Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

10.2020 (X.29.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

 10.2020 (X.29.) Képviselő-testületi ülés határozatai

165/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok tárgyában

166/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a 63/2019 (III.06.) sz. Ök. határozat egységes szerkezetben való módosításáról

167/2020. (X.29.) számú határozat Közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás elfogadására

168/2020. (X.29.) számú határozat a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

169/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadására

170/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadására

171/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat A Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadásáról

172/2020. (X.29.) számú határozat a FAÖT -höz csatlakozási szándékot bejelentő két önkormányzat kérésének elbírálása tárgyában

173/2020 (X.29.) számú határozat A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Üzleti tervének jóváhagyásáról

174/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján benyújtott kezdeményezések előzetes befogadásával kapcsolatban

175/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a VEKOP-6.1.1-15 azonosító számon nyilvántartott, „Bölcsőde építése Pomázon” című beruházás keretében lefolytatott, az eszközök szállítójának kiválasztására vonatkozó pályázattal kapcsolatban

176/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Hősök tere 2. 29. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírására („Szlovák-ház”)

177/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Dankó u. és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztásáról

178/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok licit eljárásban való értékesítéséhez

179/2020 (X.29.) számú határozat a 442410ebr42 azonosító számon nyilvántartott, „Pomáz, Mátyás király utca – Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti szakaszán – közlekedésépítési felújítása” címmel lefolytatott pályázattal kapcsolatban

180/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, 8325/12 hrsz.-ú 0,0062 ha nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

181/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a beruházások időarányos helyzetéről szóló tájékoztatóról

182/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 59/2020.(X.18.) számú határozata alapján klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására

183/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Belügyminisztérium által önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázaton való részvételre

184/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, belterület 1175/A hrsz. alatt nyilvántartott, 19 m2 alapterületű, pavilon megnevezésű ingatlan eladása tárgyában való elővásárlási jogról való rendelkezésről

185/2020. (X.29.) számú Önkormányzati határozata egységes szerkezetbe foglalva a 197/2020. (XI.27.) számú határozattal Pomáz Város Polgárőr Egyesületével kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására

186/2020 (X.29.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogató véleménye a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

187/2020 (X.29.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogató véleménye a Pomáz Város körzeti megbízott kinevezéséről

188/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, 9891/9 hrsz.-ú 50 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

189/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, 9891/6 hrsz.-ú 75 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

 

 

Letöltések