Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

12/2022 (IX.01.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

155/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozata A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

156/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozata a két testületi ülés közötti időben, átruházott hatáskörökben történő döntésekről szóló jelentés megismeréséről

157/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozata a 2022.év első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató megismeréséről

158/2022 (IX.01.) számú Önkormányzati határozata A közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozataláról

159/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozata a 2022. I. félévben befolyt adó összegéről és az adófelderítés alakulásának beszámolójáról

160/2022.(IX.01.) számú határozata a Váci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában

161/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról szóló 112/2022. (V.26.) önkormányzati határozat módosításáról

162/2022. (IX.01.) számú önkormányzati határozata a „Szociális díj” 2022. évi adományozására felhívás kiírásáról

 163/2022. (IX.01.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

164/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozata orvosi ügyeleti ellátásáért fizetendő díj emelése iráni kezdeményezés elbírálására

165/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozata A Pomázi Települési Értéktár 2022. első félévi beszámolójának megismeréséről

167/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Hegyalja utca 45. (1111/3 hrsz.) szám alatti ingatlan csatornabekötés elmaradásával kapcsolatos döntés meghozataláról

167/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Hegyalja utca 45. (1111/3 hrsz.) szám alatti ingatlan csatornabekötés elmaradásával kapcsolatos döntés meghozataláról
168/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9572/26 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 984 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről    
169/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9572/27 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1012 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről  
170/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9588/2 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 789 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről  
171/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9588/6 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 791 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről    
172/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9588/11 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 785 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről    
173/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9632 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1938 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről    
174/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9659 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1673 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről    
175/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9660 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 3129 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről    
176/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9662 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 2733 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről    
177/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9713/1 hrsz-ú 800 m2 nagyságú kert művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéshez a licitfelhívás elfogadásáról    
178/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkerti 9955 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1270 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről    
179/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkert 2138/19 hrsz-ú földrészlet megosztásából kialakuló 122 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadásáról    
180/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz zártkert 2464/2 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról    
181/2022(IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő pótmunka elrendeléséről    
182/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. belső ellenőrzésének elrendeléséről

Z-183/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat és a Dászkálovics-Czakó-Morvai perben a bíróság által meghozott ítélet tükrében vételre felajánlására Önkormányzati ingatlannak

Z-184/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságának megalakulásáról és a tagok megválasztásáról

Z-185/2022. (IX.01.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére beérkezett pályázatok előzetes értékeléséről

Z-186/2022 (IX.01.) számú önkormányzati határozat A bizottságok összetételének módosítására és a tanácsnokok megválasztásáról    
Z-187/2022 (IX.01.) számú határozat A civil szervezet támogatásának elbírálásáról    
Z-188/2022 (IX.01.) határozat Hótoló lappal felszerelt elektromos tehergépjármű beszerzése tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak megválasztására és a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról    
Z-189/2022 (IX.01.) határozat a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatása keretében megvalósítandó Bem József és Luppa Vidor utca járdafelújítására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról

 

 

Letöltések