Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

 

10/2022 (VI.30.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

Z-128/2022. (VI.30.) önkormányzati határozat A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

Z-129/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a felajánlott bérlakásokkal kapcsolatos előzetes döntés meghozataláról

Z-130/2022 (VI. 30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Németh László utca 3. (2108/10 hrsz.) szám alatti ingatlanon a meglévő lakóépületben megváltozott rendeltetések számának igazolására hatósági bizonyítvány kiállításáról

131/2022. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, belterület 1174/1 helyrajzi számú ingatlan jogi sorsának rendezéséről

Z-132/2022. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére kiírt pályázati felhívás tárgyában

 

134/2022. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet átadásáról

135/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

136/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

137/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a növények telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásáról

138/2022. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Hungast Vital Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés meghosszabbításáról

139/2022. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a „Pomáz Testnevelési és Sport díj” 2022. évi adományozására felhívás kiírásáról

140/2022 (VI.30.) számú határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

141/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz város közvilágítás rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának módosításáról

142/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 945/4 hrsz-ú, természetben Berkenye utca használaton kívüli felső szakaszának rendezéséről

143/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Berkenye utca (944/10 és 945/4 hrsz) megvalósítandó útfelújítására, útépítésére vonatkozó döntésekről

144/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat Pomáz, Vár utca felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának és a bíráló bizottság tagjainak elfogadásáról

145/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat Pomáz, Liliom utca építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak elfogadásáról

146/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Dera-patak 4+916 szelvényében építendő gyalogos híd beszerzési eljárásával kapcsolatos bíráló bizottság tagjainak elfogadásáról

147/2022(VI.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkert 9223/39 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

148/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Pomáz belterület 1687/24 helyrajzi számú ingatlan telekhatárrendezéséről

 

 

Letöltések