2019 Pomáz Naptár

naptár

Tájékoztató Hulladékszállítási kérdésekben

Fontos tájékoztató!

A pomázi németek kitelepítése - vertreibung 1946 Pomaz (Pomáz Online videó)

Pomáz lakosságának egy hatoda, 1032 ember … 386 pomázi családot telepítettek ki erőszakkal 1946 márciusában.

TÁJÉKOZTATÁS a 2019 évi kéményseprésről

2019. január elsejétől Pomáz település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.

 

Ügyfélfogadás, telefonszámok

 
 
 
TELEFONSZÁMOK
Az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézéséhez időpontfoglalásra - az ügyintézőkkel történő előzetes telefonos egyeztetéssel - van lehetőség.

Központi telefonszám: 26/814-300
Központi fax: 26/325-640
Központi E-mail: pomaz@pomaz.hu
 
Vicsi László polgármester:
Ügyfélfogadás: minden páratlan hét hétfőjén : 13.00-17.00
(lehetőleg időpontot előzetesen egyeztessenek a titkárságon 26/814-381 )

Kósa Anikó alpolgármester:
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfőjén : 13.00-17.00
(lehetőleg időpontot előzetesen egyeztessenek a titkárságon 26/814-381 )

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző
Telefon: 26/814-385
E-mail: jegyzo@pomaz.hu
Ügyfélfogadás: hétfőnként: 13.00-17.00
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti ügyfélfogadási időpontra nem szükséges bejelentkezni, de - aki előzetes megbeszélés alapján - időpontra érkezik elsőbbséget élvez.Sürgős, rendkívüli esetekben a jegyző -a Polgármesteri Hivatal - teljes nyitvatartási idejében is elérhető, kérjük azonban, hogy ezt a rendkívüli ügyfélfogadási lehetőséget, csak valóban sürgős, indokolt esetben vegyék igénybe.
 
dr. Varga László, aljegyző
Telefon: 26/814-373
E-mail: aljegyzo@pomaz.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
 

Hámornyikné Csemeczki Zita, mb. főépítész
Telefon: 26/814-364
E-mail: foepitesz@pomaz.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő: 13.00-17.00
péntek 8.00-12.00

Kérjük, hogy lehetőség szerint egyeztessen időpontot a fenti elérhetőségeken!

 
 
Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens
Telefon:26/814-367
 
Anyakönyvi ügyintézés
Párth Szilvia, anyakönyvvezető
Tel.: +36 26 814-332
E-mail: parth.szilvia@pomaz.hu
 
Anyakönyvi ügyek:

- születés, házasság, haláleset anyakönyvezése;
- anyakönyvi kivonatok kiállítása;
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele;
- születési név megváltoztatása;
- házassági névviselési forma megváltoztatása;
- házassági név megváltoztatása;
- hazai anyakönyvezési ügyek (külföldön történt anyakönyvi események);
- bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése;
- honosítással kapcsolatos ügyek

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13:00-17:00 előzetes bejelentkezés alapján
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 előzetes bejelentkezés alapján

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket elsődlegesen előzetes időpontfoglalás alapján tudjuk fogadni!
Kizárólag anyakönyvi ügyek intézésére időpontfoglalás KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 08:00-09:00 óra között a +3626814332 -es telefonszámon lehetséges.
Amennyiben időpontfoglalás nélkül jelenik meg, ügyfélfogadási időben is csak az időpont foglalások közötti szabad időkeretben tudjuk fogadni tisztelt ügyfeleinket.

