületi üléseken szükséges esetén rendelkezésre állnak.

 

4. A polgármester és az alpolgármester megbízásából közreműködnek a főépítészi, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő, valamint a közművelődési, sport, civil szervezetekkel összefüggő képviselő-testületi, bizottsági döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli előkészítésében és végrehajtásában.

 

5. Ellátja a képviselő-testület, valamint a szervezeti egységekhez nem kapcsolható bizottságok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok megállapodásban rögzített adminisztrációs feladatait.

 

6. Közreműködik a polgármester, alpolgármester, az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartásában és őrzésében.

 

7. Gondoskodik a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

 

8. Nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, azokat postázásra, érintettek részére történő továbbításra átadja az előkészítőnek (ügyintézőnek). Gondoskodik a Nemzeti Jogszabálytárba -a helyi önkormányzatra vonatkozó- a adat feltöltéséről. Végzi az önkormányzat rendeleteinek kodifikálását.

 

9. Biztosítja a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a részönkormányzat működésével kapcsolatos szervezési, jogi és szakmai ellátási feladatokat.

 

10. Gondoskodik a jogalkalmazók önkormányzati rendeletekkel történő ellátásáról.

 

11. Részt vesz a lakosság önszerveződő közösségei és az önkormányzati szervek közötti együttműködés biztosításában.

 

 

A Polgármester és a Jegyző tevékenységével kapcsolatos feladat- és hatáskörök

 

12. Ellátja a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal, a bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos polgármesteri ügyek előkészítését és kezelését.

 

13. Kialakítja és fenntartja az önkormányzat és külső környezete információs kapcsolatait. Folyamatosan kapcsolatot tart az állami, társadalmi, és érdekképviseleti szervekkel, a civil szerveződésekkel, az egyházakkal, a médiával.

 

14. A települést bemutató anyagok, kiadványok előkészítésében aktív szerepet vállal.

 

15. Irányítja és összehangolja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat. Szervezi azok végrehajtását, közreműködik a nemzetközi delegációk fogadásában a külföldi utazások szervezésében, a protokoll feladatokból adódó feladatok előkészítő, szervező és végrehajtó tevékenységet lát el.

 

16. Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat.

 

17. A hivatal tájékoztatási munkáját szervezi és irányítja, ellátja a hivatal szóvivői feladatait. Ennek keretében kapcsolatot tart az önkormányzati újság és televízió szerkesztőbizottságával, főszerkesztőjével, munkatársaival.

 

18. Gondoskodik a honlapra történő anyagok feltöltéséről, az önkormányzat és a hivatal munkájával kapcsolatos információk megjelentetéséről, a lakosság folyamatos tájékoztatásáról. A tájékoztatóknak valósnak, szakszerűnek és közérthetőknek kell lennie.

 

19. Közreműködik a polgármesternek és a jegyzőnek a törvényekben és ágazati jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásában.

 

20. Gondoskodik a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggő kötelező közzétételi kötelezettségekről.