Tájházak napja Pomázon

Néprajzi Gyűjtemény épületében 2019. április 27-én szombaton 10 és 17 óra között.

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

Felhívás az óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről a 2019/2020-as nevelési évben

Felhívás

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Főépítész munkakör betöltésére

Állás

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Állás

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet szervezési-hagyatéki előadó munkakör betöltésére

Állás

Kötelező eboltás 2019 áprilisában

Tájékoztató

Fakivágások Pomázon

Tájékoztató

Felhívás Közoktatásért Díj elnyerésére 2019

Felhívás

Tájékoztató óvodák nyári zárvatartásáról 2019

Tájékoztató

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központ, Idősek Napközbeni Ellátására Ápoló/Gondozó munkatársat keres

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Településrendezési referens munkakör betöltésére

Állás

Országos tűzgyújtási tilalom

Március 29. péntektől az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe .

Sikeres bejáráson vagyunk túl

Pomázi Hétszínvirág Óvoda - Bölcsőde óvodai dajka és 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Állás

POMÁZ - TeSzedd 2019 (Pomáz Online videó)

Számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a Hivatal dolgozóinak, illetve a városvezetők és az akcióra jelentkező polgárok kétkezi munkájának.

Vízhiány, nyomáscsökkenés várható Pomáz, település egyes vízellátási területein karbantartási munkavégzés miatt 2019.04.24-én, 8:00-15:00 között

Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központja munkatársat keres Ápoló/Gondozó munkakör betöltésére

Állás§

Amazonas terrárium kisállat bemutató Pomázon

2018. október 13-án a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.

 

Szervezési- és Titkársági Csoport

 

 

 

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (I. emelet)


Szabó- Majoros Krisztina titkárnő 26/814-374, 26/814-381

Email: majoros.krisztina@pomaz.hu

E-mail: pomaz@pomaz.hu; 

 

Gál Ildikó ülésszervező 26/814-375
E-mail: gal.ildiko@pomaz.hu

Juhász-Hajmási Luca, hagyatéki ügyintéző, szervezés
Tel.: +36 26 814-328
E-mail: juhasz.hajmasi.luca@pomaz.hu

 

Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.Feladatkör*:

 

*A csoport részletes/hivatalos feladatkörét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

I. Szervezési- és Titkársági Csoport

 

A csoport általános feladatai:

 

1. A csoport ellátja a polgármester (alpolgármester) és a jegyző (aljegyző) az önkormányzat működésével, a hivatal vezetésével és irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei-, az idegenforgalmi és a nemzetközi kapcsolatokból eredő, a közművelődési, civil szervezetek, a sport, ifjúságvédelmi tevékenységekkel összefüggő, döntés-előkészítő ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

 

2. Végzi az ügyiratok érkeztetését, a bejövő posta szervezeti egységenkénti bontását, az ügyiratok átvételét. Gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges eszközök beszerzéséről.

 

 

A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök

 

3. A csoport dolgozói részt vesznek a polgármester és az alpolgármester, valamint a jegyző döntéseinek előkészítésében, az általuk előkészített és előterjesztett képviselő-testületi döntések elkészítésében. A bizottsági és testületi üléseken szükséges esetén rendelkezésre állnak.

 

4. A polgármester és az alpolgármester megbízásából közreműködnek a főépítészi, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő, valamint a közművelődési, sport, civil szervezetekkel összefüggő képviselő-testületi, bizottsági döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli előkészítésében és végrehajtásában.

 

5. Ellátja a képviselő-testület, valamint a szervezeti egységekhez nem kapcsolható bizottságok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok megállapodásban rögzített adminisztrációs feladatait.

 

6. Közreműködik a polgármester, alpolgármester, az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartásában és őrzésében.

 

7. Gondoskodik a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

 

8. Nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, azokat postázásra, érintettek részére történő továbbításra átadja az előkészítőnek (ügyintézőnek). Gondoskodik a Nemzeti Jogszabálytárba -a helyi önkormányzatra vonatkozó- a adat feltöltéséről. Végzi az önkormányzat rendeleteinek kodifikálását.

 

9. Biztosítja a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a részönkormányzat működésével kapcsolatos szervezési, jogi és szakmai ellátási feladatokat.

 

10. Gondoskodik a jogalkalmazók önkormányzati rendeletekkel történő ellátásáról.

 

11. Részt vesz a lakosság önszerveződő közösségei és az önkormányzati szervek közötti együttműködés biztosításában.

 

 

A Polgármester és a Jegyző tevékenységével kapcsolatos feladat- és hatáskörök

 

12. Ellátja a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal, a bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos polgármesteri ügyek előkészítését és kezelését.

 

13. Kialakítja és fenntartja az önkormányzat és külső környezete információs kapcsolatait. Folyamatosan kapcsolatot tart az állami, társadalmi, és érdekképviseleti szervekkel, a civil szerveződésekkel, az egyházakkal, a médiával.

 

14. A települést bemutató anyagok, kiadványok előkészítésében aktív szerepet vállal.

 

15. Irányítja és összehangolja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat. Szervezi azok végrehajtását, közreműködik a nemzetközi delegációk fogadásában a külföldi utazások szervezésében, a protokoll feladatokból adódó feladatok előkészítő, szervező és végrehajtó tevékenységet lát el.

 

16. Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat.

 

17. A hivatal tájékoztatási munkáját szervezi és irányítja, ellátja a hivatal szóvivői feladatait. Ennek keretében kapcsolatot tart az önkormányzati újság és televízió szerkesztőbizottságával, főszerkesztőjével, munkatársaival.

 

18. Gondoskodik a honlapra történő anyagok feltöltéséről, az önkormányzat és a hivatal munkájával kapcsolatos információk megjelentetéséről, a lakosság folyamatos tájékoztatásáról. A tájékoztatóknak valósnak, szakszerűnek és közérthetőknek kell lennie.

 

19. Közreműködik a polgármesternek és a jegyzőnek a törvényekben és ágazati jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásában.

 

20. Gondoskodik a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggő kötelező közzétételi kötelezettségekről.