 

Hagyatéki ügyintézés:
Párth Szilvia, anyakönyvvezető
Tel.: +36 26 814-332
E-mail: parth.szilvia@pomaz.hu

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13:00-17:00 előzetes bejelentkezés alapján
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 előzetes bejelentkezés alapján

Simon Alexandra: Hagyatéki ügyintéző, szervezés
Tel.: +36 26 814-328

Hagyatéki ügyek:
- idézések;
- leltár felvétel;
- adó- és értékbizonyítvány kérés;
- más települések által kért ügyintézés;
- vagyonleltár felvétele, stb.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket elsődlegesen előzetes időpontfoglalás alapján tudjuk fogadni!
Kérjük, hogy a Hivatalunk által kiküldött idézésen, megkeresésen feltüntetett ügyintézőt szíveskedjenek keresni!
Időpontfoglalás KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 08:00-09:00 óra között a +36 26  814-332, illetve a +36 26 814-328-as telefonszámokon lehetséges.
Amennyiben időpontfoglalás nélkül jelenik meg, ügyfélfogadási időben is csak az időpont foglalások közötti szabad időkeretben tudjuk fogadni tisztelt ügyfeleinket.
 
 
 
PÉNZÜGYI- ÉS ADÓCSOPORT

Pénzügyi csoport:
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (tetőtér)
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi csoportvezető
Telefon: 26/814-302
E-mail: baloghne.b.g.viktoria@pomaz.hu

Sasvári Gabriella pénzügyi előadó, ebédbefizetés
Tel: +36/26-814-393, +36/20-912-5070
 
Cifferszkyné Farkas Zsuzsanna pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-396
E-mail: pénzügy@pomaz.hu
 
Tomasevics Gordana pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-352
 
Roóbné Sebesy Andrea pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-377
 
Vendl Mónika pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-391
 
Ádám Katalin pénzügyi előadó
Telefon:
 
Gizella Endréné pénzügyi előadó
Telefon: 26/814-390
Pénztári órák: Hétfő:            9.00-12.00 és 14.00-16.30
                     Szerda:          9.00-12.00 és 14.00-15.00
                     Péntek:          9.00-12.00
 
 
Adócsoport:

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 30.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
 
A csoport vezetője: Nagyné Szalai Emese vezető tanácsos
Telefon: 26/814-320
E-mail: nagyne.szalai.emese@pomaz.hu
 
Bánhelyi Ildikó adóhatósági előadó
Telefon: 26/814-303

Pazdera Ferencné adóhatósági előadó
Telefon: 26/ 814-325
 
Csordás Erika adóhatósági előadó
Telefon: 26/814-322
 
Dominik Krisztina adóhatósági előadó
Telefon: 26/814-321
 
Domján-Szeifert Lívia ügykezelő

 
 
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (tetőtér)
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
 
A csoport vezetője: Csörgő Márkné
Telefon: 26/814-366
E-mail: csorgo.anita@pomaz.hu
 
 
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Telefon: 26/814-363
 
Schmidt Ildikó főtanácsos, vagyongazdálkodási előadó
Telefon: 26/814-387
Bándi János beruházási előadó
Telefon: 26/814-365
E-mail: varosfejlesztes@pomaz.hu
 
Lovass Viktor közterület-felügyelő
Csubák György közterület-felügyelő
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (I. emelet)
Telefon: 26/814-314, 26/814-315
Hétfő: 8:30-9:30
Kedd: 8:30-9:30
Szerda: 8:30-9:30
Csütörtök: 8:30-9:30
Péntek: 8:30-9:30
 
Falics Zita munkaügyi és beruházási asszisztens
Telefon: 26/ 814-380
E-mail: falics.zita@pomaz.hu
Balaton Péterné közterület-fenntartó irányító
Telefon: 26/814-345
Telefon: 26/322-995
 
 
KÖZIGAZGATÁSI- ÉS NÉPJÓLÉTI CSOPORT
Közigazgatási csoport:

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
(A volt Építéshatósági épület!)
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
 
Nagy Attiláné Közigazgatási csoportvezető
Telefon: 26/814-301
E-mail: nagy.attilane@pomaz.hu
 
Párth Szilvia anyakönyvvezető
Telefon: 26/814-332 
E-mail: parth.szilvia@pomaz.hu
 
Berecz Patrícia
Telefon: 26/814-308

Nagyné Bakai Judit
Telefon: 26/814-310

Szabó Andrásné
Telefon: 26/814-305

Nyáriné Zánczky Mária iktatás
Telefon: 26/814-360

Harmati Ivett iktatás

Népjóléti csoport:

Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u 23-25.
(A volt Építéshatóság épületében!)
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
 
Kollárné Derecskei Éva népjóléti előadó
Telefon: 26/814-353
 
Magyar Beatrix népjóléti előadó
Telefon: 26/814-350
 

SZERVEZÉSI- ÉS TITKÁRSÁGI CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (I. emelet)
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Szabó-Majoros Krisztina Polgármesteri-, alpolgármesteri titkárság
Telefon: 26/814-381, 26/814-374
E-mail: pomaz@pomaz.hu, majoros.krisztina@pomaz.hu

Gál Ildikó ülésszervező
Telefon: 26/814-375
E-mail: szervezes@pomaz.hu
 

 

MUNKAÜGY
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. (tetőtér)


Vargáné Márkus Mária munkaügyi főelőadó
Telefon: 26/ 814-394
E-mail: vargane.markus.maria@pomaz.hu
 

Falics Zita munkaügyi és beruházási asszisztens
Telefon: 26/ 814-380
E-mail: falics.zita@pomaz.hu

 

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak

Szentendre, Dózsa Gy. u. 8.

A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Okmányirodája Szentendre, Városház tér 4. szám alatt bezárt.

2016. május 26.-tól a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalában Kormányablak nyílt ( Szentendre, Dózs Gy. u. 8. ), ahol az okmányirodai feladatok intézése is történik.

 

Szentendrei kormányablak nyitva tartása:

Hétfő: 07:00 – 17:00

Kedd: 08:00 – 18:00

Szerda: 08:00 – 20:00

Csütörtök: 08:00 – 18:00

Péntek: 08:00 – 16:00

Bővebb információ: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-hivatal-kormanyablak-osztaly

 

Tahitótfalui kormányablak ( Tahitótfalu, Szabadság tér 3. ) nyitva tartása:

Hétfő: 07:00 – 17:00

Kedd: 08:00 – 18:00

Szerda: 08:00 – 20:00

Csütörtök: 08:00 – 18:00

Péntek: 08:00 – 16:00

 

Pomázi okmányiroda ( Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. ) nyitva tartása:

Hétfő: 08:00 – 16:30

Kedd: ügyfélmentes nap

Szerda: 08:00 – 16:30

Csütörtök: ügyfélmentes nap

Péntek: 08:00 – 12:00

Bővebb információ: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal/szentendrei-jarasi-hivatal-okmanyirodai-osztaly

További információk: www.magyarorszag.hu

www.kormanyablak.hu

 

Tájékoztatás a hatósági ügyintézésről és illetékekről

 

Az államigazgatási hatósági feladat- és hatáskörök döntő többségét a jegyző látja el. A jegyző államigazgatási hatáskörét nem ruházhatja át, kiadmányozási jogot azonban biztosíthat a polgármesteri hivatal köztisztviselőjének.

Az önkormányzati hatósági ügyekben jogszabály határozza meg a hatáskör címzettjét, átruházott hatáskörben annak gyakorlóját.

Államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyben a döntések készítését a Pomázi Polgármesteri Hivatal végzi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy hatósági ügyekben célszerű közvetlenül az adott ügyfajta ügyintézőjéhez fordulni személyesen, telefonon vagy elektronikus úton, a minél szélesebb körű tájékoztatás céljából. 

A gyakran előforduló hatósági ügyek nyomtatványai elérhetőek , melyek egyben az adott ügyfajtára vonatkozóan esetenként ügyleírást is tartalmaznak.

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  melléklete másként nem rendelkezik általános tételű eljárási illetéket, 3000 forint összeget kell, általában illetékbélyegben megfizetni. Az általánostól eltérő mértékű illeték mértéke adott ügytípus mellett feltüntetésre került, továbbá az, ha az ügyben igazgatásszolgáltatási- vagy egyéb díj megfizetése szükséges, illetőleg az ügy tárgyánál fogva illetékmentes.

 

Pénzügyi- és Adócsoport

 

Adóhatósági ügyek

gépjárműadó;              illetékmentes

építményadó;              illetékmentes

telekadó;                     illetékmentes

iparűzési adó;             illetékmentes

idegenforgalmi adó;               illetékmentes

helyi jövedéki adó (pálinka);             illetékmentes

talajterhelési díj;                     illetékmentes

méltányossági ügyek; magánszemélynek illetékmentes, jogi személyek esetén az eljárási illeték 10000 forint

adóigazolás;                illetékmentes

adó-és értékbizonyítvány kiadása;                eljárási illeték 4000 forint

 

Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Csoport

 

Önkormányzati hatósági ügyek

közterület rendeltetéstől eltérő használatához kapcsoló hatósági ügyek (közterület-foglalási engedély)

 

Államigazgatási ügyek

környezet- és természetvédelmi,  zaj- és rezgésvédelmi, növényvédelmi hatósági ügyek

közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyek

közreműködés a vadászattal, a vadkárral kapcsolatos eljárásban

telekalakítási szakhatósági állásfoglalás

 

Közigazgatási- és Népjóléti Csoport

- Önkormányzati

- vonalas létesítményekhez tulajdonosi hozzájárulás

- utak nem közlekedési célú használata

- önkormányzati hozzájárulás közmű bekötéshez

- önkormányzati rendeletben meghatározott szemétszállítási kedvezmények

- megszűnt társulatokkal kapcsolatos feladatok ellátása

 

Közigazgatási általános hatósági ügyek

- jegyző hatáskörébe tartozó hulladékokkal kapcsolatos ügyek

- közút kezelésével kapcsolatos hatósági ügyek

- fakivágási engedély (közterületen)

- az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával (eb, méhek stb.) kapcsolatos ügyek

- birtokvédelmi ügyek

- ipari(telephely);           hatósági eljárás illetéke 5000 forint, bejelentés köteles tevékenység esetén az eljárási illeték 3000 forint,

kereskedelmi ügy;       hatósági eljárás illetékmentes, bejelentés köteles tevékenység esetén 3000 forint az illeték

- vásár-, piac és  termelői piacengedélyezési ügyek

- rendezvényszervezés

- hulladék ügyek

- lakcím fiktíválás;        illetékmentes

- hirdetmények (hivatalból indult eljárás)

- talált dolgokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, talált tárgyak értékesítése.

- hatósági bizonyítványok kiadása

vízjogi hatósági ügyek

(pl. talajvizes kút létesítési és üzemeltetési engedélye) ;       eljárási illeték 5000 forint )

központi címrendszer, házszámozás ügyek

 

Népjóléti ágazat (szociális és gyermekvédelmi ügyek):

- átmeneti települési támogatás;           illetékmentes

- fűtési támogatás;                                illetékmentes

- beteggondozási támogatás;                illetékmentes

- temetési támogatás;                           illetékmentes 

- szünidei gyermekétkeztetés;             illetékmentes

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; illetékmentes                 

 

Anyakönyvezetés és hagyatéki ügyek

- anyakönyvi kivonat;   anyakönyvi kivonat; illetékmentes

- házasságkötés;            terembérleti díj az önkormányzat rendelete szerint

- házasságkötés külső helyszínen történő engedélyezése

- házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alóli felmentési ügyek

- születési névváltoztatás;         illetéke első alkalommal 10000 forint, második alkalommal 50000 forint

- házassági névviselési forma módosítása

- teljes hatályú apai elismeréshez szükséges nyilatkozat;        illetékmentes

- hagyatéki ügy;            illetékmentes

 

Eljárást megindító irat elektronikus úton bármikor, személyesen ügyfélfogadási időben nyújtható be. 

Hatóság ügy elintézésére az általános ügyintézési határidő 21 nap, sommás eljárás esetén 8 nap. Az ügyintézési idő számítását, az eljárásra vonatkozó szabályokat,  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (www.net.jogtar.hu) határozza meg. Az elsőfokú hatósági döntés fellebbezésére nyitva álló határidő a döntés kézhezvételétől számított 15 nap.